אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 83 – קלווין א'

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 83 – קלווין א'

      אני מקליטה את השעור הזה מחדש כיוון שההקלה הראשונה לא נקלטה.

      ברצונינו לדבר על קלווין, על העובדה התמוהה שהפרוטסטנטים במערב לא עמדו על ההבדל בין התיאולוגיה של לותר לבין זו של קלווין. אבל טרם נתחיל לדון בתיאולוגית קלווין עלינו לברר עוד תופעה תמוהה, שאותה הזכרנו כבר כמה פעמים, שיהודים לא היו מודעים לירושה הפילוסופית שלהם, לפילוסופיה הלשונית של התנ"ך.

     נראה שהסיבה שיהודים לא היו יותר מודעים לירושתם הפילוסופית, היא שבמשך הדורות יהדות הצטמצמה בהלכה, בעשייה בלבד, והזניחה לגמרי את האידיאולוגיה שעמדה מאחורי המעשים, המצוות, שבראשיתם נתמכו על-ידה. ראינו שהשליח פאולוס שרצה להשתחרר מההלכה, הבין שלמען שחרור זה עליו קודם לבטל את הפילוסופיה הלשונית שתמכה בה בראשיתה. לכן, כפי שכבר ראינו, הוא הבין את מקור הפילוסופיה הלשונית, הבין שמקורה במשל 'עץ הדעת' וניסה לבטל משל זה, ובמידה רבה הצליח להטיל חרם עליו למשך הדורות.

     פאולוס וחסידיו הופרדו מהיהדות לא בגלל תקיפתו את משל 'עץ הדעת', אלא בגלל ביטולו את ההלכה. ציינו כבר את העובדה שמקובלים, ואפילו פילוסופים שהכניסו יסודות זרים להשקפה היהודית, לא הוצאו ממנה כל עוד הם לא ביטלו את ההלכה.

     ברור שזו היתה טעות גדולה ביותר מצד יהדות מאוחרת יותר שלא שמרה על הפילוסופיה הלשונית הראשונית והסתפקה בהלכה בלבד. אי שמירה על הפילוסופיה הלשונית הראשונית גרם לכך שיהודים לא היו מסוגלים להתמודד עם פילוסופיות קוטביות לשלהן, בצורה כזו אבדו את חיוניות של היהדות.

     אנחנו נדון בהמשך בתופעה פסולה זו, כאשר נדון באי יכולתם של יהודים עם השתלטות הפילוסופיה האורגנית של לותר שהובילה לרייך השלישי, לראות את הסכנה בהשקפה הלותרנית, מחוץ להיינה, שאותו כבר הזכרנו, דבר שהקל את השמדתם של היהודים.

     אנחנו יכולים כאן גם להזכיר את העיוורון של העולם הפרוטסטנטי שלא ראה את ההבדל בין תיאולוגית לותר לבין זו של קלווין. גם עיוורון זה גרם לנזק רב לעולם המערבי. הכישלון המוסרי של הלותרניות, ביחוד ברייך השלישי, הוביל לכישלון המוסרי של העולם המערבי, כיוון שאף אחד לא הצביע על כך שקיים הבדל בין העולם הלותרני לבין העולם הקלווניסטי, בין העולם הלותרני, לבין העולם הנומינליסטי האנגלי. העולם המערבי איבד את העליונות המוסרית שלו, כיוון שהוא זוהה עם הכשלון המוסרי הלותרני.

     מהעיוורון של היהודים שלא טיפחו יותר את ירושתם הפילוסופית, הסתפקו בהלכה בלבד, וגם העיוורון של העולם הפרוטסטנטי שלא עמד על ההבדל בין התיאולוגיות השונות של לותר וקלווין, אנו יכולים להסיק שלמודעות לעקרונות פילוסופיים ראשוניים, מודעות לפילוסופיה ראשונית יש חשיבות לגבי המשך.

      לפני שנעמוד על ההבדל התיאולוגי בין לותר לבין קלווין, עלינו לנסות להסביר מדוע העולם הפרוטסטנטי לא עמד על ההבדל. העולם הפרוטסטנטי הסתפק בכך ששני הרפורמטורים מרדו בכנסיה הקאתולית. הם הסתפקו בכך שסמכו על הכרזותיו של לותר שהוא ממשיכו של השליח פאולוס, שהוא מסתמך על כתבי הקודש. הפרוטסטנטים לא בדקו את הכתבים של שני הרפורמטורים, לא השוו ביניהם, או אולי אפשר להגיד שלא כל כך התמצאו בעקרונות פילוסופיים של שני אישים אלו.

      אנחנו עומדים כאן לפני תופעה החוזרת על עצמה, שמאמינים מסתמכים על הכרזות, לא בודקים אם אלו מבוססים על דיוקים רעיוניים. כך אף אחד לא בדק את משל 'עץ הדעת' שפרשנותו של השליח פאולוס עוותה את תוכנו. כך חסידיו של לותר לא עמדו על העובדה שכל הכרזותיו שהוא מסתמך על כתבי הקודש מופרכות, כיוון שהוא המליך את השטן על העולם הנגלה ודחה את שלטונו של ישוע עד אחרית הימים. אף אחד מחסידיו של קלווין לא הצביע על העובדה שבהבדל מלותר הוא נתן מקום בכורה לשלטון ההשגחה.

     את העיוורון הזה לגבי אידיאולוגיות שאף אחד לא בודק אם הן מפרשות את הדברים נכונה, אנו מוצאים בזמן האחרון גם לגבי המרכסיזם. גם חסידי המרכסיזם לא עמדו על העובדה שמרכס שהכריז בספרו 'הקפיטאל', שהוא מדעי, למעשה פיתח השקפה אורגנית-פאוסטית, פיתח השקפה אפוקליפטית, שאין לה דבר עם 'מדעיות'. מספיק לקרא את ספרה של נדשדה מנדלשטם, 'תקוה באין תקוה', בו היא מסבירה את הצלחתו של סטלין, של המרכסיזם בכך שאנשים נאחזו בסיסמה שהכל 'מדעי', וזה יוביל לגאולה.

     אם אנו חוזרים לקלווין, אזי אפשר לסכם את ההבדל בינו לבין לותר בך, שהוא המליך את ההשגחה, בעוד שלותר המליך את השטן. הרי אין פער גדול יותר מאשר שלטון של ההשגחה לבין שלטון כוחני מאגי של השטן. ואם הפרוטסטנטים לא ראו את ההבדלים. במציאות אלו שאימצו את תיאולוגית קלווין פיתחו תורה מדינית חברתית שונה לגמרי מאלו אשר אימצו את תיאולוגית לותר. כבר הזכרנו את העובדה שרק במאה ה-19 מכס וובר הבין מהתוצאות החברתיות מדיניות השונות של הקלוויניסטים והלותרנים, שיש הבדל תיאולוגי מאחורי השוני. מכס וובר רק לא הבין נכונה מה ההבדל הזה.

     רק, כפי שכבר הזכרנו, בזמן מלחמת העולם השנייה, לקראת הסוף, תומס מאן הבין שמקור הרייך השלישי בתיאולוגית לותר, בכך שהוא המליך את השטן. ברור שאבחנה מאוחרת זו כבר לא הועילה לגבי כשלון המערב. על היהודים אפשר להגיד, שבהבדל מתומס מאן, הם עד היום נשארו חסידי לותר, חסידי הדרמה של גיתה 'פאוסט', חסידי הפילוסופיה הלותרנית.

     ובכן, כאשר אנו בודקים את כתביו של קלווין מזדקר לפני עינינו המקום המכובד ביותר שהוא נותן ל'השגחה'. קלווין כתב פחות מלותר ודבריו הם די משעממים, בעוד שההתפרעות של לותר הרבה יותר מעניינת.                                                                          

    ספרו החשוב ביותר של קלווין נקרא: The Institutes of the Christian Religion , בעמ' 223 הוא כותב: 'ללא ביטחון בהשגחה אלוהית חיים היו נעשים בלתי נסבלים'. האם יש הבדל גדול יותר מאשר בין הכרזה זו של קלווין, לבין הכרזתו של לותר בסוף ספר 'העדר רצון חופשי' שהעולם נשלט ע"י השטן? למרות פער זה הפרוטסטנטים לא עמדו על ההבדל בין שתי התיאולוגיות של שני הרפורמאטורים.

     אבל הכרזה זו של קלווין היא רק חלק קטן ממקום הכבוד שהוא מעניק ל'השגחה' הכול יכולה.

      בהמשך נראה גם שלא יפלא שתיאולוגית לותר שהשליטה את השטן, הובילה להתנכלות לשפה, כך אנו מוצאים את זה אצל גיתה בדרמה שלו 'פאוסט', שם הוא מבטל את פסוקו של השליח יוחנן 'בראשית היה הדבר', במקום זה הוא טוען שהמעשה היה ראשית. בהבדל ממנו, הובס הקלוויניטסטי, הנומינליסטי, אומר בהקדמה לספרו 'הלוויתן', שלאדם כמו לטבע יכולת יצירה. הוא גם מתווכח עם דקרט ובניגוד לו, הוא אומר שהאדם חושב בשפה, בעוד שהראשון סבור שהאדם לא זקוק לשפה למען לחשוב. על כל זה בהמשך, בשעורים הבאים.

 

 

 

 

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

תגובות

  • משתמש אנונימי (לא מזוהה)  On 3 באוקטובר 2008 at 16:08

    you have 2 mistakes in the fierst lines

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: