אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 437 – המטמטיקה שניוטון יצר, איפשרה את מדידת התנועה ביקום

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 437 – המתמטיקה שניוטון יצר, איפשרה את מדידת התנועה ביקום
הזכרנו כבר כמה פעמים שהרקליטוס ראה את הקיום כנמצא בזרימה. קביעתו זו של הרקליטוס נתקלה בהתנגדות מצד הוגי יוון הקלאסית, שרצו בעולם סטטי, עולם לא משתנה. אנו מוצאים גם אצל אפלטון וגם אצל אריסטו גינוי של הרקליטוס, הם העדיפו את תורת פרמנידס שטען על עולם סטטי.
אבל לא רק התנגדות זו של הוגים לקביעתו של הרקליטוס מצביע על כך שהיוונים העדיפו עולם רצוף, הגאומטריה שהיוונים פיתחו, מוכיחה את זה, גיאומטריה המודדת את הרצף.
בניגוד לנטיה היוונית המאוחרת לפילוסופיה הלשונית התנ"כית, שהיתה מרחבית, רציפה, הפילוסופיה הלשונית התנ"כית ראתה את העולם כפרי שפה, שפה הפועלת אנכית, שפה מבדילה, שפה מנכרת. ברור שניכור שובר רצף. השפה מעצם מהותה מגשימה את עצמה על-ידי ניכור, באמצעות הפעלת רצון חופשי. הרי כבר יצירת המלה הראשונה מתאפשרת רק כאשר יחידי הקהילה בכוחות משותפים, בהפעלת רצון חופשי מנכרים את תחושות גופם, במילים, בהענקת שמות להם.
פרק א' של ספר בראשית, ממחיש את הבריאה של אלהים את העולם, על-ידי ניכור יחידות מהרצף, בנתינת שמות ליחידות אלו, בנתינת תפקידים להם, כך על היחידה המכונה שמש, לזרח בפסק זמן, פסק זמן המכונה יום.
הפילוסופיה הלשונית התנ"כית נמסרה בצורה מינימליסטית, לא הובנה גם על-ידי צאצאי העברים, שלא פיתחו אותה. נוסף לכך הפילוסופיה הלשונית התנ"כית הסתפקה בעולם האדם, לא עסקה בעולם מחוצה לו, לא יצרה מדע. לפי פרק הבריאה העולם נמסר לשליטת האדם. היוונים לא הכירו את הפילוסופיה הלשונית התנ"כית והנצרות שהתפתחה ממנה על בסיס פרשנות שגויה, אף היא לא פיתחה את פילוסופית השפה.
אבל עקרונות התנ"ך חדרו במשך הזמן לעולם המערבי הנוצרי. כך הרופא, הפילוסוף גלן, במאה השניה לספירה, גלן שקבע שלא הלב הוא מרכז החשיבה אלא המח, שגם העברים שיצרו את הפילוסופיה הלשונית לא ידעו על קיומו, גלן טען שמושג 'רצון חופשי' חדר לעולם הנוצרי מפרק א' של ספר בראשית, שלפיו אלהים בורא את העולם מרצונו החופשי. הוא מזכיר בהקשר זה, שהיוונים בכלל לא הכירו מושג זה. ועלינו להוסיף, שלא היה להם צורך בו, כיוון שהם האמינו שהעולם הוא נצחי, לא כפי שהאמינו העברים שהוא נברא יש מאין.
הערות אלו של גלן, מצביעות על כך, שעקרונות התנ"ך חדרו לעולם הנוצרי בהדרגתיות. מיזוג עקרונות לשוניים אלו, סינקרטיזם שלהם עם המדע היווני, איפשרו את התפתחות המתמטיקה החדשה של ניוטון, מתמטיקה המודדת את זרימת הקיום. עולמו של ניוטון לא היה יותר רציף.
מה שאיפשר גם את התפתחות המתמטיקה החדשה ואתה המדע החדש, הוא התפתחות מושג ה-0 , שעבר טרנספורמציות מהיווצרו הראשיתי הלא מוגדר לגמרי בהודו, דרך ארצות האיסלאם ןקבלת צורתו הסופית רק במאה ה-16. ה-0 איפשר לסמל את החללים בין היחידות בקיום. מחשבת התנ"ך למרות שלא הכירה את ה-0, היא הכירה בחללים בין היחידות, הרי השפה המנכרת יוצרת חללים בין היחידות, והשם ממסגר את היחידות המנוכרות, משאיר ביניהן חללים.
מחשבת התנ"ך, הפילוסופיה הלשונית שלה, מצביעה על כך שהעברים שיצרו אותה היו מודעים לאופן פעולת השפה, המבדילה, המנכרת ובצורה כזו מאפשרת את מודעותו של האדם, מאפשרת לו את ההתבוננות על העולם מחוצה לו. אבל התרבויות האחרות לא היו מודעות לתהליך זה של השפה, למרות שהם עשו בה שימוש.
ראינו שהיוונים המאוחרים לעברים, רצו ברצף, למרות שהם הובלו על-ידי השפה לנכר עצמם מהזולת, מהעולם הסובב אותם. לכן אפשר להגיד, שהיוונים הובלו על-ידי השפה. לכן, מאחר שהיוונים לא היו מודעים למהות השפה שהובילה אותם, הם יכלו לדמות שהעולם הוא רציף, ולכן הם פיתחו את הגיאומטריה, מדידת הרצף המרחבי.
ניוטון שכבר עשה שימוש בעקרונות פילוסופית השפה, שחדרו למחשבת העולם הנוצרי בהדרגתיות, למרות שלא היה לגמרי מודע למהותם, כך יכול היה ליצור את המתמטיקה החדשה שלו, מתמטיקה שאיפשרה לו את מדידת היקום הזורם. למרות שניוטון עדיין לא היה מודע לגמרי לפילוסופית השפה, חזר למחקר כתבי הקודש וטען שלקדמונים התגלו דברים שלא מובנים לו ולבני דורו. אבל ניוטון טעה, כיוון שהובס שאף הוא חזר לתנ"ך, בספרן 'הלוויתן', בהקדמה שלו, אומר שלאדם ניתנה היכולת ליצור כמו לטבע. הוא באמת הציע יצירת מדינה.
הובס הציע יצירת מדינה לשונית, שונה לגמרי מהמדינה של אפלטון שהיתה מדינה אורגנית, מדינה אוטוכטונית.
חדירת עקרונות הפילוסופיה הלשונית התנ"כית, איפשרה גם את תורת האבולוציה, הרי תורה זו מצביעה על השתנות מתמדת, לפי המחשבה היוונית הסטטית, המרחבית, תורה כזו לא היתה יכולה להתפתח. אבל חדירת העקרונות של הפילוסופיה הלשונית התנ"כית איפשרה גם את התפתחות תורת האינפורמציה במאה הקודמת.
למרות ההתפתחויות המדעיות האלו במערב, אנחנו עדים לכך שנירולוגים, ואלו העוסקים בשפה, חוזרים לנטיות הארכיטיפיות של האדם, לראות את השפה כתוצר מכני של ניירונים, או פרי גן ביאולוגי. לפי נטיות ארכיטיפיות אלו של נירולוגים, לשונאים, השפה בעיניהם היא בסך הכל כלי קומוניקציה ולא כלי יצירה. נשאלת השאלה, אם השפה היא רק כלי קומוניקציה, איך נוצרו המדעים החדשים האלו?
האם עלינו לחזור לטענה, שהשמענו אותה לגבי המחשבה היוונית, שהשפה מובילה את האדם, גם את האדם המודרני יוצר המדעים החדשים, אינו מוכן להשלים עם העובדה שהשפה היא כלי יצירה?
אפילו המדען המהולל ביותר בעת החדשה, איינשטין, טען שהעולם הוא דטרמיניסטי, והרי בעולם דטרמיניסטי אין מקום ליצירה לשונית. אפילו מדע הקוונטים הנותנת מקום לשרירותיות, לא משפיע על הבנה שבידי האדם כלי שפה, כלי יצירה.
בסופו של דבר האדם הוא עבד נטיותיו הארכיטיפיות, נטיות הסולדות משפה המצביעה על היותו סופני, נטיות הסולדות מהיות העולם הלשוני ווירטואלי שאין לו קיום ממשי, שקיומו בסך הכל במוחו של האדם או בכתבים מקובעים. האדם לא משלים עם העובדה שהעולם הלשוני בסך הכל הוא ניכור תחושות, משאלות הגוף הביאולוגי, שהשפה תפקידה לשרת אותן, להיות הכרוז שלהם.
השפה הווירטואלית, שפה שאינה מוחשית, שפה המנכרת תחושות, משאלות הגוף המוחשי החי, ממסגרת אותן ומעניקה להן שם, מאפשרת על ידי ניכור נוסף, ניכור האדם החי מהסביבה, מאפשרת את ההתבוננות עליו. המתמטיקה של ניוטון התאפשרה הודות לניכור זה של האדם מהעולם מחוצה לו. ההתבוננות הזו על עולם החיצון, איפשר להיווכח שעולם זה אינו סטטי, אלא זורם. ניוטון, כפי שהוא אמר, שממצאיו המתמטיים התאפשרו לו, כיוון שהוא עמד על כתבי קודמים, על ממצאיהם, יצר מתמטיקה המודדת את הזרימה הזו של הקיום.
ומדוע אם כן, רק הובס החכם, שהסתמך על מחשבת התנ"ך, קבע בהקדמה לספרו ה'לוויתן', שלאדם ניתנה יכולת יצירה ואחרים עד היום הזה לא חוזרים על קביעתו?
הסיבה לעיוורון אנושי זה, עיוורון הגורם לכך שמיחס לשפה רק יכולת קומוניקציה ולא יצירה, נובע מכך שהאדם אינו משלים עם העובדה שעולמו האנושי הוא רק תוצר הניכור של תחושות הגוף, משאלות הגוף, שעולמו הלשוני הוא ווירטואלי צריך לשרת את הגוף הממשי.
אם יש לקיום מטרה, מטרה זו היא שמירת קדושת הקיום. השפה וכל יצירותיה הווירטואליות צריכות לשרת מטרה זו של הקיום.

מודעות פרסומת
פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: