אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 413 – טורינג – המכונה החושבת 3

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 413 טורינג –המכונה החושבת 3
בשעורים הקודמים, על טורינג והמכונה החושבת, העלינו הסתיגויות לגבי אפשרות ליצור מכונות חושבות. אבל לא הרחבנו על מהות השפה היוצרת את עולמו הלשוני של האדם.
מאחר שהאדם מסתייג מלדון במהות השפה, שפה המבהירה לו שמשך קיומו קצוב, הוא דוחה מעצמו גם את ההבנה שהוא עושה שימוש בשפה זו ככלי היוצר את עולמו הלשוני, האנושי. מסיבה זו, אי השלמה של האדם עם משך קיום קצוב, העולם המערבי דחה את משל 'עץ הדעת', הטוען שדעת, השפה, הנה ממקור חיצוני, שהאדם משיג מודעות מיכולת ההבדלה, מניכור, כאשר 'דעת', מנכרת את עצמה מהגוף. המודעות הכוללת רצון חופשי, הופכת את האדם ל'מפעיל'. בהמשך 'דעת' מקנה לו את פסק דין חוקי הקיום, שהוא לא יכול לאכול מפרי 'עץ החיים', שחייו קצובים.
ובכן, מסיבות אלו, האדם המערבי, למרות שמשל 'עץ הדעת' מכיל את יסודות פילוסופית השפה, התעלם מעובדות אלו, לא דן במהות השפה, מוכן לקבל הסברים של נירולוגים, שהשפה היא פרי פעילות הניירונים, שהשפה היא תוצר מכני של פעילות זו. לפי השקפה זו של הנירולוגים, ואלו העוסקים בשפה, האדם אינו 'מפעיל', אלא מופעל.
במציאות משל 'עץ הדעת', הוא פרי אינטואיציה גאונית של אבות העברים שיצאו מאור, אור מרכז שומרי, שהמציא את הכתב, שדן בשפה שורדת בזכרון. אבל השומרים לא יחסו לשפה מתת 'רצון חופשי', לא הפכו את האדם ל'מפעיל', לא ניתקו את העולם הלשוני מחוקים דטרמיניסטיים, דבר שאבות העברים שניתקו את עצמם מתרבותם, השלימו.
אבות העברים יוצאי אור חוללו את המהפכה המחשבתית הגדולה ביותר בהכירם ש'דעת' הנה ממקור חיצוני, פועלת על-ידי ניכור, שהאדם כ'מפעיל' יוצר את עולמו, בהפעילו רצון חופשי, באמצעות 'דעת'.
מאחר שהמשלים היו אינטואיטיביים, הם נמסרו בתמציתיות, לכן עלינו להרחיב, דבר שצאצאי האבות לא עשו. 'דעת' או השפה, החיצונית כופה את עצמה על תחושות הגוף הביאולוגי. השפה, כחלק מהאינפורמציה היקומית, בדומה לה, היא ישות קוצבת, ממסגרת נתחים מתחושות הגוף, תחת שם.
נקח דוגמה, אמרנו שהשפה מנכרת, על-ידי כך היא יוצרת את המודעות, האדם הופך ל'מפעיל', כתוצאה. האדם בעל המודעות יכול להתבונן על השמיים מעל, כדבר חיצוני. השפה, שאפשרה את ההתבוננות של הגוף הביאולוגי, על החוץ כזר, ממסגרת את מושא ההתבוננות בשם, 'שמיים'. השפה גם ממסגרת את הפעולה של הגוף במלה 'התבוננות'. עלינו לציין, שנתינת השם היא פעולה של לפחות שניים. כבר חוה ואדם שניכסו לעצמם את 'דעת', נעשו 'מודעים' בהדדיות, התביישו על עירום גופם בהדדיות.
השפה, 'דעת', שכפתה את עצמה על האדם, הפכה אותו למודע, לבעל רצון חופשי, ל'מפעיל', הוא לא יותר מופעל. בהמשך 'דעת' נעשית אמצעי בידו. לשפה או ל'דעת' עצמה אין תחושות, היא פעולה של מיסגור, היא פעולה המאפשרת לפחות לשנים להעניק סימול ליחידה שמוסגרה, ולהעניק לה שם. היחידה שמוסגרה תחת שם, נעשית בידי האדם ה'מפעיל' כלי יצירה, כלי יצירה של עולם לשוני נעלם. יצירה לשונית לא מוחשית קיימת רק בזכרון של השניים שנתנו סימול לתחושה הממוסגרת של הגוף.
את הסימול ליחידה ממוסגרת של תחושה, של ראיה, תחת שם מוסכם, האדם הצליח ללכוד בכתב מכני. הכתב מצליח רק ללכוד ולקבע, את הסימול, לא את התחושה, את הראיה החיה של הגוף הביאולוגי . כאשר אנו קוראים בספר סימול של ראיה, תחושה של הגוף הביאולגי, אנו כ'מפעילים' מחיים את הסימול על-ידי הדמיון שלנו.
בדומה לכתב המצליח ללכוד ולקבע את הסימול של התבוננויות, תחושות, גם התוכנות מצליחות ללכוד ולהזין בסימול את המחשב. אבל, כפי שהכתב אינו יכול ללכוד את הראיה, את ההתבוננות, את התחושה שמאחורי הסימול, גם התוכנה לא יכולה, כיוון שה'מפעיל', האדם החי לא נמצא בה.
בהגדרות אלו של מהות השפה, פעילותה, הלכנו אחורה, למען להסביר איך מתפתחת השיחה בין בני אדם, שיח מקור המחשבה האנושית. השיח הזה בין בני אדם, מתאפשר כיוון שכלי השפה, יצר על-ידי מיסגור של ראיה ותחושה, וכן סימול של היחידות הממוסגרות, אבני מחשבה שהיחידים מחליפים ביניהם.
חזרנו אחורה, למען להוכיח שאי אפשר להעלות על תוכנה את המהלך היוצר את המחשבה שהנו תוצר של שיח בין שניים, או אפילו שיח פנימי של האדם, שהפנים מחשבה חיצונית. אפשר רק להעלות על תוכנה את התוצר המוגבר שקיבל שמות, אפשר להעלות את התוצר המוגמר הקפוא. הוספנו, על-ידי כך שהלכנו אחורה והסברנו את מהות 'דעת' או שפה, שהיא פועלת על-ידי מיסגור ונתינת שמות ליחידה הממוסגרת. ושוב, אי אפשר להעלות על תוכנה את מהלך השפה היוצרת, מהלך המבוצע על-ידי 'מפעיל' חי, אפשר להעלות על תוכנה רק את הסימול, את השמות.
אנחנו יכולים להתיחס להיסטוריה האנושית, שהיא רצף שמות קפואים, שמות שאנו הקוראים אותם, מעניקים לפעולות הקפואות תחת שמות, את התחושות החיות של גופינו.
אם לחזור לטורינג, שיצא ממתמטיקה לוגית ועל בסיסה רצה ליצור את המכונה החושבת. מתמטיקה יכולה לחשב את הפעילות הדטרמיניסטית של חוקי הטבע. לטבע, לגרמי שמיים, אין תחושות, אין התבוננות. לכן, האדם לפי פיענוח אופן חוקי הטבע, יכול ליצור מכונות משוכללות, אבל מכונות אלו לא חושבות, לא רואות, לא חשות.
נירולוגים העוסקים בשפה ורואים אותה תולדה של פעילות מכנית של ניירונים, לא לוקחים בחשבון, שהאבולוציה חוללה התפתחות אנומלית ביוצרה חיים על כדור הארץ שלנו, יצרה אדם חי, אדם 'מפעיל'. אף כדור ארץ זה, הנו תוצר אנומלי ביקום, לפחות עד עכשיו לא נמצאו חיים על גרמי שמיים אחרים.
אבל האבולוציה חוללה מוטציה אנומלית נוספת בציידה את האדם ביכולת לקלוט על-ידי האונות הקדמיות נתח מהאינפורמציה הפועלת ביקום, שהמח האנושי, אף הוא תופעה אנומלית, הופך נתח זה לשפה עם 'רצון חופשי', המאפשר לאדם כמפעיל, ליצור עולם לשוני נעלם, לא מוחשי, קיים רק בזכרון שלו, יוצר דברים נעלמים שלא משכפלים את עצמם.
הסברנו כבר בשעורים קודמים שהמח האנושי הוא מעבדה, מעבדה הקולטת יסודות מהטבע ועושה לו טרנספורמציה. כך כבר תארנו, שהמח קולט פוטונים והופך אותם לראיה, כך המח קולט קולות ומאפשר לאדם את השמיעה. כך המח על-ידי האונות הקדמיות שהן תוספת מאוחרת יותר למח, מפותחים יותר אצל האדם מאשר אצל החיות, קולט מהיסוד הנעלם ביקום, יסוד האינפורמציה היוצרת את גרמי השמיים, נתח והופך אותו לשפה.
האבולוציה שחוללה את ההתפתחות האנומלית הזו של יכולת לשפה של האדם, לא הוסיפה ליכולת זו יכולת של שכפול. לכן עולמו הלשוני של האדם הוא ווירטואלי, מאוכסן רק במח של אלו היוצרים את הסימול. אפשר לקבע עולם ווירטואלי, לא מוחשי, נעלם זה, בצורה מכנית על ידי כתב, בצורה כזו להקפיא עולם זה.
עובדה זו שעולם הלשון הוא ווירטואלי, לא מוחשי, גורם לאדם את התיסכול, את הרתיעה שלו מלעסוק בעולם זה, הוא מעדיף לעשותו תוצר מכני של הניירונים, הוא גם מוכן להפנים את עולם הלשון, לטעון שהוא דטרמיניסטי פנימי שיש רק לילד אותו, כדברי סוקראטס.
אם לחזור למכונה החושבת של טורינג, אי אפשר להעלות על תוכנות את המושא של השמות של התחושות הגופניות, את האדם ה'מפעיל'.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: