אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 274 – אנרכיה ללא אינפורמציה

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 274 – אנרגיה ללא אינפורמציה

      האם חשבו פיזיקאים על המשותף בין ה'חור השחור' לבין פצצת האטום? ובכן, המשותף ביניהם הוא אנרגיה מחוסרת אינפורמציה. איינשטין לא חשב שנוסחתו המפורסמת E=mc2מלמדת שחומר הוא אנרגיה  שבויה  באינפורמציה. הוא ראה אותה סתם כנוסחה פיזיקלית, ובהמשך הוא ואחרים הבינו שאת החיבור הפיזיקלי אפשר לפרק, אבל כל אלו שהבינו שאפשר לפרק את הנוסחה, לא חשבו שהחיבור הזה מלמד  שהנוסחה מצביעה על כך שאנרגיה שבויה או כלואה באינפורמציה והפירוק משמעו שהאנרגיה משתחררת מאינפורמציה המגבילה אותה, כך שאנרגיה משוחררת כזו הופכת לישות הרסנית, דומה לחור ה'שחור ההרסני', שאף הוא משוחרר מאינפורמציה מגבילה.

     איינשטין עסק רק בחוקים הדטרמיניסטיים, לא חשב שהעולם הוא אינפורמציה, שפה אשר שובה אנרגיה ובצורה כזו יוצרת את הישויות ביקום. אבל יותר מכך, איינשטין עם כל גאוניותו הפיזיקלית, לא הבין את העולם הלשוני של האדם, 'עולם בתוך עולם', עולם לשוני    בתוך העולם הדטרמיניסטי. אבות העברים שיצרו את הפילוסופיה הלשונית, ניתקו את עולמו הלשוני של האדם מהעולם הדטרמיניסטי. הם ברוב גאונותם הבינו שהאדם שהוענקה לו 'דעת', שפה, כתוצאה מכך מסוגל להתבונן על העולם, מסוגל ליצור את עולמו הלשוני.

    בהבדל מאבות העברים, איינשטין עם כל גאונותו המדעית, לא הבין דבר פשוט, שהוא בכלל יכול להתבונן על העולם הודות להיותו ישות לשונית, בעל רצון חופשי, ולא דטרמיניסטי. זו גם הסיבה ליחסו השלילי  לתרבות הלשונית התנ"כית, באומרו שסיפורי התנ"ך הם סיפורים ילדותיים. אבל דבר עוד יותר חשוב, עובדה זו שאיינשטין לא חשב שהעולם הוא אינפורמציה, שפה, מנע ממנו לחשוב שהאדם יכול רק להתבונן על העולם החיצון, על חוקי הקיום, כיוון שהוענק לו כלי השפה. עובדה זו מנעה ממנו להבין אפילו את נוסחתו המפורסמת, שהיא מלמדת שאנרגיה כלואה ב'שפה', באינפורמציה.

      איינשטין  רצה להמלט לעולם הטבע, כיוון שכיהודי, עולם האדם הרע לו, הוא ראה את עצמו תלמיד של שפינוזה, שאף הוא רצה להמלט לעולם הדטרמיניסטי, כיוון שבני עמו, היהודים הרעו לו בגלל כפירתו בעקרונות היהודיים, עקרונות התנ"כיים. הפנתאיזם של שפינוזה מנוגד לגמרי להשקפה הפילוסופית הלשונית התנ"כית, הוא שלל 'רצון חופשי', כיוון שלא היה זקוק לו בעולם דטרמיניסטי, פנתאיסטי, שבו הדברים נוצרים על-ידי אמנציות, ולא על-ידי אינפורמציה. מבחינה זו שפינוזה דומה לפלוטינוס הניאו-אפלטוני, שאף הוא חשב שהדברים נוצרים כתוצאה מאמנציות מהישות האלוהית. גם לפי ההשקפה של חיים וויטאל, תלמידו של האר"י, בספרו 'עץ חיים', הדברים נוצרים על-ידי הזדגוויות. יהודים טובים הרוצים לאמץ את שפינוזה שהוחרם על-ידי קהילת היהודים באמסטרדם, לא מודעים לעובדה ששפינוזה אומץ על-ידי הלותרנים, כיוון שתורתו הפנתאיסטית, הדטרמיניסטית, שלילתו רצון חופשי, תאמה את שאיפותיהם לעולם דטרמיניסטי. אף הלותרנים שללו 'רצון חופשי', רצו להיות חלק מעולם הטבע, מכוחות הטבע, והפילוסופיה הלשונית התנ"כית, הפילוסופיה הלשונית של אבות העברים המלמדת שעל האדם להתרסן, הפריעה להם לכן עשו דלגיטימציה לתנ"ך.

     איינשטין לא התכחש ליהדותו, אבל בקביעתו שהעולם הוא דטרמיניסטי, בקביעתו שאלהים לא משחק בקוביה, הוא התנכר לכל מה שמאפיין את הירושה הפילוסופית התנ"כית, זה גרם לו ליחס של זילות לגבי הירושה התנ"כית, וזה גרם לו אפילו אי הבנה של ממצאיו הוא.

      מעניין לראות שאנשים הרוצים להמלט מהעולם של בני אדם, כיוון שהרעו להם, נמלטים לחקר חוקי הטבע. דוגמה נוספת של גאון כמו לאונרדו דה-ווינצ'י, שהיה בן לא חוקי, כולו היה קשוב לטבע וחוקיו, היה מנוכר לעולם הלשוני האנושי. אנשים אלו עם כל גאונותם, התעלמו מהעובדה שהם מסוגלים לחקור את חוקי הטבע רק כיוון שהם ישויות לשוניות, לא היו  מודעים שרק השפה מאפשרת להם את ההתבונות שלהם.

      מבחינה זו גאונים אלו לא נבדלו מחכמי תרבויות, כמו התרבות היוונית, שכל גאוניה רצו להבין  את הקיום דרך חוקי הטבע, ולא ניסו להבין את הטבע דרך השפה שמאפשרת את ההתבוננות. גם התרבות הלותרנית המשיכה בקו זה של היוונים, רצו לנטרל את השפה היוצרת, שהם כבר הכירו דרך הירושה הנוצרית שאימצה גם את התנ"ך עם הקוסמולוגיה שהעולם נברא ב'הגדים', בשפה'. הלותרנים דרך הירושה הנוצרית הכירו את עיקרון ה'רצון החופשי', שאותו שלל לותר, בעוד שהיוונים שהאמינו בעולם נצחי שלא נברא, לא הכירו אפילו את עיקרון ה'רצון החופשי', שלא היה להם צורך בו. הלותרנים  נלחמו בירושה התנ"כית מלחמת חורמה.

     הקדמה זו באה רק כדי שנבין מה שאיינשטין לא הבין, שהוא יצר את נוסחתו הפלאית המוכיחה שאינפורמציה יוצרת את הישויות ביקום. איינשטין לא הבין שפירוק חומר ממרכיביו, אנרגיה שבויה באינפורמציה, מחזיר את העולם לכאוס, לפצצה אטומית, ל'חור השחור'.

      חידת הקיום היא לא בחוקי הטבע הדטרמיניסטיים, שהיום יש פיזיקאים הכופרים אפילו שהם דטרמיניסטיים, אלא ביסוד המארגן את האנרגיה ביקום, האינפורמציה. אבל האינפורמציה בגלגולה האנושי, פרי המח האנושי הפלאי, שעל-ידי טרנספורמציה הפך אותה  לשפה עם אוטונומיה חלקית, היא ינוסית, היא מצד אחד מציבה גבולות לישויות שהיא בוראת, מצד שני היא מאפשרת לאדם אשליות על אפשרויות בלתי אפשריים. לא בכדי בעל משל 'עץ הדעת' כינה את השפה הרוצה ריבונות בשם 'נחש'. מחשבת התנ"ך שהבינה שסוד הקיום בשפה, הזניחה באמת את המדע, חקר חוקי הטבע. ברור שהתעלמות גמורה מחוקי הטבע, ללא הסבר מספיק לסיבות לכך, מנע מפילוסופית השפה לזכות בתאר הפילוסופיה החשובה ביותר.

      כבר הזכרתי בשעורים קודמים את הבנתו של ניוטון, שלקדמונים התגלו אמיתות שבני דורו לא מבינים אותם. מבחינה זו ניוטון הבין הרבה יותר מאיינשטין, הוא הבין שחוקי הטבע הדטרמיניסטיים לא מסבירים את חידת הקיום.

     עצוב לחשוב שלא היהודים שהוענקו להם תארי 'גאון' הם אלו שפיתחו את מדע האינפורמציה. אלו שפיתחו מדע האינפורמציה הם צאצאי הנומינליסטים האנגליים שאימצו לפחות חלקית את עקרונות התנ"ך, אלו הם צאצאי חסידי קלווין, שאף הם אימצו את עקרונות התנ"ך.

      יש אולי להסביר את העובדה שלא יהודים פיתחו את מדע האינפורמציה, כיוון שהם כמיעוט נרדף נמלטו למפלט חוקי הטבע הדטרמיניסטיים. זו יכולה גם להיות הסיבה שהם לא צלחו לעמד נגד אלו, כמו הלותרנים, שנתנו בכורה ל'כוחנות' נעדרת אינפורמציה מרסנת.

      אינפורמציה למרות פניה ה'ינוסית', שלעתים מפליגה לאפשרויות בלתי אפשריים, היא בכל זאת יסוד מרסן ביקום, וודאי כך בעולמו של האדם.

     אם אנו מעמידים את מחשבת התנ"ך, מול המחשבה הגרמנית שזכתה לגלומה המובהק ביותר ביצירה הבדיונית של גיתה, בדרמת 'פאוסט', אנו נוכחים לדעת שהמחשבה התנ"כית כולה מטיפה לרסונים, העקרונות הכלולים בדרמת פאוסט כולם שואפים לשחרור, שחרור מאינפורמציה מרסנת. לכן לא יפלא, שהרייך השלישי שנוצר על בסיס עקרונות אלו, שחרור מכל הרסונים, הפך ל'חור שחור'.

     ואם אנו תוהים על העובדה הפלאית, שאבות העברים שיצאו מאור כשדים הגיעו להבנה העילאית הזו שהעולם הוא שפה, שעולמו של האדם הוא עולם לשוני, נבדל מהעולם הדטרמיניסטי, ההסבר הוא שהם היו אנשים חופשיים. הם מרצונם החופשי עזבו תרבות מפותחת כפי שהיתה התרבות השומרית, הם התבוננו בנדודיהם בתרבויות מפותחות אחרות, ויצרו תרבות משלהם משוחררת. אבות העברים יצרו את השלב הראשון של פילוסופית השפה, שבאה לידי ביטוי במשל 'עץ הדעת', על שלושת חלקיו, חלק גן-עדן, חלק האכילה מפרי העץ, וחלק קין והבל. בהמשך יוצאי מצריים, אלו שהשתחררו מהתרבות המצרית, והתבססו כבר על הירושה הכתובה שהנחילו להם אבות העברים, יצרו את החלק השני של פילוסופית השפה, פילוסופיה הבאה לידי ביטוי בפרק הבריאה של ספר בראשית, ובמשל 'עשרת הדברות'.

      הישראלים, הרוצים באמת להיות יחידה רוחנית משוחררת, צריכים לפתח את ירושת אבותיהם, לנער ממנה את כל הסייגים שנוספו אליה כתוצאה מהיותם מיעוט נשועבד. עליהם לא לאפשר לאחרים לקחת מהם את הבכורה.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: