אוניברסיטה ווירטואלית – שעור -343 – ידע מולד, ידע נרכש

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 343 – ידע מולד, ידע נרכש
הזכרנו כבר בשעורים קודמים שחלק גדול מהפילוסופים סברו שהידע האנושי הוא מולד. ברור שלאדם ידע מולד כמו לחיות. ידע מולד עיקרי הוא הדחף לקיום וכל מה ששייך לדחף זה. הידע העיקרי השייך לדחף לקיום הוא לשמר אותו, כך שאנו רואים שהישויות על כדור הארץ שלנו בבריחה מתמדת מסכנות. לדחף זה לקיום, בלי ספק שיים הדחף והידע איך למצא מזון.
לדחף זה לקיום שייך גם הידע איך להגן על טריטוריה אצל חיות מפותחות. לדחף זה לקיום שייך גם הידע המיני, למען לשמר את המין בהפצת הגנים, שהביאולוג דוקין גם מיחס לאדם. כל הדחפים האלו עם הידע למימושם הם מולדים, משותפים לאדם הביאולוגי ולחיות. האמצעי לספק דחפים אלו הוא אמצעי הכח.
אבל למען לממש את המיומנויות האלו של הברויים על כדור הארץ שלנו, האבולוציה ציידה את רובם עם מח, המאפשר להם לראות, המאפשר להם לשמע. גם יכולות אלו הן מולדות אצל האדם הביאולוגי והחיות. בלי ספק שראיה ושמיעה מאפשרים לברויים לברח מסכנות, הם גם מאפשרים להם לראות היכן נמצא מזון. ראיה מאפשרת לברויים גם לראות את גבולות הטריטוריה שלהם.
אצל האדם קיימות מיומנות שאינם מולדות, ואלו מבדילות אותו משאר הברויים, ואלו אינם גנטיים. לכן בהבדל מהמיומנויות המולדות המשכפלות את עצמן, מיומניות אנושיות אלו המבדילות את האדם מברויים אחרים, אינם משכפלות את עצמן, לכן נכנה מיומנויות אלו שלא משכפלות את עצמן אפי-גנטיות.
ראנו שלמען שהברויים וגם האדם הביאולוגי, יוכלו לממש את המידע המולד, הם זקוקים לראיה ושמיעה, שהמח שלהם מספק להם. נשאלת השאלה במה המח המשותף לברויים ולאדם הביאולוגי, השתנה אצל האדם בשלב אבולוציוני נוסף?
בשלב אבולוציוני נוסף, הסתפחה למח האנושי שכבה נוספת, אונות קדמיות, או קליפת מח המאפשרות לאדם את יכולת השפה. היכולת הזו היא מולדת, אבל למען שיכולת זו תתממש היא זקוקה לארגון שאינו מולד. היכולת המולדת לשפה, לממושה זקוקה למוסדות שלא קיימים ביקום, מוסדות המאפשרים מימוש הפן היצירתי של השפה.
היכולת החדשה שנוספה לאדם באמצעות האונות הקדמיות, השפה, הופכות את האדם ל'מפעיל', ליוצר. היכולת המולדת לשפה היא מעין אלגוריתם שמנחה את האדם לעשות בו שימוש, למען להתממש. אבל לפני האלגוריתם הרוצה להתממש, אין בנמצא המוסדות היכולים לסייע לו להתממש. מראש אלגוריתם זה מנחה את האדם ליצור מוסדות למען שהיכולת ליצירה תתממש. הוא מנחה את האדם איך ליצור אותם, כך הוא הופך את האדם ל'מפעיל', מפעיל היוצר את המוסדות למען שהשפה תממש את יכולת היצירה שלה.
ובכן, האדם העושה שימוש ביכולת המולדת שלו לשפה, שפה ההופכת לאלגוריתם, צריך ליצור מוסדות שלא בנמצא ביקום. לכן מוסדות אלו אינם מולדים, הם יצירי האדם ה'מפעיל'.
היצירות האלו של האדם ה'מפעיל', מבדילות אותו משאר הברויים עלי כדור הארץ שלנו.
קודם כל, היכולת המולדת לשפה עדיין אינה השפה הממומשת. האדם ה'מפעיל', צריך ליצור אותה. אבל טרם ייצור האדם את המלה הראשונה, היכולת המולדת לשפה מספקת לאדם יכולת להבדיל. יכולת להבדיל מאפשרת לאדם להיהפך ל'מודע', הוא מבדיל את עצמו מהזולת, מהסביבה. ה'מודעות' הנה היצירה או המוסד הראשון של השפה היוצרת.
האדם שהפך למודע, מרגיש מיד צורך לתקשר עם הזולת. כך הוא על-ידי המיומנות להבדיל, שהאלגוריתם העניק לו, יוצר מילים בבתרו את הקול היוצא מגרונו. אבל המלה שהאדם המודע יוצר מקבלת ממשות רק, אם הזולת מסכים לה.
לשפה אין ממשות ביחידות, כך שהאדם המודע המסוגל להבדיל צריך ליצור את מוסד הקהילה. האמצעי החדש, המלה, המאפשרת תקשור, היא יצירה קיבוצית.
אנחנו רואים איך האלגוריתם הלשוני מנחה את האדם ה'מפעיל', ליצור מוסדות מסייעים למען שהשפה תתממש, הוא מנחה את האדם לבצע את זה בשלבים.
השפה הנוצרת על-ידי הקהילה היא אמצעי נוסף בידי האדם, שהוא קודם בהיותו ישות ביאולוגית בלבד רק אמצעי הכח עמד לרשותו. עכשיו דרך השלב האבולוציוני שהעניק לאדם יכולת לשפה, האדם רוכש בהנחית האלגוריתם המנחה, אמצעי נוסף, אמצעי שפה עם יכולת ליצור. הרי השפה שנוצרה על-ידי הקהילה היא כבר יצירה, היא לא היתה קיימת קודם.
עלינו קודם לאפיין את האמצעי החדש, השפה, שהוא שונה מהאמצעי הקודם, הכח. בהבדל מאמצעי הכח, האמצעי החדש הוא ישות נעלמת, לא מוחשי כמו אמצעי הכח. האמצעי החדש, השפה, היותה ישות נעלמת, זקוקה כל הזמן למשוב מאחרים שאכן היא תקפה. בהבדל מהאמצעי החדש הזה, השפה, אמצעי הכח בידי האדם הביאולוגי, לא זקוק למשוב מהזולת.
עלינו להוסיף לאפיון האמצעי החדש, השפה, שבהבדל מישויות מתוכנתות
על-ידי חוקי הקיום, המשכפלות את עצמן, ישות זו, השפה הנעלמת, אינה משכפלת את עצמה.
לא רק שהיצירות של השפה שנוצרו אינן משכפלות את עצמן, כל יחיד צריך ללמוד אותן. בהמשך כל המוסדות שהכלי החדש הזה יוצר, אינן משכפלות את עצמן, הן כלן ישויות נעלמות, אפי-גנטיות.
מאחר שהיצירות של השפה, והיא עצמה, הן ישויות נעלמות, הן מתאכסנות בזכרון האדם, הן מתאכסנות בזכרון המח הקהילתי.
לפני שנמשיך את סיפור השלבים של התפתחות העולם הלשוני האנושי, עלינו כאן להזים את הנטיה האנושית המתכחשת לעובדה, שהיצירות הלשוניות הנעלמות אינן מולדות, שהן קיימות רק בזכרון האנושי, בזכרון הקהילה, הן יכולות להיות מקובעות בכתב.
עלינו לחזור לתופעה האנומלית, לקפיצה של האבולוציה אשר יצרה ישות 'מפעיל' אשר יכול ליצור דברים חדשים שאינם קיימים ביקום.
האדם ה'מפעיל', עם רצון חופשי מוגבל, הוא אוטונומי ליצור בהנחית האלגוריתם ישויות נעלמות בגבולות. אבל ה'מפעיל' הזה, שבאמצעות הכלי החדש יוצר דברים שלא בנמצא, נשבה תחת הנטיות הינוסיות של הכלי החדש, השפה. כלי השפה יכול ליצור דברים רק בגבולות, כפי שחוקי הקיום ביקום יוצרים ישויות בגבולות, אבל היות כלי זה עם אופי ינוסי, הוא לא מסתפק ביצירות בגבולות, הוא רוצה רציפות, הוא רוצה להיות ריבון על חוקי הקיום, הוא רוצה לשנות אותם.
האדם שנעשה מודע בזכות יכולת ההבדלה שכלי השפה כאלגוריתם מעניק לו, נעשה מודע שקיומו קצוב. בפתוי כלי השפה שהנו ינוסי , מורד בקיצוב, מורד בחוקי הקיום, רוצה קיום רצוף, מבלי להבין שברציפות אין קיום.
בהמשך אי הנחת של האדם המודע לקיומו הקצוב, השפה הינוסית מסיתה אותו נגד היצירה השרירותית, הנעלמת, נגד היצירה האפי-גנטית שלא מכפילה את עצמה, הוא רוצה להיות מתוכנת ולא מתכנת עולם רפאי, הוא רוצה להיות דטרמיניסטי.
אי נחת זה של האדם מעולמו הלשוני שהוא מתכנת אותו, היא הגורם לכך שהאדם טוען שכל המידע שלו הוא מולד. אי הנחת הזה מהעולם הלשוני הרפאי מונע מהאדם לראות שהוא בסתירה להיותו ישות לשונית, תכונה המבדילה אותו מברויים אחרים על כדור הארץ. האדם לא מודע לעובדה שאם הוא לא ישות מתכנתת, אזי הוא מאבד את היכולת בכלל של הסתכלות, למעשה נשללת ממנו היכולת למרוד, הרי החיות מחוסרות השפה אינן מורדות בגורלן.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: