אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 376 – האם השפה היא תוצר מכני של הניירונים?

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 376 – האם השפה היא תוצר מכני של הניירונים?
אני שואלת את השאלה לעיל, 'האם השפה היא תוצר מכני של הנירונים', האם יש להתיחס למח כגוף אוטונומי או שמא כאל מעבדה, המעבד יסודות שהוא קולט מהיקום? היום ידוע על אינפורמציה יקומית שהנה יסוד נעלם, לא מוחשי המניעה את העולם, ונירו-ביאולוגים, ופסיכו-ביאולוגים, לא מתיחסים לעובדה זו, כאשר הם דנים בתפקוד המח, הם לא מתיחסים לעובדה שהמח קולט את האינפורמציה שממנו בסיוע הניירונים הוא יוצר את השפה האנושית.
ברור שה-DNA הוא אינפורמציה מתוכנתת, אבל לרשותו של האדם עומדת אינפורמציה, השפה שאינה מתוכנתת, שהיא מתכנתת, מכאן לה אוטונומיה חלקית ליצור.
מסתבר, שהפסיכו-ביאולוגיה והנירו-ביאולוגיה מנסות לשעבד את האינפורמציה הלא מתוכנתת , השפה, העומדת לרשותו של האדם, אף אותה לחוקים אורגניים, כאילו שפה זו היא תוצר הניירונים המכניים.
אם נכנע לנסיונות אלו של הביאולוגיה על כל ענפיה, נצטרך לראות את האדם כיצור אוטונומי אורגני פרי אינפורמציה מתוכנתת. במקרה כזה נצטרך לוותר על היותינו בעלי אינפורמציה לא מתוכנתת, המאפשרת לנו ליצור את עולמינו הלשוני השרירותי.
כל הביאולוגים והנירולוגים מתעלמים מהעובדות שהמח מעבד יסודות מהיקום, כך הוא מעבד פוטונים לראיה, כך הוא מעבד גלי קול לשמיעה, ומתוך אנלוגיה זו עלינו להניח שהמח מעבד גם אינפורמציה נעלמת היוצרת את הישויות ביקום, לשפה האנושית.
כבר מחברי המשלים הת"כיים הבינו שהאדם לא נברא עם שפה מוגמרת, שהוא, לפי מחבר משל 'עץ הדעת', יונק את 'דעת' ממקור חיצוני, מעץ הדעת. גם היפוקראטס, לפי מסורת מסוימת, ראה את השפה תוצר יסוד חיצוני.
בעת העתיקה, כידוע, עד המאה ה-2 לספירה, לא ידעו על היות אבר מח, מרכז החשיבה. כידוע רק גלן במאה ה-2 קבע שלא הלב אלא המח הוא מרכז החשיבה. למרות העדר ידיעה זו, מחבר משל עץ הדעת באינטואיציה עילאית הבין ש'דעת' נרכשת ממקור חיצוני.
אנחנו יכולים להוסיף לידיעה אינטואיטיבית זו של הקדמונים, את העובדה שלא רק האדם ניזון מיסודות ביקום, אלא גם הצמחים מעבדים את בפוטוסינתזה את יסוד האור לצמיחתן.
הנירולוגים והביאולוגים אמצו את ההשקפה האורגנית, מתכחשים לעובדה שהאדם קשור ליסודות ביקום, בייחוד הם מתכחשים לעובדה שהשפה האנושית היא ממקור חיצוני, שהמח קולט מבחוץ. רק הנחה כזו, שמקור השפה הוא מיסוד נעלם ביקום, יכול להסביר את התופעה שהשפה תוצרת היסוד הנעלם, האינפורמציה היקומית, מאפשרת לאדם ליצור.
האדם נרתע מלהודות שהוא יוצר את עולמו האנושי באמצעות השפה, שהיא יסוד נעלם. אנחנו יכולים לקחת כדוגמה יצירת המיכשור המתוחכם שאנו יוצרים. הרי אנחנו מכניסים תוכנה לשונית לאינטרנט, התוכנה היא לא אורגנית, היא ישות נעלמת, שפה נעלמת, מוסיפים לתוכנה זו אנרגיה, כך אנו יוצרים את פלא האינטרנט.
הרי המין האנושי מראשית היותו יצור המסוגל להתחבר לאינפורמציה היקומית, יוצר מוסדות, ערכים, אלו הן שפה נעלמת, המתממשות רק אם האדם מוסיף להם אנרגיה, פעולה.
אם באמת האדם היה רק אינפורמציה מתוכנתת, כמו ה-DNA, היה אורגני, הרי היתה נשללת מהאדם היכולת ליצור דברים שלא בנמצא, מוסדות ערכים, מיכשור.
עתה אנחנו מגיעים לויכוח שהתעורר לאחרונה, האם מח הנקבה שונה במהותו ממח הזכר. ובכן, אם אנו מניחים שלשני המינים קולטנים המקושרים לאינפורמציה היקומית, ברור שאין הבדל ביניהם. שני המינים מופעלים על-ידי אותו יסוד, האינפורמציה היקומית, שהמח כמעבדה יוצר ממנה את השפה האנושית. מה שקורה בהמשך, שהתפקידים שהביאולוגיה מטילה על שני המינים הם שונים. התפקידים השונים גורמים לשינוי בהתנהגות. האם היולדת דואגת יותר לחיי הוולד. לשם שמירה זו על הוולד, הנקבה נזקקת לשתוף פעולה מצד הזכר, וזה בעל הטסטוסטרון האגרסיבי יותר, משעבד את האשה.
אם בהמשך האשה עם התפקיד הבריאתי שלה המועדף על-ידי הביאולוגיה משתתקת, הרי זה מפאת מורא שלה מהאגרסיה של הזכר.
במשל 'עץ הדעת', חוה היא אשר אוכלת מפרי 'העץ', היא אשר מושיטה אותו לאדם, הכועס עליה, על מעשה זה. הוא כועס עליה כיוון שבמעשה זה הפיכתו למודע, באמצעות 'דעת', מודעות המוציאה אותו מגן-עדן, שם הוא היה חיה בין החיות. כעס זה של אדם על חוה, מצדיק כביכול את שליטתו בה, לפי המשל. נראה שהאדם מעדיף חיים בגן-עדן, חיים ללא מודעות.
אבל עלינו לחזור לשאלה הראשונה, האם אנו בני אדם בסך הכל ישויות
מתוכנתות, אורגניות, או שמא אנו נבדלים מברויים אחרים ביקום, שלרשותינו גם אינפורמציה המאפשרת לנו ליצור את עולמינו האנושי.
האדם נרתע מהרעיון שהוא יוצר את עולמו האנושי באמצעות כלי השפה, כלי נעלם, כלי לא מוחשי. הוא נרתע מהרעיון, שאנו כבר מוצאים במשל 'עץ הדעת', שאת 'דעת', את השפה הוא יונק ממקור חיצוני, מ'עץ הדעת', או מיסוד נעלם ביקום, האינפורמציה היקומית, היוצרת בהתרכבה עם אנרגיה את הישויות ביקום. מדען הביאולוגיה והנירולוגיה, רואה בהנחה כזו, שהמח האנושי קשור ליסוד 'נעלם', מיסטיקה. הנחה כזו שהמח האנושי קשור ליסוד נעלם יוצר בעולם, מערערת את התפישה האורגנית של המדען.
המדענים המתכחשים להיות המח האנושי קשור ליסוד נעלם, האינפורמציה היקומית, מתכחשים לעובדה שהאדם באמצעות השפה יוצר את עולמו, ויכולת יצירה זו, מבדילה אותו מברויים אחרים ביקום.
למען להזים את התחושה המיסטית הזו של המדענים, ברצוני להביא את דבריו של פיזיקאי, בשם Heinz Pagels שכתב ספר בשם: The Cosmic Code, וכך הוא מסכם את משנתו בעמ' 312 :Science shows us that the visible world is neither matter nor spirit the visible world is the invisible organization of energy.'
ובכן, פיג'לס לא מדבר על שפה, הוא מדבר על העולם הפיזי, למרות כך הוא רואה את העולם הנגלה כתוצרת של ארגון נעלם, שאנו יכולים לכנות אותו בשם 'אינפורמציה נעלמת', המארגן את האנרגיה ביקום, המארגן גם את עולמו של האדם.
פיג'לס פרסם את ספרו זה שנעשה רב מכר, כבר בשנת 1982 . ספר שיצא במהדורות רבות. הוא עצמו נפטר בגיל צעיר בתאונה. בתקופתו תורת האינפורמציה עדיין לא היתה מפותחת דיה. כנראה שפיג'לס הגיע למסקנה זו, כתוצאה מנתחו את המשואה המפורסמת של איינשטין, 'אנרגיה שווה מסה כפול מהירות האור בריבוע'. הוא סיכם משואה זו בעמ' 21 של ספר זה:Mass and energy are simply different manifestations of the same thing. All the mass you see about you is a form of bound energy.
מהמשואה הזו של איינשטין, פיג'לס הסיק שהאנרגיה כלואה ב'ארגון נעלם', כפי שטענו, ארגון זה הנו 'אינפורמציה נעלמת'. את הארגון הזה אפשר לפרק, כמו בפצצה אטומית.

ומדוע אם כן, האדם נרתע מהרעיון שמוחו קשור לאותו 'ארגון נעלם', או ב'אינפורמציה נעלמת', קשר המעניק לו יכולת יצירה? האם זו 'מיסטיקה'? אלו הם נתונים קיומיים.

מודעות פרסומת
פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: