אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 79 – לותר

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 79 – לותר

     מאז ראשית הנצרות מבחינה טכנולוגית העולם התקדם ללא שעור. לאנשים נדמה שאין שוב מקום לדון ברעיונות, שאבד עליהם הכלח. במציאות, בעולמינו הקיומי דבר לא השתנה. הטכנולוגיה התפתחה כיוון שהיא אגירה של מידע. אבל לא כך בעולמינו הקיומי, אנחנו מעומתים עם אותן בעיות שהעסיקו את האדם מקדמת דנא, כיוון שאין לו שליטה על משך קיומו, אין לו שליטה על שרירותיות הקיום. אנחנו עדים לכך שוב ושוב, שלאדם אין שום שליטה למרות הטכנולוגיה המתקדמת על אסונות טבע.

      מבחינה רעיונית הדברים היו יכולים להשתנות אם האדם היה מוכן ללמוד מקורות היסטוריות, ממשגים של העבר, אם היה מוכן לוותר על ציפיות שוא. אבל אנחנו עדים לכך שהאדם לא מוותר על ציפיות שוא, אינו מוכן להשלים עם עובדות קיומיות, אינו מוכן להשלים שאיננו ריבון ואינו יכול לשנות סדרי עולם. לכן עלינו לעסוק באותם רעיונות, אותן ציפיות שהיו לבני אדם בעת העתיקה.

    אבל משגה הוא לומר שהאדם לא למד דבר מקורותיו, אם היה כך, לא היה מקום לדון מה השתנה בעת החדשה. דברים השתנו, אבל הפתרונות לא השתפרו. דברים אלו אמורים ביחוד בתורת לותר שחוללה את המהפכה הדתית, לותר שמרד בכנסיה הקאתולית, שיצר תיאולוגיה חדשה. ברור שהתיאולוגיה החדשה של לותר היא פרי מסקנותיו שההבטחות של השליחים של הנצרות הראשיתית לא התגשמו, לכן הוא מציע פתרונות חדשים, בעודו טוען שהוא למעשה ממשיך את תורת השליח פאולוס, טענה שקרית, למען לא יוכרז כמין.

     ובכן, לותר למד שבמשך אלף חמש מאות שנה ההבטחות של השליח שבשמו כביכול הוא מדבר, לא התגשמו, סדרי עולם לא השתנו. מעובדות אלו הוא הסיק שהאל שבשמו הדברים היו צריכים להשתנות, ישוע, נכשל, ולכן יש צורך באל חדש. מבחינה זו לותר לא הסיק מסקנות שונות מתרבויות אחרות, שאף הן היו מנתצות פסלי אלים שהכזיבו. אמנם לותר לא עשה כך, והסברנו מדוע, כיוון שהוא פחד שאם יטען טענה כזו יוכרז על-ידי הכנסיה הקאתולית כמין, יועלה על המוקד, כמו מינים קודמים. לכן לותר טען שהוא ממשיכו של השליח פאולוס, למרות שהוא המליך אלוהות חדשה, את יריבו של ישוע, את השטן.

    לפני שנמשיך במעשיו של לותר, עלינו לברר מדוע הצליחה הנצרות הראשיתית להשתלט על העולם, כאשר היא העלתה יישות, אלוהות שהיא קורבן, אלוהות שנצלבה. הרי האדם לא מזדהה עם חסרי אונים, הוא מזדהה עם חזקים, אלו המתימרים שבכוחם לשנות דברים. ובכן, חסידי האל החדש לא הזדהו עם חולשתו, עם העובדה שהוא נצלב, היה חסר אונים, הם הזדהו אתו כיוון שהשליחים הבטיחו בשמו שהוא יוכל לשנות סדרי עולם, שהוא ריבון.

     ואם השליחים הראשונים בהבדל מהגנוסטיקאים המאוחרים יותר לא טענו שהאל התנ"כי שהתימר שהוא ברא עולם מושלם, למעשה נכשל, עולמו לא מושלם. במציאות השליח פאולוס וגם השליח יוחנן היו גנוסטיקאים ראשונים, שמבלי להגיד שהאל נכשל, טענו שהוא רוצה לשנות את עולמו על-ידי הקרבת בנו, שיבצע שינוי כזה בסיוע שלו.

      אם דברים אלו נראים מופרכים, מספיק אם נסתכל על קורות האדם במאה העשרים, כאשר פסליהם של האלים החדשים, לנין וסטלין נופצו, כיוון שההבטחות בשמם לא התגשמו. המרכסיסטים שבדומה למורם, מרכס, התימרו שהם מדעיים, לא נהגו אחרת מאשר אנשי המיא, והאיצטקים, שהיו מנתצים את פסלי האלים שהכזיבו. אבל לא רק הם, גם היוונים המהוללים והרומאים המהוללים, נתצו את פסלי אליהם, ואימצו את אלוהות הנצרות.

     ואפילו הפסיכולוג המהולל יונג, בספרו 'תשובה לאיוב', טען שאלוהים נכשל לפי דרמה זו, ולכן היה צורך באלוהות חדשה, בישוע שישנה סדרי עולם. יונג היה גם מוכן לאמץ את התורות הנאציות, עם האלים החדשים שלהם. היותו פסיכולוג מהולל בעיני העולם, דבר לא מנע ממנו לחזור על דברי הגנוסטיקאים מלפני אלפים שנה. אנחנו נראה בהמשך כאשר נדון בתורת לותר, שלמעשה הוא היה אחד הגנוסטיקאים הקיצוניים ביותר.

     לנו כיהודים יש ענין מיוחד בתיאולוגית לותר, כיוון שעקרונותיו נעשו הקוד התרבותי של המחשבה הגרמנית, עקרונות שנעשו תשתית הרייך השלישי. אבל יש ענין בתורת לותר גם לעולם המערבי, בגלל השינויים שהוא חולל בו. אולי כדאי בהקשר כאן להזכיר את העובדה, שאנשי המערב, בדומה לחסידיו של השליח פאולוס לא התעמקו בתורתו, וראו זהות בין תורת לותר לבין תורת קלווין, ששונות זו מזו. על נושא זה נדון בהמשך.

     אבל לנו יש ענין גם בתיאולוגית לותר, למרות שאמרנו שיומרתו היא שהוא ממשיכו של השליח פאולוס, והוא למעשה שלל את רוב דבריו, את הבטחותיו. אבל בדבר אחד לותר באמת המשיך את תורתו של פאולוס, את בסיס תורתו. לותר אימץ מבלי להכריז על כך את שלילת עקרונות משל 'עץ הדעת', כרבו. אנו לא מוצאים אצל לותר התיחסות לשפה, אבל לותר שלל את ה'רצון החופשי', בספרו המפורסם ביותר, 'העדר רצון חופשי', ובלי רצון חופשי השפה היא משותקת, לפחות היא משותקת בפן היצירתי שלה. הרי אי אפשר ליצור אם האדם חסר רצון חופשי, אם הוא לא יכול להבדיל בין טוב לרע. אנחנו נראה בהמשך שגיתה שהמחיז את תיאולוגית לותר בדרמה שלו 'פאוסט', הבין ששלילת משל 'עץ הדעת' פירושו שלילת השפה. בנושא זה נעסוק בהמשך השעורים.

      קשה יהיה לאנשים להבין שלמרות יומרותיו של לותר שהוא ממשיכו של השליח פאולוס, הוא למעשה החזיר את המחשבה המערבית למצב טרם הנצרות, דבר זה בא לידי ביטוי בעיקר ביצירתו של המשורר גיתה, בדרמה שלו 'פאוסט'. באופן מיוחד יהיה קשה ליהודים להבין דברים אלו, כיוון שלותר תרגם את התנ"ך לגרמנית. יהודים תמיד נאחזו בעובדה זו, התעלמו שבהמשך לותר ריקן את כל העקרונות של מחשבת התנ"ך. יהודים התעלמו מספרי השטנה של לותר נגד היהודים. אבל לא רק היהודים לא התעמקו בעקרונותיו של לותר, גם חסידיו נאחזו יותר בהכרזותיו שהוא ממשיכו של פאולוס, ולא שמו לב לכך שלמעשה הוא יצר תיאולוגיה חדשה, ולכן ראו בתורתו ובתורת קלווין שהיא הפוכה ממנה זהות.

      לותר למעשה הבין נכונה את בשורתו של השליח פאולוס, הוא הבין מה שרבו לא הבין, שאם מבטלים את משל 'עץ הדעת', ועקרונותיו הלשוניים, למעשה מה שנשאר לאדם הוא אמצעי הכח שהיה לאדם טרם אכל מפרי העץ. השינוי שהשליח הבטיח שלא יכול היה להתגשם, למעשה מצביע על נסיגה לשלב קדום יותר, נכנה זאת למצב בגן עדן, כאשר אדם היה דומה לחיות. ואם כך, לפי לותר, יש להמליך ישות ממונה על הכח, את השטן.

        על נושאים אלו אפשר לקרא בספרי 'אושוויץ כממלכת פאוסט', לצערי ספר זה אזל ולא נמצא בחנויות, הוא נמצא רק בספריות. אבל אפשר לקרא בתקציר  הנושא בספרי 'השורשים התיאולוגיים של הרייך השלישי', שנמצא בחנויות, אפשר גם להזמין ספר זה מהוצאת 'משרד הביטחון'.

      בשעור הבא נרחיב יותר על תיאולוגית לותר, ומשמעותו לגבי התפתחות המחשבה הגרמנית.

 

 

 

 

 

 

 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: