אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 82 – לותר ד'

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 82 – לותר ד'

      כל עסוקינו בתיאולוגית לותר מטרתה היא אחת, להצביע על כך שהאנטישמיות המודרנית, המלחמה ביהודים נסבה על אידיאולוגיה דתית, על ההנחה שיהודים כיורשי התנ"ך מיצגים השקפת עולם מנוגדת להשקפתו של רפורמטור זה. לותר הכיר את מחשבת התנ"ך הרי הוא תרגם אותו לגרמנית, הוא הבין אותה יותר טוב מיהודים, אשר כבר מזמן לא היו מודעים לירושתם המחשבתית הראשיתית, כיוון שבמשך הדורות הם סטו מעקרונותיה. נזכיר כאן את יחזקאל קאופמן, חוקר המקרא, שהבין שיהדות נסוגה מעקרונותיה הראשוניים אחרי הבית הראשון. לותר, למשל, ידע שבתנ"ך מחשבה היא מעשה, וראינו שלותר לא רצה במעשים טובים כמובילים לגאולה.

    יהודים לא היו מודעים לעובדה שהם התרחקו מהעקרונות הראשוניים של התנ"ך מהפילוסופיה הלשונית שלה, בעוד שלותר הניח שהם מיצגים עקרונות מנוגדים לעקרונותיו. הוא היה מעונין בהשארות הנפש, את תרומתו של ישוע ראה בכך שהוא גאל את הנפש, ולותר הסתפק בתרומה זו שלו, את הגוף של הנוצרי הוא השאיר לשלטונו של השטן. יהדות מאוחרת, בניגוד מה שלותר סבר, אף היא האמינה בהמשך בהשארות הנפש, ולא דגלה יותר בעקרונות התנ"ך שראו רק עולם נגלה, ללא אמונה בעולם חלופי. יהדות מאוחרת חזרה לאמונה בהשארות הנפש בעולם חלופי.

     בשביל לותר היהודים יצגו את ההשקפה התנ"כית על עולם נגלה בלבד, העדר עולם חלופי שהוא רצה בו, כיוון שפחד המוות העסיק אותו ביותר. לותר כפי שכבר הזכרנו לא עסק בשפה, למרות שטען שהוא ממשיכו של השליח פאולוס אשר ביטל את משל עץ הדעת, בצורה זו ביטל את השפה. לותר הסתפק בשלילת כל פעולות השפה, הבדלה בין טוב לרע, ויותר מאוחר שלל את הרצון החופשי, שבלעדיו השפה נעשית משותקת. ובכן, לותר בצורה אינטואיטיבית לחם בכל מה שמחשבת התנ"ך יצגה, פילוסופית השפה. הוא הניח שיהודים עדיין הם נושאי מסר מחשבה זו. בדבר אחד באמת יהודים נבדלו מתלמידי לותר, הם אומנם לא היו מודעים כבר לפילוסופית השפה, אבל הם המשיכו להבדיל בין טוב לרע, הם המשיכו להאמין במעשים טובים.

     אנחנו רואים שכל מתנגדי יהדות חזרו ותקפו את פילוסופית השפה. פאולוס עדיין לא העמיד נגד כלי השפה את כלי הכח, בדומה ללותר, כיוון שהוא האמין בשינוי סדרי עולם.  אבל לותר שכבר לא האמין באפוקליפסה, שינוי סדרי עולם על-ידי ישוע, הבין שאם מבטלים את השפה, כלי הכח נשאר בלבד בידי האדם, והשטן הוא השולט על כלי זה ועל מאגיה. מה שהשליח פאולוס לא הבין, תלמידו לותר הבין שקיימות שתי אפשרויות או שלרשות האדם עומד כלי השפה, כלי המבדיל בין טוב לרע, או כלי הכח, הוא בחר באחרון.

      ובכן, המלחמה ביהודים סבבה תמיד על עקרונות התנ"ך, עקרונות שהיו מבוססים על כלי השפה, כלי המאפשר לאד לבדיל בין טוב לרע, המאפשר לו זהות, התבוננות, המאפשר לו ליצור מערכת מוסרית, בכלל ליצור את מוסדותיו. לותר שאימץ את כלי הכח רצה בעולם אורגני, גם אם הוא לא פיתח פילוסופיה אורגנית, ממשיכיו עשו כך. פילוסופיה אורגנית נמצאת במאבק עם העולם הלשוני הווירטואלי, עולם עם ערכים.

      גם היוונים הקלאסיים, כמו אפלטון אימץ השקפה אורגנית. הרפובליקה שלו היתה צריכה להיות אורגנית, שונה מאתונה הדמוקראטית. הכתות השונות, בני אדם, היו צריכים להיות אוטוכטוניים, תוצר של מתכות שונות. היוונים הקלאסיים לא הכירו את מחשבת התנ"ך, לכן לא לחמו בה. בתקופה ההלניסטית כבר נוצרה איבה בין היהודים לבין היוונים, גם אם שני הצדדים לא היו מודעים לגמרי לעקרונות הקוטביים שהם יצגו.

     עד כמה שיהודים הלניסטיים כבר לא הבינו את עקרונות התנ"ך יכולים לראות מכתביו של פילון האלכסנדרוני, יהודי הלניסטי, שרצה לעשות מיזוג בין השקפת התנ"ך לבין תורת אפלטון, מבלי להבין ששתי השקפות אלו הן מנוגדות. אבל אין להלין על פילון ההלניסטי, הרמב"ם, בו יהודים מתפארים עד היום רצה להסביר את עקרונות התנ"ך לפי עקרונותיו של אריסטו. הוא לא הבין שאלוהי התנ"ך, ההשגחה, אשר בראה עולם קוטבית ל'מניע הראשון' של אריסטו, אלוהות שלא בראה עולם, רק המניעה אותו. השקפתו של אריסטו היא מכנית לגמרי, אריסטו האמין בעולם נצחי, לא בעולם נברא. 

     ואם הרמב"ם לא הבין את ההבדלים האלו, אנשי הקבלה בכלל שינו לגמרי את העקרונות של התנ"ך.יש רק להזכיר את חיים וויטאל, תלמידו של האר"י אשר כתב ספר בשם : 'עץ חיים'. כבר השם מצביע על כך שהוא לא קיבל את האיסור ממשל  עץ הדעת שאל לאדם לאכל מפרי עץ החיים, למען לא יהיה זהה לאלהים, לא יהיה נצחי. אנשי הקבלה כולם אימצו את עץ החיים. חיים וויטאל לא הסתפק בכך, הוא יצר קוסמולוגיה חדשה גנוסטית, לפיה אלהים בבוראו את העולם הצטמצם, ובחלל שנשאר, בדמותו של האדם הקדמון, חדר האור, שהכלים בחלל זה לא הכילו אותו, הכלים נשברו. על היהודי לאסוף את השברים, למען גאולה. בקוסמולוגיה זו של חיים וויטאל אין זכר לקוסמולוגיה בפרק א' של ספר בראשית בו אלהים ברא עולם מושלם.

      נשאלת השאלה איך אנשי קבלה אלו נשארו בתוככי יהדות, בעוד שתלמידי פאולוס השליח נפרדו ממנה. הסיבה לכך שאנשי הקבלה לא יצאו נגד ההלכה, נגד המצוות, דבר שאותו עשה השליח פאולוס.

     ולמען נבין את הפער בין ההשקפה הלשונית התנ"ך, לבין עולמו של לותר הכוחני, עלינו לקרא את ספרו :Von unfreien Willen (על העדר רצון חופשי), שנכתב על-ידו כתשובה לספרון של ארסמוס מרוטרדם, שכתב בשם הכנסיה הקאתולית ספר על 'רצון חופשי'. הכנסיה הקאתולית כמוסד הבינה שאי אפשר לדרוש מהמאמינים מעשים טובים, אם הם נעדרים רצון חופשי.

     ובכן, לו היה לותר מסתפק רק בהכרזה זו שאין רצון חופשי, לא היה מקום לדיון כאן, אלא שלותר המליך בסוף ספר זה את השטן על העולם הנגלה. תיאולוגיה זו של לותר הומחזה על-ידי גיתה בדרמה שלו 'פאוסט', דרמה, מיתוס, שהשתלט על הגרמנים ונעשה בסיס הרייך השלישי. גיתה בהבדל מלותר גם הבין שיש לצאת במפורש נגד השפה, אם מאמצים את השטן, מפיסטו, כהאל הבלעדי. לכן הוא יצא נגד הכרזתו של השליח יוחנן ש'בראשית היה הדבר'.

       הפרוטסטנטים בעולם המערבי לא עמדו על סטיות אלו של לותר וראו זהות בינו לבין קלווין, שתורתו היא ההיפך מזו של רפורמטור זה. קלווין חזר לעקרונות התנ"ך. רק בסוף המאה ה-19 מקס וובר מהתוצאות של התיאולוגיות השונות, השפעתן על ההתפתחות החברתית מדינית של ארצות שם הן השפיעו, הבין את ההבדל. אבל הסבריו מצביעים שלא הבין את העקרונות שגרמו להבדל. רק תומס מאן במלחמת העולם השניה, בהיותו בארה"ב בגלות, נתן הרצאה בשם : 'Deutschland und die Deutschen, בו הצביע על הקשר בין השטן של לותר לבין הרייך השלישי. גם בספרו המאוחר 'ד"ר פאוסטוס' הוא מדבר על הקשר הזה בין השקפתו של לותר לבין הרייך השלישי.

       כמובן שגם תומס מאן לא הצביע על כך שביטול השפה ככלי יצירה, החלפתו בכלי הכח הוא הגורם השלילי, יחד עם המלכתו של מפיסטו, הביאו לתוצאות השליליות של הרייך השלישי.

    עלינו כאן להדגיש, גם אם רוב ההוגים לא מודעים לכך, שהמלחמה בעולמינו מתנהלת בין עיקרון המאמץ את השפה בסיס המוסר האנושי, לבין הכח, השולל אותו.

 

 

 

 

 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: