אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 111 – הקוסמולוגיה של מרכס

 אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 111 – הקוסמולוגיה של מרכס

     לכאורה מרכס היה כלכלן, כתב ספר מונומנטלי בשם 'הקאפיטאל'. ספר זה היה צריך להוכיח את משנתו הכלכלית המדעית. רבים ידעו על ספר זה, מעטים קראו אותו. במציאות אפשר להבין את תוכן הספר רק אם קוראים את כתביו המוקדמים של מרכס, שלא היו ידועים והתפרסמו רק באחור. בניגוד לעובדה שהכתבים המוקדמים לא היו ידועים זמן רב, מה שהיה ידוע הוא:Das Komunistische Manifest, 'המניפסט הקומוניסטי'. מסמך שמרכס כתב יחד עם אנגלס, שהופיע בזמן ההתקוממות בגרמניה ובמקומות אחרים, בשנת 1848.

      במניפסט הקומוניסטי הזה מרכס קרא לשנוי סדרי עולם באמצעות מהפכה. ממסמך ראשוני זה עדיין אי אפשר היה לדעת מהן המכשלות המונעות עולם תקין. גם מה'קאפיטאל' אי אפשר להבין מהן המכשלות המונעות עולם תקין. מצב כלכלי לא תקין עדיין לא מצדיק ציפיות אפוקליפטיות. רק כאשר קוראים את כתביו המוקדמים של מרכס אפשר להבין מהו החטא הקדמון לפיו, שיש לתקנו.

       כדאי לנו להתרכז במאמרו של מרכס 'השאלה היהודית'. כבר ממאמר זה אפשר ללמד שיהדות מסמלת 'ניכור' לפיו, הוא הבין באינטואיציה שהמשלים הפילוסופיים של התנ"ך, ביחוד משל 'עץ הדעת' מכיל את המושג 'הבדלה', שהוא 'ניכור'. אבל  מרכס הכיר את מושג 'הניכור' גם ממשנתו של מהגל, ביחוד מספרו Phanomenologie des Geistes , לפי ספר זה האדם מגיע למודעות באמצעות 'ניכור', השקפה שאנו כבר מוצאים במשל 'עץ הדעת', שהגל לקח ממשל זה, אבל בהבדל ממה שנאמר במשל זה, האדם צריך בהמשך לוותר על ניכורו ולהתאחד עם הכוליות, עם המדינה.

    אם הגל פתר את בעית הניכור על-ידי תנועה נוספת, וויתור עליו, והתאחדות עם המדינה, אצל מרכס 'ניכור' קיבל משמעות ה'חטא הקדמון'. אם לא היינו מכירים את ה'אגרת אל הרומיים' של השליח פאולוס, היינו חושבים שניכור כחטא קדמון, הוא המצאתו של מרכס. אבל כבר ראינו שפאולוס ראה ב'הבדלה', או ב'ניכור', שהאכילה מ'עץ הדעת' מאפשרת את החטא קדמון, שבגינו האדם נעשה מוותי.

      אנו רואים שבמינוח שונה מרכס חוזר על טענתו של שליח זה. אבל אנו נראה בהמשך   שמרכס כמו פאולוס רצה בשינוי סדרי עולם, אבל בצורה לגמרי אחרת, הרי הוא היה תוצר התרבות הגרמנית הפאוסטית, למרות זה נשארה אצלו האחריות היהודית החברתית, שאנו לא מוצאים באידיאולוגיה הגרמנית.

      קודם עלינו לברר מדוע אנו רואים במרכס תוצר האידיאולוגיה הפאוסטית, ומדוע השאיפות האפוקליפטיות שלו הן יהודיות, למרות שהוא שנא את מקורו היהודי. שוב עלינו לחזור ללותר שכבר דנו בו. לותר לא השאיר בתיאולוגיה שלו מקום ל'אפוקליפסה'. כל המרד של לותר בכנסיה הקאתולית נבע מהכרתו שההבטחות האפוקליפטיות של השליח פאולוס לא התגשמו, וגם הבטחתו על ביאה מחודשת של ישוע , שיביא אתו את שינוי סדרי עולם לא התגשמו אלף חמש מאות שנה אחרי ההבטחות .

      לותר רצה שחסידיו ישלימו עם שלטון השטן בעולם הנגלה, את הגאולה הוא דחה לאחרית הימים. והנה כבר מהמניפסט הקומוניסטי של מרכס ואנגלס אנו רואים שהם רוצים בשינוי סדרי עולם, נוסף לכך  מרכס רצה גם  בשנוי הסדרים החברתיים הלא צודקים, בעיה שלא העסיקה את לותר ולא את חסידיו.                             

      ראינו קודם את היסוד היהודי במשנת מרכס, ועתה עלינו להסביר את פאוסטיות שלו. (עלינו כאן להזכיר דבר תמוה, שאביו היהודי המומר של מרכס שעדיין לא שנא את מוצאו, כתב לבנו מכתב בו כנה אותו בשם 'פאוסט'). ובכן במה נבדלת האפוקליפסה של מרכז מזו של השליח פאולוס. האחרון רצה בשינוי סדרי עולם בסיוע ההשגחה שהקריבה למטרה זו את בנה ישוע. מרכס נבדל מפאולוס בנקודה זו בשני דברים, במקום ההשגחה, הוא המציא את 'ההיסטוריה', כמניעה את ההתרחשויות בעולם האנושי. דבר שני אם פאולוס היה קוויטיסט, ציפה להתערבות אלהית, לפי מרכס האדם צריך להרתם ולסייע ל'היסטוריה' במצעדה לשנוי סדרי עולם.

      אנו רואים שהאמצעי הכוחני 'המהפכה', הוא ממקור גרמני פאוסטי. מי שקרא את דרמת פאוסט בחלק השני, יודע שהגיבור בסיוע המאגיה של מפיסטו משמיד את אויבי הקיסר, ותמורת מעשיו מקבל ממנו חלקת אדמה שהוא רוצה לשחרר מהשתלטות הים עליה. מעשיו של פאוסט הם כוחניים, גם בסוף הדרמה, גיבור זה פועל ומשעבד בכוחנות את כל אלו המבצעים את תכניותיו. פאוסט רואה ב'מעשה כוחני' ערך העולה על המסר של השליח יוחנן, שבראשית היה 'הדבר', שיצירה היא לשונית ולא כוחנית.

גם הרעיון של מרכס , שהאדם צריך לסייע לאלוהות בניהול העולם, הוא ארכיטיפי אנושי, אנו מוצאים אותו בדתות שונות, כמו בדת המיא והאיצטקים, שחשבו שעל-ידי הקרבת לבבות של שבויים לאל השמש יסייעו לו בניהול העולם. לפי מרכס הלכאורה חילוני, האדם בהשתתפותו במהפכה, צריך לסייע ל'היסטוריה', ישות חדשה כביכול, אבל ישות זו היא גלגול מושג ההשגחה .

     אבל למען שינוי סדרי עולם לא מספיק לסייע באמצעות מהפכה ל'היסטוריה', להביא שינוי סדרי עולם, למען שזה יתבצע יש גם לבטל את ה'חטא הקדמון', את 'הניכור'. מי שקורא את הקאפיטאל נתקל כל הזמן בשימוש של מרכס לגבי כסף והון בכנוי 'ניכור', החטא הקדמון. ואיך הפך הכסף לחטא הקדמון, כיוון שהוא למעשה פרי גזל התמורה המגיעה לפועל על עבודתו. העבודה של הפועל מופרדת ממנו, 'מנוכרת' ממנו, היא לא מפרנסת אותו. בכתבים המוקדמים אנו מוצאים משפט תמוה, שבהבדל ממצבו של הפועל שפעילותו 'מנוכרת' ממנו, ונגזלת ממנו, 'החיה מאוחדת עם פעילותה'.

       אם אמרנו שמרכס ירש מהאידיאולוגיה הגרמנית יסודות, שוב עלינו להסביר, מהו הדבר הנוסף שהוא ירש ממנה. ובכן, מרכס ירש מהלותרניות את ההשקפה האורגנית. שוב בכתבים המוקדמים הוא אומר: 'הקומוניזם הוא נטוראליזם, הוא ביטול המאבק בין האדם לטבע'. ברור הוא שאם מבטלים את 'הניכור', אם האדם מבטל את ההבדלה, אזי מה שנשאר בידיו הוא אמצעי הכח, הוא חוזר למצב אורגני, מתאחד עם הטבע, נסוג למצב חיתי.

       ראינו שמרכס התימר שתורת הכלכלה שלו היא 'מדעית', אבל אם מבטלים את 'הניכור', את ההבדלה, מדעיות מתבטלת, הרי היא מבוססת על 'הבדלה', היא מבוססת על 'התבוננות', קשה להניח שבמצב אורגני, כאשר לרשותו של האדם רק כלי הכח, האדם יכול לשקול דברים, להבדיל ביניהם, להסיק מסקנות מממצאיו.

    כמו במקרה של לותר החסידים של מרכס הסתמכו על הכרזותיו שהוא 'מדעי', ש'ההיסטוריה', גלגולה של ההשגחה, צועדת לקראת פיתרון בעיות העולם. מענין כאן שוב להזכיר את ספרה של נדשדה מנדלשטם, 'תקוה באין תקוה', בו היא מספרת שאחרי המהפכה של 1917, ברוסיה כולם קיוו שהעולם צועד לקראת פתרון המצב האנושי בצורה 'מדעית', הרי כך המרכסיזם הבטיח.

      היום אחרי התמוטטות ברית המועצות אפשר כבר להיות בטוחים שהבטחותיו של מרכס לא התגשמו, כפי שהבטחותיו של השליח פאולוס על שינוי סדרי עולם לא התגשמו. אם נשתמש במטפורות של מחבר משל 'עץ הדעת', אנו יכולים לכנות שני אישים אלו כ'נחשים', המבטיחים דברים בלתי אפשריים. מה שמתמיה הוא שכל אותם חכמי המרכסיזם, שכתבו ספרים אין סוף, לא בדקו את ספריו המוקדמים, שלפיהם אפשר היה להבין שתורתו של מרכס מבוססת על אמונתו שה'ניכור' הוא החטא הקדמון, שאם יבטלו אותו, יתאחדו עם הטבע כמו החיות, אזי תבא הגאולה.

     אין לבוא בטענות דווקא למרכסיסטים, שלא בדקו את ספריו המוקדמים של מרכס, וקיים ספק אפילו אם היו קוראים אותם, היו מבינים שעקרונותיו מבטלים 'מדעיות', שעקרונותיו הם אפוקליפטיים, וגורלם כגורל כל ההבטחות האפוקליפטיות שהן לא מתגשמות.

     היום מדע הפיזיקה מכיר בעובדה שהיקום הוא פרי אינפורמציה, והרי אינפורמציה מבוססת על הבדלות, על 'ניכור'. איך יכלו הישויות ביקום להתגשם מיסודות של המפץ הגדול, אם לא היו נבדלים זה מזה. כוליות היא אוסף של אין סוף מרכיבים, כפי שקהילה אנושית היא אוסף של יחידים.

       הקוסמולוגיה של מרכס גם התבססה על העקרונות האבולוציוניים של דרווין, לפיהם החיים על כדור הארץ משתפרים. השקפה זו של דרווין יכלה להתפתח רק על בסיס הפילוסופיה הלשונית התנ"כית, על ההשקפה שהעולם נברא בשלבים, ממינים פחות מפותחים לנזר הבריאה האדם. השקפה כזו לא יכלה להתפתח לפי המחשבה היוונית, שראתה את העולם כנצחי, כסטטי, שבו קיימת רק תנועה מכח לפועל, לפי אריסטו. מרכס הסתמך על מצעד זה של הישויות על כדור הארץ, ההולכים ומשתכללים. גם אצל דרווין ההשגחה התגלגלה לעיקרון 'האבולוציה'.

      אנחנו רואים שהקוסמולוגיה של מרכס היא תרכובת של יסודות ועקרונות מחשבתיים בתרבויות שבהן צמח.  לפיו 'ההיסטוריה' כמניע מצעידה את העולם לשלבים מפותחים יותר, לשלבים בו המכשלות יפתרו, אם האדם יפעיל את כוחו במהפכה, שתסייע למצעד זה. אבל מרכס לא הסתפק במצעד זה של ההיסטוריה, הוא שאף לבטל את 'הניכור', שאותו ראה כהחטא הקדמון, והיה סבור שאם יבטלו אותו, האדם יחזור למצב אורגני, שלם עם הטבע.

      הספר, 'הקפיטאל', שהתימר להיות 'מדעי', רצה להוכיח, דברים שלא נאמרים בו מפורשות, ורק מי שקרא את הכתבים המקודמים יכול להבין, שה'ניכור', החטא הקדמון, הוא הוא האשם בכל העוותים החברתיים. ואם ה'ניכור' יבוטל, האדם יחזור למצבו הטבעי, יהפך חלק מהטבע האורגני, יחזור לגן-עדן של החיות. כנראה שמרכס לא שיער שהגן-עדן שלו יהפך לגולג.

        ומדוע היה צורך בגולג? הרי ההבטחות המדעיות לא התגשמו, לכן היה צורך למצא אשמים בכך, ואותם היה צורך להאשים ולסלקם מהחברה. כך נהגה גם האינקוויציה, שניסתה להאשים אנשים המונעים התגשמות ההבטחות, וכינתה אותם כחוטאים, שיש לשרוף אותם על מוקדי אש, ואם החוטאים יסולקו מלכות שמים תתגשם.

      הגרמנים מצאו ביהודים את  נושאי החטא הקדמון, המונעים התגשמות 'רייך אלף השנה', של עם האדונים.   

מודעות פרסומת
פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: