אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 192 – המח הקיבוצי, ז'

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 192 – המח הקיבוצי, ז'

     הדת החדשה, הנצרות הקאתולית החזיקה מעמד 1500 שנה, הצליחה לדכא את כל המרידות של אלו שרצו בהגשמת ההבטחות. אבל בתחילת המאה ה-16, קם לכנסיה הקאתולית מורד, אשר בהבדל ממורדים אחרים שדוכאו, הוא הצליח במרידה שלו כיוון שנתמך ע"י נסיכי גרמניה.

    לותר הצליח במקום שמורדים אחרים נכשלו, גם כיוון שכפי שציינו הוא נתמך ע"י נסיכי גרמניה, אבל גם כיוון שהכנסיה הקאתולית בתקופת הרנסנס נשחתה לגמרי. ללותר היתה היסטוריה מענינת משלו. הוא כתוצאה מפחדים קיומיים נכנס  לכנסיה כנזיר, קיווה שע"י סיגופים ישתחרר מפחדיו. אבל לא כך קרה. לותר נוכח לדעת שסיגופים אינם משחררים אדם מחרדותיו.

      כאשר לותר נשלח לרומא מטעם הכנסיה, הוא נוכח לדעת באופן אישי שהכנסיה הקאתולית היא לגמרי מושחתת. אבל הסיבה העיקרית למרדו של לותר היתה משבר ה'אינדולגנציות', תשלום שהכנסיה הקאתולית דרשה ממאמיניה בהבטיחה להם שחרור מעוונות תמורת התרומה שלהם. הנסיון של הכנסיה הקאתולית לגבות מסים נוספים מהאמינים בגרמניה היתה הסיבה לכך שבהמשך נסיכי גרמני תמכו בלותר.

     אנחנו כאן לא נפרט את כל הפרטים על הרפורמציה של לותר, ונסתפק רק בטעונים העיקריים של רפורמטור זה נגד הכנסיה.

      עלינו קודם כל לא לשכח שלותר בשנת 1517 היה כבר 1500 שנה אחרי היווצרות הכנסיה, והבטחותיה לא התגשמו, גם לא ההבטחות של השליח פאול שישוע יופיע שנית ויגשים את שינוי סדרי עולם. הכנסיה הקאתולית התימרה שהיא מלכות שמיים, ואם היא לא הצליחה להביא לשינוי סדרי עולם, היא החליפה את הציפיות המשיחיות בהשתלטות על טריטוריות. ראינו שהשפה תמיד מאפשרת להחליף משאלות מופשטות לשלטון והשתלטות מוחשיים. המשאלות לשינוי סדרי עולם התחלפו בשלטון רחב ממדים, בתוספת יצירת טכס מיסטי מיתי, ה'מיסה', שנתנה פורקן למאמינים שהם באכילת לחם הקודש ושתית היין המקודש, ייהפכו בצורה מיסטית לגופו ולדמו של לישוע הגואל, ייצלבו ויקומו לתחיה אתו. שוב, השפה הכל יכולה הופכת ציפיות ממשיות לגאולה, לשינוי סדרי עולם, לטכס.

       לותר שהתאכזב באופן אישי מיכולת אמונה בסיגופים לשנות את מצבו הנפשי, לא היה מוכן יותר להאמין ביומרות הכנסיה הקאתולית שהיא הנה מלכות שמים, שבאמצעות טכס מיסטי-מיתי אפשר להרדים את המאמינים. הוא הגיע למסקנה שההבטחות לא תגשמו, ואם ככה הרי הבן ישוע שבשמו הבטיחו אותן, נכשל. אבל לותר לא העיז לצאת נגד ההשקפה הפאולינית, טען שהוא ממשיכו, שהוא מסתמך על כתבי הקודש. ובאמת אם ההבטחות לא התגשמו, מה שנשאר מתיאולוגית פאול היה ביטול 'דעת', שרכישתה לפי שליח זה גרמה לכניסת המוות לעולם האדם. ואם מבטלים 'דעת', לאדם נשאר אמצעי אחד, אמצעי ה'כח'.

     כמה מסקנות אלו נראות פשטניות, במציאות אלו הפכו עיקרי אמונתו של לותר, גם אם הוא רק בהדרגתיות הצליח ליצור תיאולוגיה חדשה, שהפכה ה'מח הקיבוצי' של חסידיו, שעצב בהמשך את התרבות הגרמנית הלותרנית.

      ההטעיה של לותר כמו ההטעיה של השליח פאול היתה שהוא התימר להיות ממשיכו, של שליח זה. ההטעיה הזו של לותר הסתמכה על כמה שקרים, או פרשנויות שונות של עקרונות רבו. הרי לותר לקח מתורת פאול רק את שלילת 'דעת', הוא לא האמין יותר בהבטחות שלו לשינוי סדרי עולם, החלק הארי של תורת רבו כביכול. לותר נוסף לכך טען כל הזמן שהוא מסתמך על כתבי הקודש, אפילו תרגם את התנ"ך לגרמנית, למעשה הוא רוקן כתבים אלו מתוכנם, כפי שהוא ביטל את הבטחות פאול לשינוי סדרי עולם. עובדה שלקח לעולם הפרוטסטנטי שלוש מאות שנה להבין את הסטיות הלותרניות, שאפילו עד היום הזה הם לא מודים בכך.

     הפרוטסטנטים במערב הסתמכו על כך שלותר מרד בכנסיה הקאתולית, הם הסתמכו על כך שהוא טען שהוא ממשיכו של השליח פאול, שהוא מסתמך על כתבי הקודש. כדרכם של בני אדם הם לא בחנו אם הדברים הם כך. הרי היה מספיק אם היו מתיחסים ל- 95 התיזות של לותר בשנת 1517, בהם ביטל את המעשים הטובים כנחוצים לגאולה. הרי הכרזה כזו כבר רוקנה את כל העקרונות הקיומיים של התנ"ך, ומדוע יהודים טובים לא שמו לב לכך, הסתמכו על העובדה שהוא תרגם את התנ"ך לגרמנית, הם לא שמו לב לכך, כמו שהפרוטסטנטים לא שמו לב לכך שלמרות טענותיו שהוא ממשכיו של פאול, הוא ביטל את הציפיות האפוקליפטיות שלו על שינוי סדרי עולם.

     במציאות מה שנשאר מבשורת פאול, היה ניטרול משל 'עץ הדעת', שמשמעו היה ביטול השפה ככלי יצירה, אם כך מה שנשאר למאמין היה כלי ה'כח'. האם לותר הבין ממש את מסקנות עצמו? זוהי שאלה שאנו לא יכולים לענות עליה, אבל בצורה אינטואיטיבית לותר הסיק מסקנות עקביות ממה שנשאר בידיו ממהפכת השליח פאול. מאחר שהדברים לא היו ברורים ללותר עצמו, הוא החל לפתח תורה גנוסטית קיצונית בהדרגתיות. ומהי תורה גנוסטית קיצונית, היא מסתכמת בכך, שמאחר שישוע לא מלא אחרי הבטחותיו, הוא נכשל, ויריבו השטן מושל על העולם הנגלה, ומה האמצעי של שליט או נסיך זה? האמצעי שלו הוא 'כח מאגי'.

      רק מי שקורא בעיון את כל כתביו של לותר יכול לעקוב אחרי ההתפתחות האידיאולוגיה שלו, שנעשתה ה'מח הקיבוצי' של הלותרנים. הפרוטסטנטים המערביים לא עשו כך, הם לא בדקו את התיאולוגיה שלותר פיתח בהדרגתיות, כתוצאה מאינטואיציה שלו שמה שנשאר מבשרות פאול הוא שבמקום אמצעי השפה, נשאר אמצעי הכח. אם היו שואלים את לותר אם כך הוא הדבר, הוא וודאי היה מכחיש את זה, אבל ספרו החשוב ביותר 'העדר רצון חופשי', מלמד שהוא הגיע למסקנות אלו בצורה הדרגתית, בצורה לא מודעת.

      ומה מצביע על מסקנות מרחיקות לכת אלו של לותר? בסוף ספר חשוב זה הוא טוען שהשטן הוא שליט העולם הנגלה, ושאמצעי שליט זה הוא כלי הכח.

      היינו צריכים להתחיל ולהצביע קודם על שם ספר זה 'העדר רצון חופשי'. לותר כתב ספר זה כתשובה לארסמוס שבספרון הגן על 'רצון חופשי' בשם הכנסיה הקאתולית. שוב צר המקום כאן להתיחס לכל הפולמוס הזה של לותר עם ארסמוס. אבל אם נצטמצם בהכרזה כזו 'העדר רצון חופשי', הרי אנו עדים לכך ש'הנצרות' כביכול של לותר, ביטלה את העיקרון של 'רצון חופשי', עיקרון בסיס מחשבת התנ"ך. ואם ההבטחות של שנוי סדרי עולם של פאול התבטלו, אזי 'נצרות זו' של לותר נסוגה בחזרה לעולם דטרמיניסטי, שאבות העברים ביוצרם עולם בתוך עולם, עולם לשוני בתוך העולם הדטרמיניסטי, ניסו לצאת ממנו.

      באמת מי שקורא את הספר הזה של לותר נוכח לדעת שה'אלוהות' שלו, 'ההשגחה' שלו בספר זה היא חלק מחוקי הטבע הדטרמיניסטיים, לא אלוהות יותר כחלק מעולם השפה. הרי  לפי הלוגיקה של לותר לא רק הבן ישוע נכשל אלא גם האב נכשל, הרי העולם כמנהגו נוהג, עולם בשליטת המנצח ה'שטן', עם אמצעי הכח שלו. האם יפלא, שההוגים הגרמניים הלותרניים כולם ראו את עצמם ממשיכי התרבות היוונית, שאף היא האמינה באלוהות שלילית, המוירה, השרירותית המכשילה את האדם, בדומה לשטן של לותר.

      אנו נצטרך להקדיש למהפכה מחשבתית זו של לותר וממשיכיו שעור נוסף, כיוון שאחרת אי אפשר להבין את התוצאות של מחשבה זו, שהיו הרות גורל ליהודים ולעולם המערבי. אבל למען נבין איך אפשר להרדים מאמינים, לותר סיפק להם שחרור נפשם מעולם נחטא זה בשליטת השטן. בספרו 'על החופש של האדם הנוצרי', הוא טען שמעשיו של הנוצרי המאמין לא מכתימה את נפשו, כיוון שזו נגאלה על-ידי קורבנו של ישוע. לותר סיפק ללותרנים את 'הפנימיות הנפשית' הזו, שאפילו אנשי הרייך השלישי יכלו להשען עליה ולהיות בטוחים בגאולתם לעתיד לבוא.

      כאן עלינו לציין בקיצור מדוע 'מיסטיקות' בעבר וגם בהווה תמיד מצליחות, כיוון שהן משחררות את האדם מ'חובות' קיומיות. פאול רצה שחרור כזה, אבל הוא לפחות העלה את האשליה ששחרור כזה יהיה מוצדק כאשר האלוהות המיטיבה תשנה סדרי עולם. לותר לקח מרבו רק את ה'שחרור האוטומטי', ובמציאות הוא השאיר על כנו אלוהות שלילית, השטן, עם אמצעי הכח.

    המאמין הלותרני אימץ מרבו את המשאלה, שחרור מחובות, שחרור נפשו הטהורה מהכתמתה במעשים שליליים, האם יש צורך באשליות טובות מאלו?

      תוצאות שליליות של עיוותים מחשבתיים מגשמות רק עם הזמן, למרות ש וגם אז אנשים לא תוהים מה הוביל לכך. תורת לותר הגנוסטית הקיצונית הראתה את פרצופה רק ברייך השלישי, בגלומה בדרמת 'פאוסט', של גיתה, שהשתלטה על הלותרנים והובילה לשלטון השטן, עם האמצעי שלו, אמצעי הכח, שהשתלט על המערב כולו. אבל עלינו לא להתעלם מהעובדה שהמחשבה הגרמנית כולה, מאז הרפורמציה עוצבה ע"י עקרונותיו של לותר.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: