האוניברסיטה הווירטואלית – שעור 102 – העולם הלשוני העוגן היחיד

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 102 – העולם הלשוני, העוגן היחידי

      בשעור זה אני אחזור על כמה רעיונות שכבר כתבתי עליהם, אבל הם לא הודגשו דיו, לכן קוראים של שעורי חוזרים על ספקות אנושיות. אחד הקוראים פקפק בטענתי שהפילוסוף הובס תרם רבות לגבי ההתפתחות הדמוקראטית המערבית, טען שדבריו של פילוסוף זה היו נכונים לגבי תקופתו בלבד. ובכן, בדרך כלל אני מתיחסת לרעיונות הדומיננטיים של הוגה. במשנת הובס סתירות רבות. אבל הוא הדגיש שהאדם יוצר את המדינה, הלוויתן לפי הגדרתו, האדם גם יוצר את ערכיו. ובכן רעיונות אלו של הובס תקפות עד היום, כיוון שעד היום קיימות אסכולות אורגניות הסבורות שמוסדות וערכים הם אורגניים, מולדים. בהמשך ארחיב על נושא חשוב זה.

      קורא שני מפקפק בקיום 'רצון חופשי'. ובכן, 'רצון חופשי' הוא ערך לשוני, חלק מהשפה, בלעדיו היא לא יכולה לפעל, הוא לא קיים ביקום. מעשה הקסמים החשוב ביותר של המח הקוסם הוא שהוא ניתק חלקית את האינפורמציה הנקלטת באמצעות האונות הקדמיות, ממקורה.

בהמשך אבר מתוחכם זה, המח הקוסם, הפך את האינפורמציה הדטרמיניסטית, לשפה עם 'רצון חופשי'. יחודו של האדם שהוא בעל שפה עם 'רצון חופשי', יכולת המאפשרת לו ליצור, ליצור עולמות ווירטואליים, ליצור חלומות, ליצור געגועים, ריצודי אור.  יצירות לשוניות אלו אין להן תוקף ביקום, הן לא מוחלטות, אבל חיינו הלשוניים, חיינו האנושיים יתכנו רק אם אנו משחקים, נוהגים לפי כללי המשחק שיצרנו, אם אנו מעיפים בועות צבעוניות, יוצרים חלומות וגעגועים למרחב האינסופי. ואם לאו אנו נסוגים לדרגת חיות, או שאנו נעשים חלק מהיקום האילם הדטרמיניסטי.

       האדם יוצר את המערכות שלו לא רק למען להסדיר את חייו החברתיים, הוא יוצר אותם למען לתת משמעות לחייו. אם לא מקדשים את ערך 'קדושת החיים', ערך לשוני, מותר להמית אנשים בתאי גזים.

       את ספרי 'ואשוויץ כממלכת פוסט', פרסמתי כבר בשנת 1986 . ספר זה רוצה להצביע על האידיאולוגיה הגרמנית שהובילה לרייך השלישי. מקור האידיאולוגיה הזו היא בתיאולוגיה של לוותר שבין שאר הדברים, שאינני יכולה כאן לפרט, שלל את הרצון החופשי. עובדה זו, שלילת הרצון החופשי הוביל אותו למסקנה שלמעשה השטן הוא השליט של העולם הנגלה. כל היהודים שמלאי הערצה לתרבות הגרמנית המתיימרת להיות 'רוחניות צרופה', ונעשו חסידים של האידיאולוגיה הגרמנית, לא הבינו שהם ברבות הימים יהיו הקורבנות שלה. הם לא הבינו ש' רוחניות צרופה', היא התגלמות החור השחור', הבולע הכול והופך את הכול לאין', 'רוחניות צרופה'.

       הספר 'ואשוויץ כממלכת פאוסט' מבוסס על ההנחה שהמיתוס של הגיבור הבדיוני פאוסט נעשה תשתית הרייך השלישי. אנסה להסביר מדוע. גיבור זה, פאוסט שולל את כל המערכת הלשונית האנושית, רוצה נצחיות, אהבה בלתי מוגבלת, כוח בלתי מוגבל, כל זה כתוצאה מברית עם אותו שליט, השטן, שלוותר המליך, שהוא 'בלתי מוגבלות', 'אין'.                                                                                                                                            השטן או מפיסטו, ממונה על מאגיה והוא משאיל אותה לגיבורו שחתם אתו הסכם, למען השגת מאווייו. פאוסט רוצה להדמות לאיתני הטבע'. ברור שלאיתני הטבע אין רצון חופשי, הם דתרמיניסטיים, אין להם צורך ברצון חופשי. ברור שלאיתני הטבע גם אין צורך בכל המערכת הלשונית הווירטואלית.

        אני רוצה מקוצר המצע להתרכז בסופו של הגיבור פאוסט, כאשר הוא השיג את מאווייו. ובכן, פאוסט בחלק השני של היצירה, בסופה, פועל כאיתני הטבע, האנשים מסביבו, המסייעים לו , משועבדים לו, הוא מפעיל אותם על-ידי נתינת פקודות להם. חייו ריקים לגמרי.

      ומדוע חייו של פאוסט ריקים לגמרי ללא נחמה, כיוון שהוא ערער את כל המערכת הלשונית האנושית. מצבו של פאוסט המורד הגדול ביותר בערכים לשוניים אנושיים, גרועה יותר אחרי המרד שלו, מאשר חייו טרם המרד. חייו של פאוסט באמת דומים לאיתני הטבע ללא משמעות, ללא נחמה.

      באמת בממלכתו של פאוסט, ממלכת העבדים שלו, ממלכה שאין בה ערכים לשוניים, אין בה קדושת חיים אפשר להשמיד אנשים בתאי גזים. אין לי הסבר מדוע יהודים עד היום מתפעלים מהיצירה 'פאוסט', מדוע הם עד היום חסידי 'הרוחניות הצרופה הגרמנית',  שהביאה להשמדת ששה מלונים מבני עמם.  באותה מידה אין לי הסבר מדוע יהודים לא פיתחו את פילוסופית השפה שבמשלים התנ"כיים, מדוע התרכזו רק בהלכה'. מאחר שיהודים וויתרו על הפילוסופיה הלשונית שלהם, שרק על בסיסה אפשר ליצור מוסר אנושי, הם איבדו את עליונותם המוסרית על תרבויות אחרות. הזנחה זו הפכה את היהודים למיעוט בזוי, שהם לא השתחררו ממנו עד היום, אפילו לא במדינת ישראל.

     'רצון חופשי' הכרחי למרקם החברתי האנושי למען שהאדם יהיה אחראי למעשיו, הגרמנים ששללו 'רצון חופשי' לא היו אחראיים למעשיהם. המרקם הלשוני החברתי הוא שבריר מאד, עובדה שפאוסט והפאוסטים הצליחו לערער אותו. מרקם לשוני זה קיים רק אם בני אדם ערבים לו. אינני פוסלת, גם אם אני אגנוסטית, אין לי הוכחה לכאן או כאן, שהמרקם יש לו ערבות אלוהית. פיזיקאים היום חוזרים לעיקרון האנטרופיה, לפי עיקרון זה ביקום או לפחות על כדור הארץ שלנו התפתחו תנאים, למען יתאפשרו בו חיים אנושיים. חוזרים על מה שנאמר בפרק א' של ספר בראשית, במשל הבריאה.

      אפשר ללמד על גורל האדם רק מההיסטוריה האנושית, חכמי מחברי משלי התנ"ך הגיעו למסקנותיהם מהכרת היסטורית האדם עד לתקופתם, דבר לא השתנה מאז. המדע לא יכול לתת מענה לגורל האדם, לא יכול לעצור פגעי טבע. האדם יכול באמצעיו הלשוניים לשפר במידת מה את חייו, את חיי זולתו, לתת להם משמעות.

        העולם הלשוני הווירטואלי קיים רק אם אנו מתחזקים אותו, מקימים את חוקיו. לעולם ווירטואלי לשוני זה אין תוקף ביקום, אבל יש לו תוקף לגבי חיינו הקצרים עלי אדמות. אנחנו יכולים ליפות את חיינו, לתת להם משמעות, לטוות חלומות, געגועים, אין לנו שליטה על היקום. מההיסטוריה אנו יודעים שמשאלות אפוקליפטיות לא התגשמו ולא יכולים להתגשם.

      עלינו להסתפק במה שנאמר בפרק א' של ספר בראשית, פרק הבריאה, שאלהים ברא את העולם בשמחה, ברא אותו לאדם. אין לנו ברירה אלא לאמץ דברים אלו כיוון שהם עולים על דבריו של לותר שהשטן שליט על העולם, הם עולים על זלזולו של פאוסט במרקם הלשוני. המוסיקה הכביכול שמימית הגרמנית לא יכולה לכפר על המעשים התופתיים של עם זה.

    במדינת יהודה, אחרי חורבן הבית הראשון, אחרי הטראומה שהכיבוש גרם, העברים, הגולים שחזרו לארצם צימצמו את ההשקפה התנ"כית להלכה ולפולחן בבית המקדש. הנבואה הושתקה ואתה הפילוסופיה הלשונית. מה שקרה במציאות ביהודה, שהעדר פילוסופיה, גרם לכך שאומצה הפילוסופיה היוונית, המתיוונים דרדרו את מצב האומה, ההתאוששות בזמן המכבים היה קצר ימים, והתיוונות חזרה, אפילו בשושלת החשמונאית.

      ללא פילוסופיה שתתמך בהלכה, יהודים חיפשו עוגנים בפילוסופיה היוונית הדומיננטית,

יש רק להזכיר את פילון האלכסנדרוני שניסה לעשות סינתזה בין ההשקפה התנ"כית לבין השקפתו של אפלטון. אפילו הרמב"ם שכינס את ההלכה, השלים אותה באמצו את הפילוסופיה הקוטבית של אריסטו. כך יהודי ספרד, או שהושפעו מהפילוסופיה היוונית או מהמחשבה הגנוסטית שאת עקבותיה אנו מוצאים בכתבים הקבליים.

      יהדות גרמניה וגם יהדות מזרח אירופה בלא הבינם את הפילוסופיה במשלים הפילוסופיים הלשוניים התנ"כיים, אימצו בהתלהבות את האידיאולוגיה הגרמנית הקוטבית לירושתם. מיעוטים תמיד מזדהים עם השליטים, עם מחשבה דומיננטית, כך קרה ליהודים. הם אפילו לא הבינו שהנומינליסטים האנגליים ירשו את ירושתם, התבססו על המחשבה התנ"כית. אוקם, הובס, ניוטון, ולוק קרובים יותר לתנ"ך, מאשר יהודים שנאחזו בהלכה בלבד, והשלימו אותה עם פילוסופיות קוטביות למחשבת התנ"ך.

      הקלוויניסטים והנומינליסטים הם אבות הדמוקראטיה המערבית, בעיקר הובס, ולא הלותרנים, הפאוסטים.    

 

  

 

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 102 – העולם הלשוני, העוגן היחידי

      בשעור זה אני אחזור על כמה רעיונות שכבר כתבתי עליהם, אבל הם לא הודגשו דיו, לכן קוראים של שעורי חוזרים על ספקות אנושיות. אחד הקוראים פקפק בטענתי שהפילוסוף הובס תרם רבות לגבי ההתפתחות הדמוקראטית המערבית, טען שדבריו של פילוסוף זה היו נכונים לגבי תקופתו בלבד. ובכן, בדרך כלל אני מתיחסת לרעיונות הדומיננטיים של הוגה. במשנת הובס סתירות רבות. אבל הוא הדגיש שהאדם יוצר את המדינה, הלוויתן לפי הגדרתו, האדם גם יוצר את ערכיו. ובכן רעיונות אלו של הובס תקפות עד היום, כיוון שעד היום קיימות אסכולות אורגניות הסבורות שמוסדות וערכים הם אורגניים, מולדים. בהמשך ארחיב על נושא חשוב זה.

      קורא שני מפקפק בקיום 'רצון חופשי'. ובכן, 'רצון חופשי' הוא ערך לשוני, חלק מהשפה, בלעדיו היא לא יכולה לפעל, הוא לא קיים ביקום. מעשה הקסמים החשוב ביותר של המח הקוסם הוא שהוא ניתק חלקית את האינפורמציה הנקלטת באמצעות האונות הקדמיות, ממקורה.

בהמשך אבר מתוחכם זה, המח הקוסם, הפך את האינפורמציה הדטרמיניסטית, לשפה עם 'רצון חופשי'. יחודו של האדם שהוא בעל שפה עם 'רצון חופשי', יכולת המאפשרת לו ליצור, ליצור עולמות ווירטואליים, ליצור חלומות, ליצור געגועים, ריצודי אור.  יצירות לשוניות אלו אין להן תוקף ביקום, הן לא מוחלטות, אבל חיינו הלשוניים, חיינו האנושיים יתכנו רק אם אנו משחקים, נוהגים לפי כללי המשחק שיצרנו, אם אנו מעיפים בועות צבעוניות, יוצרים חלומות וגעגועים למרחב האינסופי. ואם לאו אנו נסוגים לדרגת חיות, או שאנו נעשים חלק מהיקום האילם הדטרמיניסטי.

       האדם יוצר את המערכות שלו לא רק למען להסדיר את חייו החברתיים, הוא יוצר אותם למען לתת משמעות לחייו. אם לא מקדשים את ערך 'קדושת החיים', ערך לשוני, מותר להמית אנשים בתאי גזים.

       את ספרי 'ואשוויץ כממלכת פוסט', פרסמתי כבר בשנת 1986 . ספר זה רוצה להצביע על האידיאולוגיה הגרמנית שהובילה לרייך השלישי. מקור האידיאולוגיה הזו היא בתיאולוגיה של לוותר שבין שאר הדברים, שאינני יכולה כאן לפרט, שלל את הרצון החופשי. עובדה זו, שלילת הרצון החופשי הוביל אותו למסקנה שלמעשה השטן הוא השליט של העולם הנגלה. כל היהודים שמלאי הערצה לתרבות הגרמנית המתיימרת להיות 'רוחניות צרופה', ונעשו חסידים של האידיאולוגיה הגרמנית, לא הבינו שהם ברבות הימים יהיו הקורבנות שלה. הם לא הבינו ש' רוחניות צרופה', היא התגלמות החור השחור', הבולע הכול והופך את הכול לאין', 'רוחניות צרופה'.

       הספר 'ואשוויץ כממלכת פאוסט' מבוסס על ההנחה שהמיתוס של הגיבור הבדיוני פאוסט נעשה תשתית הרייך השלישי. אנסה להסביר מדוע. גיבור זה, פאוסט שולל את כל המערכת הלשונית האנושית, רוצה נצחיות, אהבה בלתי מוגבלת, כוח בלתי מוגבל, כל זה כתוצאה מברית עם אותו שליט, השטן, שלוותר המליך, שהוא 'בלתי מוגבלות', 'אין'.                                                                                                                                            השטן או מפיסטו, ממונה על מאגיה והוא משאיל אותה לגיבורו שחתם אתו הסכם, למען השגת מאווייו. פאוסט רוצה להדמות לאיתני הטבע'. ברור שלאיתני הטבע אין רצון חופשי, הם דתרמיניסטיים, אין להם צורך ברצון חופשי. ברור שלאיתני הטבע גם אין צורך בכל המערכת הלשונית הווירטואלית.

        אני רוצה מקוצר המצע להתרכז בסופו של הגיבור פאוסט, כאשר הוא השיג את מאווייו. ובכן, פאוסט בחלק השני של היצירה, בסופה, פועל כאיתני הטבע, האנשים מסביבו, המסייעים לו , משועבדים לו, הוא מפעיל אותם על-ידי נתינת פקודות להם. חייו ריקים לגמרי.

      ומדוע חייו של פאוסט ריקים לגמרי ללא נחמה, כיוון שהוא ערער את כל המערכת הלשונית האנושית. מצבו של פאוסט המורד הגדול ביותר בערכים לשוניים אנושיים, גרועה יותר אחרי המרד שלו, מאשר חייו טרם המרד. חייו של פאוסט באמת דומים לאיתני הטבע ללא משמעות, ללא נחמה.

      באמת בממלכתו של פאוסט, ממלכת העבדים שלו, ממלכה שאין בה ערכים לשוניים, אין בה קדושת חיים אפשר להשמיד אנשים בתאי גזים. אין לי הסבר מדוע יהודים עד היום מתפעלים מהיצירה 'פאוסט', מדוע הם עד היום חסידי 'הרוחניות הצרופה הגרמנית',  שהביאה להשמדת ששה מלונים מבני עמם.  באותה מידה אין לי הסבר מדוע יהודים לא פיתחו את פילוסופית השפה שבמשלים התנ"כיים, מדוע התרכזו רק בהלכה'. מאחר שיהודים וויתרו על הפילוסופיה הלשונית שלהם, שרק על בסיסה אפשר ליצור מוסר אנושי, הם איבדו את עליונותם המוסרית על תרבויות אחרות. הזנחה זו הפכה את היהודים למיעוט בזוי, שהם לא השתחררו ממנו עד היום, אפילו לא במדינת ישראל.

     'רצון חופשי' הכרחי למרקם החברתי האנושי למען שהאדם יהיה אחראי למעשיו, הגרמנים ששללו 'רצון חופשי' לא היו אחראיים למעשיהם. המרקם הלשוני החברתי הוא שבריר מאד, עובדה שפאוסט והפאוסטים הצליחו לערער אותו. מרקם לשוני זה קיים רק אם בני אדם ערבים לו. אינני פוסלת, גם אם אני אגנוסטית, אין לי הוכחה לכאן או כאן, שהמרקם יש לו ערבות אלוהית. פיזיקאים היום חוזרים לעיקרון האנטרופיה, לפי עיקרון זה ביקום או לפחות על כדור הארץ שלנו התפתחו תנאים, למען יתאפשרו בו חיים אנושיים. חוזרים על מה שנאמר בפרק א' של ספר בראשית, במשל הבריאה.

      אפשר ללמד על גורל האדם רק מההיסטוריה האנושית, חכמי מחברי משלי התנ"ך הגיעו למסקנותיהם מהכרת היסטורית האדם עד לתקופתם, דבר לא השתנה מאז. המדע לא יכול לתת מענה לגורל האדם, לא יכול לעצור פגעי טבע. האדם יכול באמצעיו הלשוניים לשפר במידת מה את חייו, את חיי זולתו, לתת להם משמעות.

        העולם הלשוני הווירטואלי קיים רק אם אנו מתחזקים אותו, מקימים את חוקיו. לעולם ווירטואלי לשוני זה אין תוקף ביקום, אבל יש לו תוקף לגבי חיינו הקצרים עלי אדמות. אנחנו יכולים ליפות את חיינו, לתת להם משמעות, לטוות חלומות, געגועים, אין לנו שליטה על היקום. מההיסטוריה אנו יודעים שמשאלות אפוקליפטיות לא התגשמו ולא יכולים להתגשם.

      עלינו להסתפק במה שנאמר בפרק א' של ספר בראשית, פרק הבריאה, שאלהים ברא את העולם בשמחה, ברא אותו לאדם. אין לנו ברירה אלא לאמץ דברים אלו כיוון שהם עולים על דבריו של לותר שהשטן שליט על העולם, הם עולים על זלזולו של פאוסט במרקם הלשוני. המוסיקה הכביכול שמימית הגרמנית לא יכולה לכפר על המעשים התופתיים של עם זה.

    במדינת יהודה, אחרי חורבן הבית הראשון, אחרי הטראומה שהכיבוש גרם, העברים, הגולים שחזרו לארצם צימצמו את ההשקפה התנ"כית להלכה ולפולחן בבית המקדש. הנבואה הושתקה ואתה הפילוסופיה הלשונית. מה שקרה במציאות ביהודה, שהעדר פילוסופיה, גרם לכך שאומצה הפילוסופיה היוונית, המתיוונים דרדרו את מצב האומה, ההתאוששות בזמן המכבים היה קצר ימים, והתיוונות חזרה, אפילו בשושלת החשמונאית.

      ללא פילוסופיה שתתמך בהלכה, יהודים חיפשו עוגנים בפילוסופיה היוונית הדומיננטית,

יש רק להזכיר את פילון האלכסנדרוני שניסה לעשות סינתזה בין ההשקפה התנ"כית לבין השקפתו של אפלטון. אפילו הרמב"ם שכינס את ההלכה, השלים אותה באמצו את הפילוסופיה הקוטבית של אריסטו. כך יהודי ספרד, או שהושפעו מהפילוסופיה היוונית או מהמחשבה הגנוסטית שאת עקבותיה אנו מוצאים בכתבים הקבליים.

      יהדות גרמניה וגם יהדות מזרח אירופה בלא הבינם את הפילוסופיה במשלים הפילוסופיים הלשוניים התנ"כיים, אימצו בהתלהבות את האידיאולוגיה הגרמנית הקוטבית לירושתם. מיעוטים תמיד מזדהים עם השליטים, עם מחשבה דומיננטית, כך קרה ליהודים. הם אפילו לא הבינו שהנומינליסטים האנגליים ירשו את ירושתם, התבססו על המחשבה התנ"כית. אוקם, הובס, ניוטון, ולוק קרובים יותר לתנ"ך, מאשר יהודים שנאחזו בהלכה בלבד, והשלימו אותה עם פילוסופיות קוטביות למחשבת התנ"ך.

      הקלוויניסטים והנומינליסטים הם אבות הדמוקראטיה המערבית, בעיקר הובס, ולא הלותרנים, הפאוסטים.    

 

  

 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

  • שנוזל  ביום 2 בדצמבר 2008 בשעה 19:25

    את הנגדת בין שתי תפישות עולם, כביכול – אלו שמאמינים ברצון חופשי והדטרמיניסטים. אני טענתי ששתי העמדות הללו הן תשובות חיובית ושלילית לשאלת הסרק, 'האם העתיד הוא בלתי נמנע?'. טענתי שאין שום סיבה להכחיש חופש כלשהו שאנחנו חושבים שיש לנו מתוך התנסות בעולם, ובאותו הזמן אין שום סיבה לפקפק ביכולת של מדען שיודע את כל העובדות הפיזיקליות על המערכת בה אנחנו נמצאים, לחזות את המצב העתידי שלנו, בכפוף למגבלות אי-הוודאות הקוואנטית.

    מסיבות דומות, גם אין סיבה לערב מיסטיקה בסיפור ולדבר על "המוח הקוסם". אנחנו יכולים לתאר תהליכים פיזיקליים, גם אלו שמתרחשים במוח, לפי חוקי הפיזיקה, ואנחנו יכולים להתייחס להתנהגות לשונית ולמעשים אנושיים שניסמכים על האירועים הפיזיקליים, כעל ראויים או שלא ראויים בהתאם לאפשרויות הבחירה.

  • רבקה  ביום 2 בדצמבר 2008 בשעה 20:50

    לשנוזך, לכל אחד הזכות לפרש את הדברים לפי הבנתו, רבקה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: