אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 481 – בהתהוות העולם במפץ הגדול, מה קדם למה, האנרגיה או האינפורמציה?

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 481 – בהתהוות העולם במפץ הגדול, מה קדם למה, האנרגיה או האינפורמציה?
לפי המדע של הפיזיקה במפץ הגדול, במצב התחלתי, הנקרא הנקודה הסינגולרית, הכוחות והחלקיקים המוכרים בהווה היו מאוחדים והלכו ונפרדו. מתיאור זה של התהוות היקום, יש להסיק , שהמצב המאוחד, הכוליות, היה אנרגיה ללא אינפורמציה ורק כאשר הכוליות, הראשונית הזו החלה להיפרד, זה קרה הודות להופעת האינפורמציה, שהחלה לעצב את האנרגיה לחלקיקים המוכרים היום.
ברור שאף אחד אינו רוצה להשוות את התהוות העולם לפי ההשערות הפיזיקליות עם בריאת העולם בפרק א' של ספר בראשית. למרות אי רצון כזה, יש דמיון גדול לשני סוגי התיאורים להתהוות העולם הפיזיקלי והתנ"כי.
הרי לפי פרק א' של ספר בראשית, אלהים מופיע מהאין, והוא בורא את העולם בהפרידו מה שמכונה 'תוהו ובוהו', מצב מאוחד, הפרדה בנתינת שמות לחלקים המופרדים, שמות שהם תוצר אינפורמציה.
בשני המקרים, אם נכנה את המצב הראשוני, הכוליות הבלתי נפרדת כאנרגיה, הופעת האינפורמציה מעצבת בהמשך את האנרגיה.
אנחנו לא מעונינים באינפורמציה ראשונית זו שעיצבה את היקום, אנו מעונינים באינפורמציה בשלב המתקדם שלה, שלב שהפך לשפה האנושית, אנו מעונינים בעולמו הלשוני של האדם.
אנחנו רוצים לקשר שעור זה לשעור הקודם שבו דיברנו על כך, שאיינשטיין לא הכיר בחוקי הפיזיקה, חוקים פרי אינפורמציה, אלא ראה אותם יותר, לפי הקביעה של שפינוזה, שהעולם הוא פרי אמנציות. לכן לא היה מודע שהנוסחה שלו, אנרגיה שווה מסה כפול מהירות האור בריבוע, הנה נוסחה פרי אינפורמציה. נוסחה המגדירה שהאנרגיה שבויה באינפורמציה, מעוצבת על-ידי אינפורמציה, מעוצבת על-ידי שפה.
עובדה זו שאיינשטיין היה שבוי באינטרפרטציה פילוסופית של שפינוזה, מנע ממנו את ההבנה שהאבולוציה שפרה את האינפורמציה, שלא תמיד נשמעת לחוקים דטרמיניסטיים, כמו במדע הקוונטי. ביחוד הוא לא הבין שמתת השפה לאדם, שפה חלק מהאינפורמציה, היא שלב מפותח יותר של יסוד נעלם זה, שלב המכיל רצון חופשי, שלא נשמע לחוקים דטרמיניסטיים.
איינשטיין נימק את התנגדותו לשרירותיות בעולם הקוונטי, בכך שאלהים לא משחק בקוביה, ז. א. אלהים קבע חוקים דטרמיניסטיים, או לפי התורה הפנתאיסטית של שפינוזה, קבע אמנציות דטרמיניסטיות. איינשטיין לא העלה במוחו, שאלהים, או האבולוציה יכולים ליצור גם מצבים שרירותיים, יכולים להעניק לאדם רצון חופשי כחלק מהשפה, שפה שהיא אינפורמציה משופרת, שפה המאפשרת מעשים שרירותיים, שפה המאפשרת יצירה, גם אם היצירה של השפה היא ווירטואלית.
אם איינשטיין האמין בעולם דטרמיניסטי, הוא סתר את עצמו כאשר נלחם נגד המשטר של הרייך השלישי. במצב דטרמיניסטי אין מקום למרד, הרי הדברים נקבעו, ואין לשנותם. אמונתו של איינשטיין בדטרמיניזם, מזכיר את האמונה השומרית בגורל, גורל פרי דטרמיניזם. כך אילי שומר יכלו לענות לאלה נינגל, אילת אור, שביקשה שעירה לא תושמד, שאי אפשר לשנות גזרות גורל, גזרה שנגזרה.
אבות העברים שיצרו משלים פילוסופיים בלשון מטפורית, נאחזו באינפורמציה בדרגה משופרת, שהכילה רצון חופשי. לכן בשיח של אברהם עם אלהים על גורל סדום, האלוהות מוכנה לשנות את הגזרה של השמדת סדום, אם ימצאו בה קומץ צדיקים.
כמובן שאיינשטיין בעקבות שפינוזה זלזל במסורת התנ"ך, ראה את המסופר בה כסיפורים לילדים.
אבל המציאות האנושית מוכיחה שהאדם יוצר דברים, אפילו אם יצירותיו הן ווירטואליות, לא משכפלות את עצמן. ולמען ליצור יש צורך ברצון חופשי, שלא בנמצא בעולם דטרמיניסטי. היוונים האמינו
בעולם נצחי, עולם דטרמיניסטי, ראו יצירה אנושית רק כחקוי רק של דברים נצחיים. בעיני היוונים, יצירה אנושית לא היתה לגיטימית, היתה הסגת גבול האלים.
גם לגבי היקום, קשה לראות את ההתרחבות המתמדת כתוצאה .של דטרמיניזם. התרחבות כזו נראית יותר שרירותית. גם העובדה שבווקום, יסודות מופיעים ונעלמים מזכירים שרירותיות.
יכולתה של האלוהות, יכולתה של האבולוציה, הן יכולות רבות פנים, יכולות דטרמיניסטיות, יכולות שרירותיות.
עלינו להשוות את ניוטון לאיינשטיין. בהבדל מהאחרון שהאמין בפנתאיזם של שפינוזה, ניוטון האמין בהשגחה. טען שלקדמוניים, כוונתו היתה לאבות העברים, התגלו אמתות לא נהירים לו ולבני דורו. ניוטון לא הסתפק בחוקי הטבע הדטרמיניסטיים. לפני מותו הודה שהיקום האין סופי נשאר חידה בעיניו, והוא כילד חפש אבנים על שפת הים. אמנם גם איינשטיין בביאוגראפיה של אייזקסון אומר שהיקום הוא חידה, מיסתורין, למרות כך, הוא התעקש על היות חוקי היקום דטרמיניסטיים.
ניוטון בהבדל מאיינשטיין, הבין שעולמו של האדם מבוסס על איזה יסוד, שהוא לא צלח לפענח אותו, יסוד שהתגלה לאבות העברים, את איינשטיין לעומתו עולמו של האדם לא סקרן. הוא לא ניסה לתהות על האנומליה האנושית ביקום האילם.
איינשטיין התעלם מהעובדה שכל יכולתו להתבונן על היקום הוא פרי התופעה האנומלית האנושית. הרי חוקי היקום אינם מתבוננים על עצמם, לא מסכמים את ההתבוננות בספרים עבי כרס.
לא ידוע לנו אם חוקי היקום תוהים על קיומם. מתמיה שאיינשטיין לא חשב שהתבוננותו על החוקים הפיזיקליים, מבדילים אותו מהם.
אולי איינשטיין רצה לברח מהעולם האנושי המסוכסך, רצה לברח לעולם הדטרמיניסטי האילם? גם היוונים עסקו במדע כיוון שרצו לברח מהעולם שלא היתה להם שליטה עליו, עולם נשלט על-ידי אלוהות שרירותית, עולם שנשלט על-ידי גורל עיוור.
אם נניח שאיינשטיין באמת רצה לברח מהעולם האנושי המסוכסך,
לכן לא התעניין בו, אנו מעומתים עם הסתירה המחשבתית האנושית. מצד אחד האדם משתמש במתתים של האלוהות, או האבולוציה, שהעניקו לאדם שפה, אינפורמציה משופרת, המאפשרת מודעות לאדם. והוא, האדם, מתכחש לאמצעי שהוא משתמש בו, אמצעי המאפשר לו התבוננות, מאפשרת לו מרד.
ברור שהיקום האין סופי מגמד את האדם, הנמצא על גרם שמים קטן שהוא אפס לעומת היקום האין סופי ובהיבריס מעיז לשפוט אותו. המתמטיקאי פסקל באמת נחרד מהיקום האין סופי, ועיגן את עצמו באבות העברים, שהצטמצמו בעולם הקטן שהאלוהות בראה למענם. ובאמת מחשבת התנ"ך הצטמצמה בחיים על כדור הארץ הקטן, יצרה עולם קטן בתוך היקום האין סופי, לא נתנה את דעתה על מחקר יקום אין סופי זה. לעומת מחשבת התנ"ך, המדען של היום עם ההיבריס שלו מפליג ליקום האין סופי, שהבנתו היא ממנו והלאה.
לעומת פסקל שנחרד מהיקום האין סופי, ועיגן עצמו באבות העברים, אברהם, יצחק ויעקב, איינשטיין עשה צעד הפוך, אימץ כביכול את היקום האין סופי הדטרמיניסטי, התעלם מירושת אבותיו.
בלי ספק אם אנו משווים את פסקל לאיינשטיין, האחרון הוא בעל היבריס, כיוון שבריחתו לעולם האין סופי, שלפיו הוא דטרמיניסטי, מצביעה על סתירה במחשבתו. הרי הוא משתמש ב'מודעות' שהשפה האנושית העניקה לו. בלעדי מודעות זו הוא בכלל לא היה מסוגל להתבונן על העולם. יש בבריחה זו של איינשטיין כפיות טובה למתתים, שהוענקו לו בתור אדם, לסולם שהועמד לרשותו, שבעליתו עליו הצליח להתבונן על היקום האין סופי.
בריחתו של איינשטיין מעולם האדם הלשוני, מנע גם ממנו להבין שנוסחתו המפורסמת, אנרגיה שווה מסה כפול מהירות האור ברבוע, היא פרי אותה אינפורמציה שהוא התעלם ממנה, אינפורמציה מתת שהוענק לאדם המאפשר את מודעותו, התבוננותו.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: