אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 131 – דת 3- בריאה קטאסטרופלית, סטיה מהיהדות

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 131 – דת 3 – בריאה קטאסטורופלית, סטיה בתוך היהדות

     נשאלת השאלה איך יהדות השלימה עם בריאה קטאסטרופלית שאנו מוצאים בספרו של חיים וויטאל, 'עץ חיים', תלמידו של האר"י? הרי הסטיה אצל חיים וויטאל היא הרבה יותר חמורה מאשר הסטיה של הנצרות הראשיתית, האחרונה הופרדה מהיהדות, בעוד שסטיתו של חיים וויטאל אומצה. ההסבר לתופעה תמוהה זו היא שהנצרות הראשיתית שללה את ההלכה, בעוד שמיסטיקונים יהודיים עם כל הסטיות שלהם קימו אותה.

     מעובדה זו אנו לומדים שיהדות הצטמצמה להלכה, והיתה פתוחה לכל הסטיות האפשריות מהשקפתה הראשיתית בתנ"ך, השקפה שעיצבה את היהדות, שהעניקה לה את היחוד שלה.

      כבר השם של הספר של חיים וויטאל, 'עץ חיים' צריך להפליא אותנו. הרי מחשבת התנ"ך שללה את עץ החיים, אימצה את 'עץ הדעת' בלבד. שם כמו 'עץ החיים', מלמד אותנו כבר שבעל ספר זה כפר בהשקפה התנ"כית של קיום רק בעולם נגלה, היו לו השגות לקיום נצחי, או אפילו השגות למושג 'אדם אל', דבר שמשל 'עץ החיים' שלל. 

      לפני שנידון בבריאה הקאטסטרופלית של ספרו של חיים וויטאל, כבר שם הספר מלמד אותנו שהוא הכשיר את הקרקע להופעת משיחי שקר, בדמותם של שבתאי צבי וממשיכו פרנק. חיים וויטאל עצמו לפי ספרו 'חזיונות' ראה את עצמו לעתים קרובות כ'אדם אל'. אבל אנו דנים כאן ביסודות הזרים שחדרו ליהדות מתנועות גנוסטיות שונות, ואלו שבהבדל מחברי תנועות אלו שכפרו בהלכה, אימצו את ההלכה, התקבלו כיהודים כשרים.

     דברים אלו לא צריכים להתמיה אותנו, כפי שכבר ראינו יהודים חשובים כמו פילון       האלכסנדרוני, אימץ את הפילוסופיה האפלטונית הקוטבית לבסיס ההשקפה התנ"כית, ואפילו הרמב"ם מחבר 'משנה תורה', קיבוץ ההלכה, בספרו 'מורה נבוכים' קיבל יסודות מחשבתיים אריסטוטליים, שוב מנוגדים למחשבת התנ"ך. לכן אפשר לראות את חיים וויטאל כממשיך בקו זה של סטיה מובהקת מעקרונות מחשבת התנ"ך, ונשאר ביהדות, כיוון שבהבדל מהנוצרים הקדומים, הגנוסטיקאים ששללו את ההלכה הוא אימץ אותה ליד מחשבתו הגנוסטית.

       ובכן במה דן ספרו של חיים וויטאל 'עץ החיים'. הוא מתחיל את משנתו בבריאת העולם, בריאה קטסטרופלית. לפי תחילת הספר שבו הוא מדבר על כך, אלהים בבוראו את העולם, הצטמצם, והשאיר מקום לעולמו של האדם הקדמון. לתחום זה שהושאר לאדם הקדמון, חדר אור שכלים בו היו צריכים להכיל אותו. אבל הכלים לא צלחו להכיל את האור, הם נשברו והאור התפזר.

      זוהי תמצית הבריאה הקאטסטרופלית של 'ספר 'עץ חיים', הפרשנות לה באה בהמשך. על האדם הוטלה המשימה לאסוף את האור שהתפזר, למען לתקן את העולם. ברור מדברים אלו שלאדם תפקיד בתיקון העולם. משימה זו משאירה מקום ל'אדם אל', למשיח שישלים את תיקון העולם.

       חיים וויטאל בהקדמה לספרו זה מדבר גם על כך שהעולם נברא בדמותו של ה'אדם הקדמון', שוב ספקולציות כאלו היו קיימות בעולם הגנוסטי. חיים וויטאל הוא עקבי, אם הבריאה אינה בריאה לשונית, כפי שאנו מוצאים את זה במחשבה התנ"כית, הדברים בעולם נוצרים על-ידי הזדווגויות. חיים וויטאל בפיתוח השקפתו האורגנית הזו, גולש לפונוגראפיה. באופן מתמיה דברים אלו התקבלו.

      עלי כאן להוסיף נסיון פרטי משלי לחקר ספר 'עץ חיים'. כאשר רציתי לקבל איזה הבהרות מיהודי טוב בשם דוד תמר שכתב איזה מונוגראפיה על האר"י, וחשבתי שהוא בקי בתורת וויטאל, הוא הביע פליאה שאני קוראת את הספר, ואמר לי, אולי חמישה אנשים בלבד קראו אותו בארץ. דבר זה הפליא אותו, כיוון שהספר קריא, אין שום בעיות לכל מאן-דהו לקרא אותו. כדרכם של אנשים העוסקים במחקר, זה אמור גם על חוקרים במיסטיקה  היהודית, הם לא קוראים את המקורות מסתפקים תמיד במקורות משניים, מבלי לנסות ולראות מה באמת כתוב במקור.

     מי שמוסיף וקורא את ספרו של חיים וויטאל 'חזיונות' שהוא מעין יומן, נוכח לדעת שהאיש האמין בכל סוגי המאגיה. אמונות אלו ניכרות גם בספר 'עץ חיים'. איש זה, כל כמה דפים, מכריז 'זה סוד', הוא אינו מסביר מהו הסוד, אבל הוא רומז על כך שדבריו מבטאים איזה סודות שרק לו נהירים.

      ברור שספקולציות אלו באו כתוצאה ממשבר גרוש ספרד, אנשים חפשו סיבות להתרחשויות. הסברים קאטסרופליים התאימו להלכי נפש של מגורשי ספרד. העולם הוא פרי קטאסטרופה, על האדם לסייע לתקן עולם זה. הם לא יכלו יותר להאמין בעולם מושלם כפי שהוא מתואר בפרק א' של ספר בראשית, שבו אלהים מכריז אחרי כל שלב של בריאה 'כי טוב'. בעולמו של חיים וויטאל, אלהים בכלל הצטמצם, יצא מהעולם, ובחלל שהתרוקן ממנו התרחשו קאטסטרופות. אלהים בספר זה הוא אלוהות נסתרת, בדומה לאלוהות של הגנוסטיקאים שאף הם ראו עולם חסר שנוצר על-ידי אלוהות נחותה, דמורג, והאלוהות האחרת היא אלוהות נסתרת.

       לא בכדי בעל משל 'עץ הדעת' הזהיר מפני הפן ה'נחשי' של השפה, פן המאפשר את כל הספקולציות האלו. השקפה זו של חיים וויטאל גם לא כל כך רחוקה מהשקפתו של השליח יוחנן אשר טען בפרק הראשון שלו שאת האלהים אף אחד לא ראה, לכן יש להאמין באלהים החדש, שהתגלה בבשר, בישוע. גם יוחנן לא ציפה שאלהים יביא את הישועה, הבן שלו, ישוע שתפש את מקומו הוא הוא יביא את הישועה. אבל יוחנן גם איפשר לאדם הרגיל לראות את עצמו 'כאדם-אל', הרי הוא כמו ישוע שהתגלם בבשר, שהוא 'הדבר', השפה, הוא יצור לשוני. 

       הספקולציות האנשויות תמיד משתמשות במינוח חדש המטעה, אבל מי שבודק מה עומד אחרי ספקולציות אלו נוכח לדעת שהמהות שלהם דומה מאד. ההשקפה שנוצרת כתוצאה מקאטסטרופות היסטוריות, מחפשת פתרונות חדשים לגאולה. האלוהות היא נסתרת, וספקולציות אלו נותנות לאדם את התפקיד לאסוף את השברים, כמו במקרה של חיים ווטאל לאסוף את האור שהתפזר כאשר הכלים שהיו צריכים להכיל אותם נשברו. במקרים כאלו האדם מחפש ישויות אנושיות, גואלים, משיחים, שיצילו את העולם.

       בעולם של אלוהות נסתרת האדם-האל תופש את מקומו. הרי האלוהות הנסתרת השאירה את האנושות לגורלה, היא הצטמצמה, ובעולם האנושי קרתה קטסטרופה, הכלים שהיו צריכים להכיל את האור נשברו. האלוהות הנסתרת, זו שהצטמצמה, אינה דומה בכלל לאלוהות בפרק א' של ספר בראשית שבראה עולם טוב. השקפה זו של חיים וויטאל אפילו מרחיקת לכת מדעותיו של השליח פאולוס שהאשים את חוה ואדם בקלקלת העולם, וביקש את התערבות האלוהות בשינוי סדרי עולם. השקפה זו גם לא שונה מהשקפתו של השליח יוחנן שטען שאת האלוהות אף אחד לא ראה, והבן שהתגלם בבשר, שהנו התגלמות ה'דבר" בא לתקן עולם שהוזנח, שהתקלקל.

      חיים וויטאל לא מדבר על אלוהות שצריכה למלא את מקום האל שהצטמצם, אל שהוא נעלם, אבל הוא מדבר על כך שהעולם נברא בדמותו של האדם הקדמון, ובכן, העולם שממנו נסוגה האלוהות, הוא בשליטת האדם, האדם הקדמון. ברור שאדם קדמון זה יכול להתגלם במשיח, באדם-אל, שיתקן את הקלקול, שיגרום לכך ששברי האור שהתפזרו יאספו. דעות אלו הכשירו את הקרקע להופעתו של שבתאי צבי, המשיח, משיח שקר, אדם-אל.

      אדם אל זה, שבתאי צבי כאשר הסתבך עם המלכות, לא היסס להתאסלם, כפי שממשיכיו תחת הנהגתו של פרנק, התנצרו.

      אם חיים וויטאל עדיין לא שלל את ההלכה, ממשיכיו שהיו התגלמות האדם הקדמון, ראו את עצמם רשאים לכפור גם בהלכה.

      משיחי שקר אלו סגרו את המעגל של המרד שבו החלו אנשי הקבלה, הם כבר לא הזדקקו להלכה, הרי תפקידם היה לשנות סדרי עולם, לתקן את הקטסטרופה שההלכה לא צלחה לעשות.

 

 

 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • רוני ה.  ביום 31 במאי 2009 בשעה 15:02

  מה שאת אומרת נשמע לי מוזר.

  את כותבת:
  "שם כמו 'עץ החיים', מלמד אותנו כבר שבעל ספר זה כפר בהשקפה התנ"כית של קיום רק בעולם נגלה, היו לו השגות לקיום נצחי, או אפילו השגות למושג 'אדם אל', דבר שמשל 'עץ החיים' שלל."

  אלא שהמושג "עץ חיים" מופיע בתנ"ך לא רק בסיפור גן עדן אלא גם כמה פעמים בספר משלי. ואלה הפסוקים הידועים יותר במשלי (ג, יז-יח):
  דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי-נֹעַם; וְכָל-נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם.
  עֵץ-חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ; וְתֹמְכֶיהָ מְאֻשָּׁר.

  בפסוק הזה המקרא מתייחס לחוכמה כ"עץ חיים", והמשנה (אבות ו ז) מפרשת שהכוונה היא לתורה: "גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא".

  לפי זה נראה שויטאל בחר בשם יפה ומסורתי ולא ברור לי איזו כפירה מצאת בדבריו.

 • רבקה  ביום 1 ביוני 2009 בשעה 7:39

  לרוני שלום, תודה על הערותיך בקשר ל'עץ חיים' במקומות אחרים בתנ"ך. אני טוענת מה שאני טוענת מתוכן הספר. הרי וויטאל יצר קוסמולוגיה קאטסטרופלית, מנוגדת לקוסמולוגיה בפרק א' של ספר בראשית, שם אלהים ברא עולם מושלם, הכריז אחרי כל שלב 'כי טוב'. וויטאל טוען בספר שעל האדם לאסוף את השברים, אם כן האדם צריך להיות שותף בבריאה . שוב אם אלוהות איפשרה קטאסטרופה כזו פירוש הדבר שהיא אלוהות או נעדרת, או אלוהות שאין בכוחה ליצור עולם טוב. דברים אלו תואמים את ההשקפות הגנוסטיות.
  ואם כך, האדם צריך להיות שותף, יש מקום לאדם-אל שיוביל או ינהיג את האחרים להשלים את הבריאה.אני לא רוצה כאן לחזור על כל מה שכתבתי בבלוג, אבל השיטה שלי היא תמיד להסיק מסקנות מהמכלול, לא ממשפט, מפרט אחד. עובדה שכתוצאה מתורה כזו הופיע שבתאי צבי, אדם-אל. רבקה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: