אוניברסיטה ווירטואלית שעור 486 – עקרונות התנ"ך שחדרו, דחו עקרונות יוונים, חוללו את המהפכה המחשבתית

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 486 – עקרונות התנ"ך שחדרו, דחו עקרונות יווניים, חוללו את המהפכה המחשבתית
העקרונות בתשתית מחשבת התנ"ך הושתקו בתחילת בית שני על-ידי יורשי העברים, כאשר צומצמו ל'הלכה' בלבד. העולם הנוצרי שכביכול מרד בעקרונות אלו, אבל השאיר את התנ"ך כספר מקודש, מאשר את הדת החדשה, איפשר את פעפוע רעיונותיו בעולם זה.
הזכרנו כבר פעמים רבות, את הפילוסוף, הרופא גלן, שבמאה השניה לספירה טען שרעיון 'רצון חופשי', חדר לעולם הנוצרי, מפרק א' של ספר בראשית, פרק הבריאה. זה התחולל, כיוון שבפרק זה האלוהות בוראת את העולם יש מאין, מתוך רצון חופשי.
ומדוע חשובה הערה זו של גלן שהיה במוצאו יווני ובעל תרבות זו, כיוון שהוא מעיר, ש'רצון חופשי' לא היה ידוע בתרבות היוונית, שהאמינה בעולם נצחי. גלן לא מרחיב על הערה זו. אבל אנו יכולים להוסיף, שלפי המחשבה היוונית, יצירה אנושית נחשבה הסגת גבול האלים, וללא יצירה, אין צורך ב'רצון חופשי'. על זה נרחיב בהמשך.
הנצרות הראשיתית למרות שעיגנה את עצמה בתנ"ך, למען לגיטימיות, היתה מושפעת מהמחשבה היוונית. על כן, למען עקרונות התנ"ך ישתחררו, ינצחו את עקרונות מחשבת יוון, היה צורך בדחיתם של האחרונים, ביחוד דחית רעיונות אריסטו שהשפעתן היתה רבה. את המלאכה הזו עשו הנומינליסטים האנגליים.
אסכולת הנומינליסטים בימי הביניים, בהבדל מהראליסטים, כפי שכבר הזכרנו פעמים רבות, טענו ששמות צריכים להיות מקושרים לעצמים, שאין להם קיום עצמאי, כפי שהאמינו היוונים, בהשפעת האידיאות העצמאיות של אפלטון. השקפה זו של הנומינליסטים, קרבה אותם לפילוסופיה הלשונית בתשתית מחשבת התנ"ך, כפי שנראה את זה בהמשך.
למען השתחרותם של רעיונות התנ"ך, היה צורך לדחות את ההשפעה הרבה של עקרונות יווניים, כפי שראינו, ביחוד את השפעתו הרבה של אריסטו, שגם הוגים יהודיים נשבו ברעיונותיו, כמו הרמב"ם. אנו יכולים להצביע על נומינליסט, אוקם, שטען שבניגוד לאמונה היוונית על נצחיות העולם, לפי אמונתו, אלהים רצה להשמיד את העולם בזמן המבול, הוכחה שהעולם אינו נצחי. דחית רעיון יווני על עולם נצחי על-ידי אוקם, איפשר גם את רעיון התנ"ך על לגיטימיות יצירה. הרי אם העולם הוא נצחי, סטטי, אין מקום ליצירה, בעולם נוסח התנ"ך, יש מקום ליצירה. אנחנו רואים איך רעיונות שזורים זה בזה.
אם האמונה היוונית בעולם נצחי גרם להחרמת פילוסופית הרקליטוס על עולם זורם ומשתנה, דחית אמונה יוונית זו איפשר הכרה בעולם משתנה. עולם משתנה איפשר את המתמטיקה החדשה, המודדת את הזרימה בטבע, את השינויים בחוקי הטבע. ניוטון יכול היה לחשב את הגרביטציה, את התנועה. הרי היוונים שהאמינו בעולם נצחי, יכלו ליצור רק גאומטריה, מדידת טריטוריה רציפה.
והרי ניוטון האמין בהשגחה התנ"כית, השגחה ערבה לעולם משתנה, מתהווה. היוונים שלא היתה להם אלוהות ערבה לעולם, ההיפך, המוירה הכשילה את מעשי בני אדם, פחדו משינויים, מעולם זורם משתנה.
אנו שוכחים עיקרון בסיסי של התנ"ך, עיקרון ה'אין'. הרי אלהים יוצא מהאין ובורא את העולם. היוונים לא הכירו את מושג ה'אין', פחדו ממנו, רצו בעולם רציף, נוסח פרמנידס. 'אין' בלי אלוהות הערבה לכך, בלי אלוהות 'משגיחה', הפחידה את היוונים.
האם הוגה יהודי אי פעם נתן את דעתו על ההעזה המחשבתית התנ"כית, שנתנה מקום ל'אין'? האם הוגה יהודי אי פעם נתן את דעתו על כך, שהעזה מחשבתית כזו התאפשרה רק תחת אמונה ב'השגחה' ערבה לקיום?
כל המהפכות המתמטיות, כל המהפכות המדעיות, כמו מדע האבולוציה, מדע האינפורמציה, יכלו להתפתח רק על בסיס המחשבה התנ"כית המופשטת, על בסיס הפילוסופיה הלשונית המופשטת, דחית המחשבה היוונית הסטטית.
הרי מדע האבולוציה הסבורה שמינים משתנים, מנוגדת לדעתו של אריסטו על עולם סטטי ללא שינויים. מדע האינפורמציה במודע או מודע חלקי, מבוסס על פילוסופית השפה התנ"כית.
המתמטיקה החדשה התאפשרה רק על-ידי המצאת ה- 0, אפס המסמל את ה'אין'. אפס מוצאו ההיולי היה בהודו, אבל צורתו כפי שאנו מכירים התגבש רק במאה ה-16 . היוונים והרומאים גם לא היו מודעים לסדור ההיררכי בחשבונות, היכן המספר החשוב עומד בראש, ואחריו המספרים הפחותים.
לדאבונינו יהודים שהיו שקועים בהלכה ופרשנותה, נוסף לספקולציות מיסטיות, לא היה להם חלק בהתפתחות עקרונות תנ"כיים אלו.
לכן אפשר להגיד שהנומינליסטים, אוקם, הובס, ניוטון, לוק, מילטון, ולבסוף הרפורמטור קלווין לקחו את הבכורה מהיהודים. יהודים המשיכו לאמץ את פילוסופית אריסטו, כפי שציינו שהרמב"ם עשה, לדאבונינו, יותר מאוחר היהודים נעשו שבויים במחשבה הלותרנית, מחשבה שעשתה דה-לגיטימציה למחשבת התנ"ך, לפילוסופיה הלשונית התנ"כית.
ושוב צריך לציין, שיהודים שעסקו רק ב'הלכה', לא היו מודעים להבדל הגדול בין תורת לותר לזו של קלווין. אמנם גם העולם הפרוטסטנטי לא היה מודע להבדל הגדל בין תורותיהם של לותר וקלווין. לקח ללותרנים ארבע מאות שנה להכיר בשוני של תורות שני הרפורמטורים. רק כאשר תורתו של לותר, בגלומה הסופי בדרמת פאוסט של גיתה, התגשמה ברייך השלישי, במלחמת העולם השניה, תומס מאן עמד על מהות דת השטן של לותר וגיתה.
יהודים במזרח אירופה, לא רק יהודים בגרמניה, שרצו להשתחרר מה'הלכה' המגבילה, הסתחררו מהפילוסופיה של קאנט שבצורה לותרנית זלזל בירושה התנ"כית, הסתחררו מפאוסט שמרד בכל המוסדות, כרת ברית עם מפיסטו למען רכישת המאגיה שלו, שתבטיח לו נעורים נצחיים. לבסוף נעשו חסידיו של ניטשה שרצה בעולם מעבר לטוב ולרע, רצה בכח, לאדם העליון, הגרמני.
בניגוד ליהודים, האנגלים לא הסתחררו מקאנט, לא הסתחררו מפאוסט. דרמה שמרלו יצר על פאוסט, הצנזורים האנגליים, הכריחו אותו לשנות את סוף הדרמה שלו, את סופו של הגיבור, שלא נענש על מעשיו, הם דרשו ממנו להעניש את פאוסט. צנזורים אלו פעלו בצורה הפוכה מגיתה הלותרני, שלא העניש את גיבורו פאוסט.
יהודים זכרו ללותר רק את העובדה שהוא תרגם את התנ"ך לגרמנית. לא היו מודעים לעובדה שבספרו החשוב ביותר 'העדר רצון חופשי', המליך את השטן על העולם הנגלה. נוסף לכך, בסוף ימיו, כתב ספרי שטנה נגד היהודים.
יהודים תמימים שרצו בחופש, לא שמו לב שהם הפכו בעיני הלותרנים ה'אויב הקוסמי', אויב קוסמי שיש להלחם בו, למען תקום ממלכתם העולמית, ממלכת האדם העליון. היהודים התמימים נהגו לפי סינדרום שטוקהולם, אימצו את אויביהם.
מה שקרה בעולמם של היהודים במזרח ומרכז אירופה, מזכיר את המצב, בתחילת הנצרות, כאשר יהודים מפוזרים בעולם ההלניסטי, אמצו את בשורתו של פאול, ויותר גרוע, מסביב לבתי הכנסת היהודיים, התפתחה הגנוסטיקה. המחשבה הגנוסטית הושפעה מהמחשבה היוונית, אמונה באלוהות שלילית, המורה המתנכלת לאדם, או אמונה באלוהות נחותה, כפי שזה מופיע בדיאלוג של אפלטון, טימאוס.
לפי דגם הבריאה בדיאלוג טימאוס, אלוהות נחותה, אלוהות שניתן לה שם DEMIURGE, בראה עולם פגום. היהודים המפוזרים בעולם ההלניסטי, הפכו את אלוהי התנ"ך, ההשגחה, שבראה עולם מושלם, לאלוהות הנחותה היוונית הזו.
דגמים התנהגותיים חוזרים על עצמם. יהודים במזרח אירופה ובמרכזה לא היו שותפים להחיאת העקרונות הפילוסופיים של התנ"ך, יחד עם הנומינליסטים, במקום זה אימצו את תורותיהם של אויביהם, שעמדו להשמידם.

מודעות פרסומת
פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: