אוניברסיטה ווירטאלית – שעור 381 – יצירה לשונית הנה תוצר נספח חיצוני

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 381 יצירה לשונית הנה תוצר נספח חיצוני
נשאלת השאלה מה הוא אותו נספח, שהנו שפה, שהנו 'מודעות', אינפורמציה שהמח המעבד הפך לשפה, המבדיל את האדם משאר הברויים? האדם מודע לכך, שנספח מסוים מכביד עליו, מאפשר לו את ההתבוננות, מאפשר לו את מודעות היותו סופני. הוכחה שהאדם מודע לנספח זה, היא, שהוא רוצה להיפטר ממנו, ע"י אלכוהול, על-ידי סמים.
היום אנחנו יכולים להגדיר את הנספח, כתרומת האבולוציה, שהוסיפה למח האנושי את שכבת קליפת המח או אונות קדמיות שיותר מפותחות אצל האדם מאשר אצל חיות מפותחות, שעל-ידם קשרה את המח עם היסוד הנעלם המארגן ביקום. מושג ה'אבולוציה' הוא נעלם כמו היסוד 'המארגן' הנעלם. אבל הדורות השאירו שני מיתוסים על ה'נספח', מיתוס אחד הכלול במשל 'עץ הדעת', לפיו חוה רכשה את 'דעת' באכילתה מפרי העץ, 'דעת' שמיד הפך אותה ואת אדם ל'מודעים'. אדם זעם על חוה על הרכש החדש, שהוציא אותו מגן העדן, רכש שהוכיח לו שהנו סופני, בגין האיסור לאכל מ'עץ החיים'. אבל הרכש החדש צייד את חוה ואדם ב'דעת', מודעות, יכולת יצירה, יצירת חיים במודעות.
וודאי יראה מוזר, אם נביא כהקבלה למיתוס האכילה מפרי עץ הדעת, עם מיתוס פרומתאוס. לפי מיתוס זה חצי אל זה גנב מהאלים את יסוד ה'אש', העניק אותו לבני אדם, למען יוכלו להיטיב את חייהם, למען ליצור. ובכן, גם לפי מיתוס זה יסוד חיצוני המוענק לאדם מאפשר לו ליצור. השוני בין שני המיתוסים הוא, שלפי מיתוס 'עץ הדעת', האדם רכש יסוד 'נעלם', 'דעת', בעוד לפי מיתוס פרומתאוס, הרכש הוא מוחשי, 'אש', כיוון שהיוונים האמינו רק בדברים מוחשיים.
אבל בשני המקרים הרכש המאפשר יצירה הוא חיצוני לאדם. ברור שמסקנה זו של שני המיתוסים נוגד את ההשקפה של הנירולוגים ואלו העוסקים בשפה, הרואים בה תוצר הניירונים, הרואים בה תוצר אימננטי, הם גם לא מגדירים תוצר זה ככלי יצירה. השפה זוכה עד היום להגדרה שהיא כלי קומוניקציה ולא מיחסים לה יכולת יצירה.
ובכן, העולם המדעי למרות התפתחות מדע האינפורמציה, מוכה בעיוורון,
עיוורון שהוא תולדה של אי יכולת האדם לחשוב מחוץ לפרדיגמה שהוא יצר. אם הפרדיגמה טוענת שהשפה הנה תולדה של פעילות הניירונים, שהיא הנה אימננטית, אזי היא יוצרת בצורה גנטית, אבל היצירה הלשונית היא לא מוחשית, היא לא גנטית, לא משכפלת את עצמה, כפי שהנן יצירות גנטיות. עובדה זו שהיצירה הלשונית אינה גנטית גורמת לכך שאלו העוסקים בשפה מתעלמים מהפן היצירתי שלה .
נירולוגים ולשונאים מתקשים גם להגדיר את מושג ההכרה, הם המציאו מושג qualia, שבו הם מעניקים ל'הכרה' יסוד 'נעלם'. במלון אנגלי 'קווליה' מוסברת כישות לא קשורה לדברים מוחשיים. אבל מעניינת הגדרתו של הנירולוג ג'רלד אדלמן בספרו Bright Air, Brilliant Fire וכך הוא אומר בספר זה עמ' 114 :When for some reason qualia do affect interpretation the experimental design is modified to exclude such effect, the mind is removed from nature. אנחנו רואים מדבריו אלו של אדלמן שהקווליה היא דבר נעלם, לא מוחשית, היא לא תוצר הניירונים, ובכן, מה
מקור יסוד נעלם זה, אדלמן לא מרחיב על כך?
למרות מסקנה זו, אדלמן, ונירולוגים אחרים לא חוזרים למיתוסים העתיקים, שבאינטואיציה הבינו, שמודעות, הכרה, ישויות נעלמות, ויכולת יצירה הם תוצר של נספחת לאדם ממקור חיצוני. נירולוגים ולשונאים אינם מיחסים ל'קווליה' יכולת יצירה, למרות שהם חשים ש'הכרה', 'מודעות' הם ישויות נעלמות, לא מוחשיות. הם לא מייחסים ל'קווליה' יכולת יצירה, כיוון שהם לא משתחררים מהפרדיגמה שהשפה היא תולדה של ניירונים, לא ממקור חיצוני, הם נותרים באי הבנתם את היצירה הלשונית, יצירה הבוראת עולמות לשוניים ווירטואליים, עולמות שלא משכפלים את עצמם, שהנם תוצר של אותו יסוד, שאינו מוחשי, כפי שאדלמן מגדיר את ה'קווליה'.
אם ה'קווליה' הנה יסוד נעלם, היא לא תוצר הניירונים, היא הנה איזה יסוד נספח. אבל הנירולוגים והלשונאים לא מסוגלים לצאת מהפרדיגנה שלהם שהשפה היא תולדה של הניירונים, לכן הם מתעלמים בכלל מהפן היצירתי של השפה.
אבל טרם נמשיך, עלינו לברר את מהות המושג המקובל 'אבולוציה'. הוגים לא שמו לב שמושג זה אבולוציה יכול היה להיווצר רק על בסיס הפילוסופיה הלשונית, פילוסופיה שאיפשרה את פרק א' של ספר בראשית, לפיו אלהים בורא את העולם ב'הגדים', שפה, בשלבים. הרי היוונים האמינו בעולם נצחי לא נברא, לכן מושג כמו 'אבולוציה', התהוות הדרגתית לא יכול לתאום את השקפתם, מכאן, אנחנו יכולים להגדיר את מושג ה'אבולוציה' כישות מארגנת נעלמת. ישות מארגנת זו העניקה לאדם או קשרה את המח של האדם עם יסוד מארגן נעלם ביקום.
המושג 'אבולוציה' כמושג מתווך בין האדם לבין האינפורמציה היקומית הנעלמת, המארגנת את הישויות ביקום, מאפשר לנו לחזור לאינטואיציה התנ"כית ש'דעת' הוא ממקור חיצוני.
אם הנירולוגים והלשונאים לא מסוגלים להתמודד עם היצירה הלשונית הווירטואלית כיוון שהם כלואים בפרדיגמה שלהם שהשפה היא אימננטית, פרי הניירונים, אנחנו בסיוע מושג ה'אבולוציה', יכולים לחזור לאינטואיציה שבמשל 'עץ הדעת' שהאדם רוכש 'דעת' ממקור חיצוני, 'דעת' כאמצעי של יצירה, יצירה של העולם הלשוני האנושי.
עד היום הוגים לא ניסו לעמוד על מהות המושג 'אבולוציה', כמובן לא הבינו שמושג זה הוא תולדה של הפילוסופיה הלשונית התנ"כית. למרות שלא עמדו על מהות מושג זה 'אבולוציה', אף אחד לא טען שמושג זה הוא מוחשי. ואם המושג אינו מוחשי אלא נעלם, יסוד מארגן נעלם, אזי עלינו להסיק שהיקום כולו הוא תולדה של ארגון נעלם, תולדה של שפה מארגנת, תולדה של הגדים, כפי שזה נאמר בפרק א' של ספר בראשית.
והרי לפי פרק א' של ספר בראשית האדם נברא בצלם אלהים, הוא בעל יכולת יצירה כמוהו.
בשעור הקודם הבאנו את דוגמת העולם הווירטואלי של האינטרנט, שהאדם בורא באמצעות תוכנות לשוניות. והרי עולם האינטרנט אינו העולם הווירטואלי היחיד שהאדם בורא באמצעות יסוד חיצוני, שפה שהיא טרנספורמציה של יסוד חיצוני, האינפורמציה היקומית, שהמח כמעבדה באמצעות הניירונים הופך אותה לשפה, לאמצעי יצירה.
האדם הקוסם הודות למענק שהוא קיבל על-ידי המתווכת, האבולוציה, מראשיתו מעיף בועות של עולמות לשוניים ווירטואליים לחלל האין סופי. החלל האין-סופי מוכן לקלוט את כל הבועות שהאדם הקוסם מעיף, כמו את הגן עדן וגיהנום של דנטה, שבו המשורר הזה מתגמל את אוהביו ומעניש את שונאיו.
אבל לא רק המשורר דנטה העיף בועות של עולמות ווירטואליים לחלל שבהם תגמל והעניש אוהבים ושונאים, כל אדם שגורלו לא שפר עליו, יוצר בועות של עולמות ווירטואליים, שבהם הוא מפצה את עצמו על העוולות שנגרמו לו. לא בכדי, סוקראטס שנידון על לא עוול בכפיו על-ידי בני עירו אתונה, קסם לעצמו בועות של עולמות שבהם הוא מתוגמל ומושבו נקבע בין האלים.
שוב במקרה של סוקראטס אנו רואים את אבסורד המחשבה האנושית, סוקראטס שלא האמין בשפה יוצרת, בדיאלוג פיידו, קסם לעצמו עולם חלופי באותה שפה שהתכחש ליכולת היצירה שלה, שבו הוא מתוגמל על מעשיו.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: