אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 104 – המח הקוסם מכריח את האדם ליצור עולם בתך עולם

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 104– המח הקוסם מכריח את האדם ליצור עולם בתוך עולם                                                                                                                                 המח הקוסם חייב ליצור עולם בתוך עולם לילוד שלו, השפה. אנו יכולים להתבונן על היקום ועל כל הישויות בתוכו, על מהלכיהן, מבלי להחליף אתו בשיחה. אין אנו יודעים אם היקום מתבונן בנו, כפי שאנו מתבוננים בו. אנו לא יכולים לשתף את היקום במסקנות ההתבוננות שלנו, אנחנו יכולים רק לשתף את הזולתים הלשוניים בתמיהות שלנו. היקום האדיש לנו מכריח אותנו ליצור עולם לשוני, עולם בתוך היקום האדיש לגבינו. ראינו שהאדם הלשוני יוצר את הקהילה למען ממוש המתת, השפה, שהיא ישות נעלמת וזקוקה לערבים שאכן היא ממשית. אבל הקהילה אף היא זקוקה להתממשות, זקוקה לערבים  של קהילות אחרות לממשותה, הקהילה זקוקה לערבות שהיא חלק של עולם לשוני תקף.

     במשל הבריאה של התנ"ך, בראשית פרק א', נאמר שהעולם נברא למען האדם, ברור שאמירה זו היא שונה מזו ב'אנומה אליש'  המזופוטמי, לפיה האדם נברא למען לשרת את האלים. אבל לא זוהי הבעיה שאנו רוצים לדון בה. מחשבת התנ"ך מלמדת אותנו שכדור הארץ הקטן שלנו שוכלל למען שיהיו בו אפשרויות של חיים, אפשרויות חיים למען האדם. מחשבת התנ"ך הצטמצמה רק בעולם על כדור הארץ שלנו, היא גם הצטמצמה לעולם נגלה זה, לא השאירה מקום לעולמות חלופיים כפי שאנו מוצאים בתרבויות אחרות.

      למרות שמחשבה התנ"ך הגיע להבנה עילאית שהעולם הוא פרי אינפורמציה, הבנה שלקח לאנושות להגיע אליה אלפי שנים, מדע לא התפתח בהקשר מחשבה זו . עובדה זו שמדע לא התפתח בהקשר מחשבת התנ"ך מתמיה אותנו וגם לא. התנ"ך לא רצה לעבר את גבולות העולם הנגלה, אולי ראה בנסיון כזה הובריס, כפי שראה הובריס ברצונו של האדם להיות ריבון.

       מטרת התנ"ך היתה לא רק לצמצם את התבוננות האדם לעולם הנגלה, ראינו שבמשל 'עץ הדעת' בעל המשל מיעד את ה'דעת' רק בשרות הגוף. קדושת הגוף הוא הפרמטר שהיצירה צריכה לסוב סביבו בלבד. עובדות אלו מסבירות את חידת העדר מדע בתנ"ך.

      תרבות יוון התפתחה בצורה שונה מזו של תרבות התנ"ך. תרבות יוון לא הכירה את עיקרון קדושת חיים, לא הכירה בכך שהעולם נברא למטרה זו בלבד. תרבות יוון בכלל לא הכירה את מושג בריאת עולם, ראתה אותו כנצחי, לא נברא. בשביל תרבות יוון לא האדם היה מרכז, אלא היקום, הטבע. היא ראתה את האדם כחלק אינטרגרלי של הטבע, לכן חפשה את חידתו. גם העדר תקשור עם היקום לא הטריד את היוונים, בכלל השפה לא נתפשה על-ידם ככלי יצירה, הרי העולם לפיהם היה נצחי ולכן לא היה צורך בכלי יצירה.

     למרות עקרונות דומיננטיים אלו של תרבות יוון, בשוליים שלה האדם הפרגמטי לא היה מרוצה מגורלו. בשוליים התפתחו אמונות אורפיות על עולמות חלופיים, שבהם הדברים יבואו על תקונם. אנו מוצאים עקבות אמונות אלו אצל סוקראטס ואפלטון. בדיאלוג פיידו סוקראטס לפני מותו מסביר לתלמידיו שהוא הולך לעולם טוב יותר, ששם ידור עם האלים. סוקראטס לא יכול היה להשלים עם גזר דין המוות שלו וחיפש תיקון בעולמות חלופיים.

       מחשבת התנ"ך לא הזדקקה לעולמות חלופיים, הרי לפי משל הבריאה אלהים ברא עולם מושלם. אבל גם העברים בהמשך, אחרי טראומת חורבן הבית הראשון חיפשו אף הם עולמות חלופיים ששם העוול הקיומי יתוקן.

      אם אנו חוזרים לנושא שלנו, שהמח הקוסם, האדם הלשוני, הוכרח למען מימוש כלי השפה הנעלמת ליצור לעצמו קהילה שתהיה ערבה לכלי זה וליצירותיו, בהמשך האדם הוכרח גם ליצור עולם בתוך העולם האילם מסביבו, שלא הצליח לתקשר אתו. לכן יצר לעצמו עולם ווירטואלי לשוני שבו  הרכש החדש, השפה, מקבלת משמעות, שאכן היא ממשית. התנ"ך פתר בעיה זו שמראש נתן ערבות אלהית לעולם הלשוני, למעשה בשביל מחשבת התנ"ך העולם מראש הוא לשוני ואין בלעדיו עולם אחר, לכן לא היה צורך בעולם נוסף. אם העברים לא היו נפגשים עם תרבויות אחרות, אם קטסטרופות לא היו פוקדות את עולמם, הם היו יושבים בטח בעולמם הלשוני שלו ניתנה ערבות אלהית.

       מאחר שקטסטרופות פקדו את ארץ יהודה העולם הבטוח של העברים התערער, המפגש בין תרבות התנ"ך והתרבות היוונית, הוא אבי המדע החדש. ובכן, המדע החדש הוא שלב יותר מפותח מאשר המדע היווני שמסיבות רבות נעצר. מדע חדש זה פרי המפגש של תרבויות גילה את היקום האין-סופי, יקום שאינו נצחי כפי שהיוונים חשבו, יקום מתפתח. מדע האבולוציה כמו מדע האינפורמציה יכלו להתפתח רק כתוצר המפגש של שתי תרבויות קוטביות, תרבות התנ"ך ותרבות יוון.

      לפי מדע האבולוציה המח הקוסם קיבל את התפקיד של יצירת העולם הלשוני של האדם, ועולם לשוני זה הוכרח להיבדל מהיקום שלא משתף אתו פעולה. המח הקוסם בקסמיו מאפשר לאדם להתבונן ביקום האין-סופי, להיוכח שבהבדל מעולמו הלשוני הוא דטרמיניסטי, הוא אילם. המח הקוסם שמחשבת התנ"ך עדיין לא ידעה על קיומו, מאפשר לאדם לצאת מכדור הארץ שאותו יעד לו אלהים כמושב, ולהיווכח שהוא באמצעות כלי השפה הוצא מהיקום, הוצא מהחוקים הדטרמיניסטיים. האדם הלשוני נוכח לדעת שבהבדל מהיקום שאף הוא פרי אינפורמציה, אבל דטרמיניסטית, האינפורמציה שברשותו, השפה, לה רצון חופשי המאפשר לו ליצור דברים שלא בנמצא ביקום.

      המח הקוסם מאפשר לאדם לא רק ליצור מוסדות, ערכים, הוא מאפשר לאדם ליצור עולמות, את עולמו הלשוני בתוך היקום. רק שעולם לשוני זה הוא ווירטואלי וכולו תלוי בתיחזוקו על ידי בני אדם. אולי היקום האילם הדטרמיניסטי צוחק לאדם הבורא בכלי הלשון עולם ווירטואלי שכולו תלוי בתיחזוק בני אדם, והוא לא מוחשי. מההיסטוריה אנו יודעים על ממלכות אדירות שנעלמו כלא היו. שליטי ממלכות אלו ברוב הובריס חשבו שעולמם הוא נצחי, שהם נצחיים.

      מי שלא מכיר את ההיסטוריה האנושית, מי שלא יודע על ממלכות אדירות שנעלמו כלא היו, לא מבין עד כמה עולמו הווירטואלי של האדם רפאי. כבר דניאל בחזונו יודע על ממלכות עולות ויורדות, על ממלכות אגרסיביות שהוא מכנה אותן חיות, מתגוששות ומחסלות אחת את רעותה. מכאן התפתחו הציפיות לשינוי סדרי עולם, להתערבות אלהית והסדרת הקיום. אבל ציפיות אלו לא מתגשמות.

       בכל התהפוכות, בכל ציפיות השוא לשינוי סדרי עולם, דבר אחד יכול לתת משמעות לקיום, קדושת חיים. מענין להיוכח שפיזיקאים היום מדברים על עולם אנטרופי. הם סבורים שהתנאים שנוצרו על כדור הארץ שלנו, נוצרו למען שהאדם יוכל להופיע. מעניין שספקולציות אלו מאד מזכירות תורות גנוסטיות. חיים וויטאל בספרו 'עץ חיים' שעקרונותיו הם גנוסטיים, מדבר אף הוא שהעולם נברא בדמות האדם הקדמון. מכל ההפלגות ביקום האין-סופי, האדם בסופו של דבר חוזר לעצמו, לעולמו הוא.     

 

 

 

 

 

 

 

מודעות פרסומת
פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: