אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 180 – עולם האדם מתת המח הקוסם, א'

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 180 – עולם האדם מתת המח הקוסם, א'

האם מישהו חשב שביצירת עולם בתוך עולם, עולם בתוך היקום, הכוונה היא רק של יצירת עולם על כדור הארץ הקטן שלנו, כדור הארץ שהוכן קודם לאפשר חיים, יותר מאוחר חיים לאדם? היום אנשי פיזיקה מדברים על עולם של 'אנטרופס',  הם מדברים שהעולם נוצר למטרת ה'אנרופוס', מתעלמים מכך שרק על כדור הארץ שלנו נוצרו תנאים ל'אנטרופוס', היקום כולו לא פתח את שעריו ליצור הכרתי זה. גם ספר 'עץ חיים', של חיים וויטאל מדבר על כך שהעולם נוצר בדמותו של 'האדם הקדמון'. אבל זוהי יומרה,  הרי עד היום הזה לא ידוע לנו על גרמי שמים שעליהם חיים. אם ככה יש להעלות את ההשערה שלאבות העברים היתה מעין אינטואיציה  שכדור הארץ הקטן שלנו נוצר למען לאפשרויות של חיים הכרתיים.

כאילו היקום האילם הזדקק לישות שתהיה מסוגלת להתבונן על מפעלות הבריאה. כל המטפיזיקאים וכל אנשי המדע הרוצים להיות חלק מחוקי הקיום, מהחוקים הדטרמיניסטיים, שוכחים שבמקרה כזה הם יאבדו את יחודם האנושי, את היכולת להתבונן על מפעלות הבריאה. ואלי באמת החיים ההכרתיים על כדור הארץ שלנו, החיים ההכרתיים של האדם נוצרו למען יהיו עדים למפעלות הבריאה?

ואולי העובדה שהמין האנושי שהוענקה לו יכולת ההתבוננות, אבל האדם הפרטי מתכחש ליכולת זו  ורוצה להיות חלק מהחוקים הדטרמיניסטיים, לכן הבריאה בחרה בקומץ אנשים שיהיו מוכנים לשאת את מעמסת ההכרה, את מעמסת ההתבוננות, להיות עדים למפעלות הבריאה?

הרי בשמות בפרק י"ט 5 נאמר: 'ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ'. ומשה מודע למשימה הגדולה שהוטלה עליו ועל עמו. וכך נאמר שוב בשמות בפרק ל"ג 12 : 'ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אמר אלי העל את  העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני. ןעתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך  .וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר פני ילכו והנחתי לך. ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלינו מזה. ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה'.

הבחירה של העברים מסתכמת בכך שעליהם להיות מוכנים למלא את מטרת יצירת חיים, יצירת האדם בעל היכולת להתבונן על מפעלות הבריאה ולהיות עד לכך,

עלינו להעלות את ההשערה המיסטית שאבות העברים באינטואיציה הבינו שלאדם הוענק כלי השפה למען יהיה מודע שעליו ליצור עולם לשוני בתוך העולם הדטרמיניסטי, שהאדם נבחר למען הוא יהיה עד למפעלות הבריאה, למטרה זו עליו להיבדל מהעולם הדטרמיניסטי, להיות אחראי לעולמו הוא, ליצור מערכת ערכים, מוסדות לרווחת האדם. לקדש את החיים. אולי לתקופת האבות שייך גם משל 'עקדת יצחק', משל הבא ללמד את האדם שהאלוהות אינה זקוקה לקורבנות אדם, ההיפך, האדם נוצר למען יעיד שהבריאה היא בעלת משמעות.

אולי יש לתת משמעות לעובדה שהעברים הם בני 'שם' בנו של נח, אולי מראש הם נועדו שיפרשו מטרת הענקת כלי השפה לאדם, למען ירכוש מודעות, למען יהיה מסוגל להתבונן על היקום

אם נכונה ההשערה של איינשטין שאלהים לא משחק קוביה, ועל כן העולם הוא דטרמיניסטי. נשאלת השאלה מדוע נוצרו חיים על כדור הארץ, מדוע הוענק לאדם כלי השפה? הרי אם הוא צודק, אם אין משמעות למפעלות האדם באמצעות הכלי שהוענק לו, הרי בעולם דטרמיניסטי אין  משמעות לחיי אדם, ההתפתות המיוחדת של חיים על כדור הארץ היא לשוא. הרי כל השגיו המדעיים של איינשטין התאפשרו כיוון שהוא היה בעל שפה. אם באמת היה איינשטין חלק מהעולם הדטרמיניסטי, הסתכלותו היתה נשללת ממנו. דבר זה נאמר על כל אותם מטפיזיקאים הרוצים להיות חלק מחוקי הטבע.

יש לשער שהיוונים הקלאסיים רצו להיות חלק מהעולם הדטרמיניסטי, כיוון שהעולם הלשוני נראה היה בעיניהם שרירותי, לכן רצו להיאחז בגרמי השמים שחשבו אותם לנצחיים. הרי היוונים בכלל לא היו מודעים לעובדה  שהשפה הנה כלי יצירה, בהבדל מאבות העברים הם לא הבינו שבידיהם כלי המאפשר להם ליצור עולם לשוני בתוך העולם הדטרמיניסטי. לכן התיחסו לכלי השפה בצורה שלילית, כאילו האלים בכלל מתנגדים שהם באמצעות כלי זה יצרו דברים, מאחר שהם ראו בכך הסגת גבולם.

במקום שהיוונים בדומה לעברים יראו בישות כמו ההשגחה, ישות המצווה על האדם ליצור את עולמו הלשוני, הם האמינו בישות כמו ה'מוירה', המתנכלת למפעלות אדם. לכן חוקי הקיום הדטרמיניסטיים היו למענם מפלט משרירותיות עולמם, חפשו את סוד הקיום בחוקים דטרמיניסטיים אלו, פתחו מדע.

אבל נטיה זו של היוונים היא ארכיטיפית לאדם, גם אנשי המדע של היום, גם מטפיזיקאים מנסים להיאחז בחוקים הדטרמיניסטיים של היקום, בבריחתם משרירותיות הקיום. מדענים מסוג זה, מטפיזיקאים מסוג זה לא מודעים לכך שבבריחתם זו הם למעשה בורחים מהמתת, היותם מודעים. אולי ניטשה השיג את המשאלה הזו, באבדו את שפיותו, את מודעותו.

אולי כל המלחמות, הכוונה לא למלחמות מגן, הן מלחמות של גוג מארץ המגוג, דחף נגד הבריאה המעניקה לאדם 'מודעות'. גם אנשי הרייך השלישי הפכו לגוגים מארץ המגוגים שהבינו שעליהם להשמיד את אלו שנבחרו להתבונן על מפעלות הבריאה, את השמים, את בני שם העברים?

ברור שאפשר להבין את פסקל שנתקף בבהלה, בראותו את עצמו מול היקום האין-סופי, בראותו את עצמו כ'אין', כ'אפס' לעומתו. יכול להיות שגם איינשטין בדומה לפסקל נתקף בבהלה בראותו את האדם הקטן מול היקום האין-סופי, לכן התיחס בביטול לכל מפעלות האדם, לכל יומרותיו, לכן אולי הוא שכח שהוא צריך להיות אסיר תודה למח הקוסם שאיפשר לו את מסקנותיו. מדוע הוא לא חשב שלהתבונן על היקום מחלון הכדור הקטן שלנו היא מתת שנתנה רק לאדם, מתת זו ניתנה לו ולאדם רק לפסק זמן קצר, עם הפסקותו האדם יהפך ממילא חלק מהיקום האילם.

ובכן, האדם שוכח את האבר הקטן שלו, את אבר המח הקוסם, שמאפשר לו את כל הפלגותיו, אבר אשר באמצעות הקולטנים באונות הקדמיות נכס נתח מהאינפורמציה והפך אותה לשפה, כלי נעלם אשר מסוגל לשבות בגבולותיו את כל היקום. איזה פלא, היקום האין-סופי שבוי במלה, איזה פלא, גרמי השמים שבויים במילים. באמצעות מילים נעלמות אלו האדם יכול ליצור לעצמו עולמות ווירטואליים שבהם הוא ריבון.

האם יש לזלזל בכך שהאדם באמצעות כלי פלאי, כלי השפה יכול ליצור לעצמו עולם בתוך עולם, עולמות בתוך עולמות?

עלינו להתיחס ביראה לאבות העברים, לאברהם ובני לוויתו, למשה ובני לוויתו, שהבינו את סוד קיום האדם עלי אדמות, ואמצו את המתת שהוענק לאדם למען יתבונן בפלאי הבריאה, למען יוכל ליצור לעצמו עולם בתוך עולם, עולם בגבולות, לפי הדגם של הבריאה.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: