אוניברסיטה ווירטואלית – שעור – 358 – הפן המאגי של השפה

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 358 – הפן המאגי של השפה
המצרים העתיקים יחסו לשפה כח מאגי, היו כותבים את שמות אויביהם על חרסים ושוברים אותם, בהאמינם שבצורה כזו נצחו אותם. ברור שלשפה אין כח פיזי, אבל לשפה יש כח פסיכולוגי, שלעתים הוא הרסני. כך אנשי הרייך השלישי יכלו לכנות את היהודים כ'אויב קוסמי', בצורה כזו להפקיר אותם להשמדה.
במציאות היהודים היו מיעוט לא מוגן, השפה הכל יכולה, השפה המאגית, יכלה להפוך אותם לסמל, ל'אויב קוסמי', כך דמם הותר. מדוע יש לכנוי שלילי כח פסיכולוגי הרסני? הסיבה לכך היא שהאדם חי לא רק בעולם פיזי, הוא חי גם בעולם לשוני. אם לחיה יש רק אויבים פיזיים, לאדם אויבים פיזיים ואויבים לשוניים, ההופכים לפיזיים. השפה היא רבת פנים, היא יכולה להפוך דברים לשוניים נעלמים לפיזיים, וכן להפוך דברים פיזיים ללשוניים. יכולת הטרנספורמציה הזו של השפה מעניקה לה את הפן המאגי.
ברור שהענקת שם למעוט היהודי הלא מוגן, שם סמלי 'אויב קוסמי', השם הסמלי עדיין לא הפך לכח פיזי היכול להשמיד, היה צורך בסיוע של פרשנות פסיכולוגית למושג 'אויב'. הרי במציאות האנושית מותר להשמיד אויב. כך, הענקת 'שם', 'אויב', לזולת, לקבוצה, הופך אותם מסמל לשוני 'אויב', סמל לא פיזי, לפיזי.
האדם בדרך כלל אינו מעניק לשם שלילי פן מאגי, הוא לא חושב שהכנוי השלילי יכול באמצעות יכולת השפה לטרנספורמציה באמצעות פסיכולוגיה להיהפך לכח הרסני.
היהודים בגרמניה, באירופה, לא ייחסו פן מאגי לכנוי שהוענק להם 'אויב קוסמי', על-ידי אנשי הרייך השלישי. היהודים שאבותיהם יצרו את המשל העילאי, משל 'עץ הדעת', שמחברו עמד לא רק על הצד החיובי של כלי השפה או 'דעת' שחוה ואדם ניכסו לעצמם מעץ הדעת, הוא עמד גם על הצד השלילי של כלי זה, על הצד ה'נחשי'. אבל יהודים לא למדו מדעת מחבר 'עץ הדעת', את אזהרתו שלשפה פן 'נחשי', פן מאגי, היכול להיהפך לסכנה פיזית.
בעל משל 'עץ הדעת', בחלק השלישי של משלו על הבל וקין, הצביע על כך, ששפה בפן השלילי שלה, בפן המאגי, יכולה להוביל להרג, הרג הבל בידי אחיו קין.
בעל משל 'עץ הדעת', הבין שהשפה היא חיובית רק כל עוד היא בשרות קדושת החיים. שפה מנותקת מ'קדושת החיים', שפה מרחפת, לא יודעת גבולות, הופכת לשלילית.
לפי מסקנות אלו של בעל משל 'עץ הדעת', 'אויב' יכול להיות רק 'אויב פיזי',

אבל כאשר השפה נוטלת לעצמה ריבונות, היא הופכת מכלי חיובי, לרווחת האדם, לכלי שלילי, כלי מאגי הרסני, אויב לשוני הופך לאויב פיזי.
מלחמות אנושיות הן מלחמות הגנה, כאשר הזולת מסכן את הטריטוריה של השני, אזי זולת כזה הוא 'אויב פיזי'. גם חיות מגינות על טריטוריה שלהן. אבל אצל האדם, בהבדל מהחיה, קיימות גם מלחמות אידיאולוגיות, כאשר 'האויבים' המדומים מסכנים טריטוריה מושגית, מופשטת, כך היה מקרה קין והבל. העדפת הבל על-ידי האלוהות, הפכה אותו לאויב מדומה של קין, הפך אותו למסיג גבולו. התאר 'אויב' שקין העניק לאחיו, נתן לו זכות להשתמש בכח פיזי נגדו.
ברור מה שכבר נאמר, שיכולת הטרנספורמציה של השפה, הפיכת מושג חיובי למושג שלילי הרסני, הוא הפן המאגי של השפה.
מההיסטוריה אנו לומדים שמלחמות אידיאולוגיות, או תחרות על מושגים מופשטים, הן מלחמות הרסניות יותר מאשר מלחמות הגנה. למלחמות אידיאולוגיות אין שעור זמן, אין שעור מרחב. אנו יכולים לקחת בתור דוגמה את המלחמה הפלופונזית של יוון העתיקה, שהתנהלה על תחרות על מושג 'הגמוניה' ביוון. ההיסטוריון היווני טוקידידס, טען בכתביו שהמלחמה הפלפונזית פרצה, כיוון שספרטה התקנאה בהיות אתונה בעלת שלטון הגמוני על יוון. מלחמה הרסנית זו שמה קץ לפריחת יוון, היא ירדה מגדולתה, מקדון תפשה את מקומה.
שוב אנו רואים, שקנאה על 'בכורה', כמו במקרה של משל קין והבל, הוביל למלחמה, להרג. מושג מופשט 'ההגמוניה', בתחרות, בצורה מאגית הפך על-ידי טרנספורמציה לכח פיזי הרסני.
אם הבאנו קודם את דוגמת היהודים ברייך השלישי, שהפכו ל'אויב קוסמי', אנחנו יכולים לקחת דוגמה מברית המועצות. לפי האידיאולוגיה המרכסיסטית, ה'בורגנים', 'הקוסמופוליטים', הפכו לאויבים מדומים של המשטר הקומוניסטי. מאחר שהאוטופיה המרכסיסטית לא התגשמה בצורה כפי שמרכס חזה, קבוצות אלו הפכו ל'אויבים' מדומים של המשטר, שמנעו התגשמות האפוקליפסה המרכסיסטית. כך אויבים אלו הפכו לאויבים פיזיים שמותר היה להגלות אותם לגולג, שמותר היה להשמיד אותם.
שתי המדינות, הרייך השלישי וברית המועצות, הונחו על-ידי מושגים מופשטים. אנשי הרייך השלישי רצו בשלטון עולמי לעם האדונים, הגרמניים, ברית המועצות רצתה באפוקליפסה שתשנה סדרי עולם, תביא לשלטון של הפרולטריון. מושגים מופשטים אלו שאין להם שעור, הובילו למלחמות ללא שעור.

בכל המקרים לעיל אנו רואים שכאשר השפה בפן ה'נחשי', השפה שהפכה על-ידי טרנספורמציה לשפה 'מאגית', שוכחת את תפקידה לשרת את הגוף, שוכחת את גבולותיה, היא נעשית הרסנית.
למעשה יכולת ההבדלה של השפה, יכולת לקבע מה טוב ומה רע, אף היא יכולה להוביל לתוצאות שליליות אם האדם משתמש ביכולת זו בצורה שרירותית. כך החכם הסיני לאוטשה טען, שהמושג מכוער נכנס לעולמו של האדם, כאשר הוא קבע את המושג יפה. הבדלה כשלעצמה אינה שלילית, היא רק הופכת לשלילית כאשר האדם משתמש במושג זה בזדון.
במציאות אי אפר להשתמש בשפה מבלי להבדיל. אפילו יכולת ההתבוננות של האדם תלויה ביכולת להבדיל בין דבר למשנהו. אבל כאשר יכולת להבדיל נעשית אמצעי של תחרות על העדפה פיזית, אזי ההבדלה נעשית שלילית. הבדלה הקשורה להענקת תמורות פיזיות למועדף, מעניקה פן מאגי להבדלה.
אנחנו רואים שאופן פעולת השפה עם מטרות חיוביות, מטרה כמו יכולת להבדיל בין דברים, הופכות באמצעות הענקת כוונות פסיכולוגיות שליליות לפעולות אלו, פן מאגי שלילי, ההופכות את היכולת של השפה מתפקוד חיובי לתפקוד פיזי כוחני.
ראינו בשעורים קודמים שלאדם כמו לחיות יש דחף קיום. אצל החיה דחף זה הוא מוגבל, אבל אצל האדם הלשוני, השפה הנחשית, השפה היכולה להיהפך למאגית, מאפשרת לדחף הקיום הפשוט אפשרויות בלתי מוגבלות. כך הדחף הקיומי הפשוט, המוגבל לטריטוריה מוגבלת כמו אצל החיה, מאפשר לאדם לנכס לעצמו טריטוריה מופשטת מושגית שאין לה שעור. כך קין נכס לעצמו טריטוריה מושגית, בכורה, אבל הבחירה של אחיו הבל על-ידי האלוהות, בחירה שהעדיפה אותו עליו, שהעניקה להבל טריטוריה מושגית תוספת לדחף הקיומי שלו, הסיג את גבול קין, הוא הסיג את הטריטוריה המופשטת של קין, עובדה שהפכה את אחיו לאויב פיזי שדמו הותר.
כך הגרמנים ראו במושג 'הבחירה' המסורתי של היהודים, הסגת הגבול מושגי טריטוריאלי שלהם, רצונם להיות עם אדונים. הכרה זו של הגרמנים שהיהודים שלפי המסורת נבחרו על-ידי האלוהות, נעשו 'נבחרים', על-ידי בחירה זו, הסיגו את הטריטוריה המושגית שלהם, 'עם אדונים'. עובדה זו התירה להם להפוך אותם ל'אויב קוסמי', אויב המסכן אותם, לכן מותר להשמידו.
כך אנו רואים, שהשפה בפן השלילי שלה, בפן הנחשי, בפן המאגי שלה, הופכת את העולם הלשוני של האדם לבוגדני, למסוכן.
על כל זה בשעורים הבאים.

מודעות פרסומת
פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: