ארכיון חודשי: אוגוסט 2019

האוניברסיטה הווירטואלית – שעור 518 – השפה המוליכה

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 518 – השפה המוליכה

    האדם אינו מודע לעובדה שהשפה מוליכה אותו, הוא סבור, כפי שראינו,  שהיא נתון. במציאות השפה המוליכה כופה על האדם את כל התהליכים ליצירתה, מבלי שהוא מודע לעובדה זו.

     כפי שכבר ראינו השפה לא קיימת, האבולוציה העניקה לאדם רק את היכולת ליצור שפה, ולמען ממושה הוא זקוק לזולת. תהליך זה, שתוף פעולה עם הזולת, למימוש יכולת השפה לא זכור לאדם. מימוש תהליך זה ליצירת השפה מתבצע על-ידו בצורה מכנית מבלי להיקבע בזכרונו.

     תהליך מימוש השפה בהדדיות הוא תהליך מורכב. גם כאשר האדם משמיע קולות על צרכים, נתינת השם לצרכים אלו היא פעולה 'עלומה'. ה'שם' אין לו מוחשיות, ה'שם' הוא עלום ועלול להתפוגג, לכן על השניים, המעניקים לקולות היוצאים מגרונם שם, מוכרחים לכרות 'ברית' לזכור את השם הזה. האם האדם זוכר את הצווי הזה של השפה המוליכה, 'לזכור' את השם? לא ולא.

     עובדה היא שהאדם לא זוכר את הצווי הזה של השפה המוליכה, לזכור את ה'שם', הרי הוא חושב על השפה כ'נתון'. לא רק האדם מהשורה לא זוכר את צווי השפה לזכור את השם, גם אלו הנקראים 'חכמים' אינם זוכרים.

     תהליך זה ש'דעת' שחוה ואדם נכסו מ'עץ הדעת', מוליכה את בני האדם לזכור את השמות, תהליך זה לא מוזכר במשל 'עץ הדעת', מוזכר שם רק ש'דעת' מעניקה לחוה ואדם את היכולת 'להבדיל', להבדיל בין טוב לרע.

      המשל ה'מטפורי' 'עץ הדעת', התעכב רק על תהליכים עקרוניים, השאיר לאדם להשלים את מה שהוא לא פירט.

     למשל, המשל אינו מגלה לנו שלמען 'להבדיל' יש צורך ב'רצון חופשי', הוא לא מגלה לנו ש'ההבדלה' ש'דעת' מאפשרת גורמת לחוה  ואדם הבדלות זה מזה, הבדלות מהסביבה, והבדלות זו הופכת אותם ל'מודעים', מודעים לעירומם.

      בהמשך, המשל מספר לנו שאדם מעניק שם לחוה. מה משמעות  ה'שם', מה מהותו, האם הוא מוחשי, המשל לא מגלה לנו. במציאות, הרי השם אינו מוחשי, המשל לא מגלה לנו שעל השנים לכרות ברית למען לזכור אותו.

      ברור שהמשל ה'מטפורי', המשל ה'מינימליסטי', לא טורח לגלות לנו את התהליכים. המשל מניח שהאדם שזכה למתת כזו יבין לבד את התהליכים.

     למחברי משל 'עץ הדעת' היתה הנחה, שהאדם יבין מעיקרון 'ההבדלה', שהקיום אינו רציף, לתדהמתם גלו שהאדם אינו משלים עם קיום לא רציף, הוא רוצה יותר. מחברי המשל גלו מאחורי תאווה זו ליותר, את המסית, את ה'נחש'.

     מחברי המשל ה'מטפורי' גילו ש'דעת' המוליכה, מוליכה בשני כיוונים, 'דעת' המוליכה היא ינוסית'.

      אם עלינו לחזור לשכיחת האדם את תהליך יצירת השפה, עלינו ליחס את השכיחה ל'נחש' המסית. ה'נחש' המסית המסמל את היותר, רוצה להשכיח מהאדם את התהליך היווצרות השפה.

      הנחש המסית תמיד מעוור את עיני בני אדם בהבטחות על אפשרויות בלתי אפשריים.

    מחברי המשל העילאי התחכמו לאדם התאוותן, מיד אסרו עליו לאכל מ'עץ החיים'.

    אבל האדם התאוותן אף פעם לא משלים עם צווי 'דעת', משכיח את התהוות המתת, משכיח את האיסור מלאכל מ'עץ החיים'. אנחנו רואים בחלק השלישי של משל עילאי זה, שהנחש מצליח לפתות את קין המתאווה ל'בחירת' אחיו, להרוג אותו.

      מחברי משל עילאי זה נעשו מודעים שרצונם לנטרל את ה'נחש' לא צלח, התאוות שולטות באדם.

    ובכן, מאחר שהתאוות שולטות באדם, אל יפליא אותנו שהוא משכיח מעצמו את תהליך היווצרות השפה, את הצורך שלו לכרות ברית עם הזולת למען לזכור את השמות. הרי האדם התאוותן אינו רוצה להיות חייב לזולת שאתו כרת ברית לזכור את השמות.

      לכן אל יפליא אותנו שהיידיגר שכבר בספרו החשוב 'היות וזמן' רוצה לברח מהזולת, מהמאן-דהוא, הרי הוא לא רוצה בחובות לזולת, מיעד את השפה כמסתור. היידיגר רוצה להיסתר בשפה, אבל לא מוותר שישתחוו לפניו, יאליהו אותו, הרי הוא ראה את עצמו אשף השפה, בשום אופן לא היה מוכן לציית לציוויה.

      אם היידיגר הקתולי הבין שהשפה יוצרת, הרי כל ההוגים הלותרניים התכחשו לה, הכיר בה, הכיר בה רק על תנאי, להיות שליט עליה. היידיגר אחרי מלחמת העולם השניה, נוכח לדעת ש'פאוסט' שכרת ברית עם מפיסטו למען נעורים נצחיים, למען שלטון כוחני נוצח, למרות שהחליף את ה'דבר' של השליח יוחנן ב'כח', ב'מעשה'. חזר ליוחנן, שגיתה, 'האלהים', התכחש לו. אבל השליח יוחנן לא מרד ב'נחש', הרי אף הוא רצה ב'רצף', קיום נצחי.

     אולי היידיגר התאוותן מסביר לנו מדוע כל 'חכמי' המערב רצו בשפה מולדת, שפה נתון כמו הראיה, 'חוכמה' לא מבטלת תאוות, תאוות ליותר, תאוות להשתחרר מחובות לזולת.

     היידיגר הבין שהשפה יוצרת את עולמו של האדם. הוא מביא כדוגמה את שירו של המשורר גאורגה בשם 'המלה', שיר המיחס למלה את בריאת העולם. אבל בריאת העולם באמצעות השפה לא מחייבת את היידיגר לחובות לזולת שממנו הוא מסתתר, מסתתר לא מוותר על השתחוותו.

      הברית שהיחידים כורתים למען לזכור את השמות, משמשת לאחת היתרונות של האדם על ברויים אחרים על כדור הארץ שלנו. הברית היא בסיס ה'חליפין', הרי רק ה'חליפין', מבדילים את האדם משאר הברויים על כדור הארץ שלנו. אולי ה'יעוד' של 'דעת', היא מתת ה'חליפין', להשיג יותר מחיה.

     ומדוע גם את ה'חליפין' האדם שונא? הוא שונא את החליפין כי הוא מעדיף השגת דברים באמצעות כח, כח שלא דורש תמורה. האמצעי של 'חליפין' תמיד שנוא על האדם החסר, תמיד השגת דברים בכח קוסם.

     מרכס שאביו כינה אותו 'פאוסט', שנא 'כסף' כחליפין, כל ספרו המונומנטלי 'הקאפיטאל', מדבר על כסף כה'חטא הקדמון'. הוא כמו הלותרניות שהושפע ממנה, העדיף 'כח', כח של השטן של לותר, 'כח' של 'מפיסטו', אלילו של גיתה. הרי מרכס רצה לשנות סדרי עולם באמצעות כח מהפכני.

     מרכס שנא את ה'כסף' שהיה חסר, כיוון כיהודי, אפילו יהודי מומר, לא קיבל משרה מתאימה שתספק לו כסף. השתוקק ל'כח', שאבותיו העברים החליפו ב'חליפין', ב'ברית'. רצה להתנקם בהם, שבגלל יחוסו עברי זה הופלה לרעה, לא קיבל משרה. לכן כינה במסתו 'השאלה היהודית', את אלוהי העברים 'אלוהי הזהב'.

 על כן אל יפליא אותנו שבממלכה שקמה על פי תורתו, כח שלט, למורדים בה, נשלחו לגולג.

     אל יפליא אותנו, שצאצאי העברים ה'חכמים', יוצרי משל 'עץ הדעת', משל בסיס פילוסופית השפה, צאצאים אלו שקופחו בגלל מוצאם, שאול הטרסי שרצה להיות רומאי, מרכס שרצה להיות גרמני  טוב, נעשו קורבנות ה'נחש' שעיוור אותם. הם הציעו אפשרויות בלתי אפשריים. ה'נחש' צוחק על קורבנותיו הפתאים.

      כנראה שהתובנות העילאיות שהתגלו לאבות העברים יוצאי אור, היא פרי התגלות חד-פעמית, כיוון שהמין האנושי לא רוצה להבין שעולמו הלשוני הווירטואלי קיים רק אם כל יחיד בשותפות עם הזולתים מחזיק את חופת עולמו זה.

     ה'חליפין', שרתן ה'כסף', יעודו להיטיב עם הקיום, זקוק ל'ערבים' למען תקפותו, ערבים שכרתו ברית ביניהם. כסף בלי ערבים הוגנים מאבד את תקפו.

     העולם הלשוני הווירטואלי, שלא משכפל את עצמו בלי ערבים לקיומו, יכול להתפוגג. כפי 'שאליס' מספורו המלבב של לואיס קרול, 'ההרפתקאות של אליס בעולם המופלא', מסכמת את יומרות גיבורי סיפורה: 'הרי הנכם בסך הכל חבילת קלפים'.

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור – 517 -3 -נכור עולם השפה מהעולם הממשי -/אוסורפפציה'(usurpation")

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 517 -3- נכור עולם השפה מהעולם הממשי.- 'אוסורפציה ((usurpation

      בשעורים קודמים התעכבנו על העובדה של העולם המערבי שאינו מכיר בעובדה, שהיכולת הגנטית לשפה של האדם, מתגשמת רק בשלב שני על ידי קהילת בני אדם. לשם כך הם כורתים, לא במודע, ברית ביניהם לזכור את השמות שהעניקו לקולות היוצאים מגרונם, כיוון ששמות אלו הם לא מוחשיים, נשמרים רק בזכרון. ומדוע, העולם המערבי לא מכיר בעובדה זו, הסברנו שזוהי נטיה ארכיטיפית, מצד אחד, האדם רוצה בשפה מולדת, כפי שהראיה היא מולדת. הוספנו לנטיה ארכיטיפית זו את העובדה, שמיסד הנצרות, שאול הטרסי החטיא את 'דעת', ממשל 'עץ הדעת', חרם זה תקף עד היום.

      רוב בני אדם מתיחסים לשפה כ'מולדת' לא 'אפי-גנטית', כיוון שכבר נולדו לקהילה דוברת, הם לא מרחיקים לחקור את התופעה שילד שנעזב על הר קרח לבד, רואה, כיוון שהראיה היא מולדת, בעוד שהוא ללא זולתים אינו מדבר. תופעה כלל אנושית זו היא ארכיטיפית לאדם שחידת השפה, היותה לא מוחשית, מכניסה אותו יחד עם חידת הקיום עצמו, לחידת השפה, שפה שהוענקה לאדם בהתפתחות אבולוציונית מאוחרת, על-ידי התווספות שכבות שנוספו למוחו.

     רוב אלו העוסקים היום בחקר השפה, לא מודעים לעובדה שבמאה ה-19, בצרפת, נאסר על-ידי האקדמיה הממלכתית חקר השפה, כנראה איסור שהיה פרי אותו פחד לעסוק בחידת יכולת זו. אנו חוזרים על דברים שכבר דנו בהם, כיוון שפחד זה משפה 'אפי-גנטית', חידתית לא מוחשית מפחידה את האדם, מונעת ממנו לאמץ את משל 'עץ-הדעת', שגילה כמה סודות על מהות השפה, כתוצאה של 'מוטציה'. אחד הסודות שהתגלו לאבות העברים היא העובדה שהשפה היא דואלית, היא מצד אחד אמצעי נוסף שהוענק לאדם  להיטיב את קיומו, מצד שני, בפן הנוסף, ה'הובריס הנחשי', רוצה בקיום 'רציף'.

      אי השלמת האדם עם האיסור מלאכל מ'עץ החיים', מתעתעת בו, הוא מעניק, למשל, ל'שם', שבסך יכול להעניק לגוף המשתנה, הקצוב 'רצף', עצמאות, עצמאות מנותקת מהגוף שאותו הוא צריך לשרת, עצמאות להפליג לעולמות חלופיים, עולמות שבהם חוקי רצף, שולטים, לא חוקים קוצבים.

     ובכן, העצמאות שהפן ה'נחשי' של השפה מעניקה ל'שם', קיום בעולם חלופי ללא קיצוב, יוצר את העולם החלופי, שהתנתק מהקיום הממשי. והאדם אינו מוכן להתכחש ליצירתו זו, שהיא למעשה 'אוסורפציה' של יעוד 'דעת', לספק רק לקיום הממשי יותר אפשרויות של מחיה.  

     ה'נחש' המורד, שלו שמות רבים, כמו 'שטן', 'מפיסטו', מחולל 'אוסורפציות' לאל ה'בורא', במשך תולדות האדם. 'אוסורפטור' זה הנו מאחורי הרס עולמו של בורא העולם.

       אמנם כבר משל 'עץ הדעת', הוריד את ה'נחש' משלטונו, אבל בחלק השלישי של המשל, אנו נוכחים שהוא השתלט מחדש על האדם, מסית את קין להרוג את אחיו הבל, למען אוסורפציה של'בחירתו', 'בחירה' שהתנתקה משרות לגוף.

      גם המשורר מילטון ביצירותיו: 'גן עדן אבוד', 'גן עדן נמצא' הביא להורדת ה'שטן' משלטונו, אבל אנו עדים שבמהירה ה'שטן' בשמו החדש 'מפיסטו', זכה לשלטון חדש, ביצירתו של גיתה 'פאוסט'.

     ה'נחש', ה'שטן', 'מפיסטו' מתגלה שוב ושוב, כיוון שהאדם אינו משלים עם גורלו, קצוב משך קיומו.

     אם נדמה לנו שתופעת ה'שטן', הוא רק חלק מהתרבות המערבית, אנו טועים. כבר המצרים העתיקים הועידו ל'קה', מעין  נשמה, 'נשמה', כנוי שהאדם המצרי העניק לאותו יסוד, 'השפה' הנעלמת, אחרי כליון הגוף, קיום נצחי בעולם חלופי. ומאחר שה'קה' בנדודה לעולם החלופי היתה צריכה לעבור מהמורות, הכוהנים  המצריים ציידו אותה עם 'השבעות' להתגבר עליהן.

     ובכן, ה'כוהנים' בתרבויות השונות עם אמצעי 'השבעות', 'קורבנות', הם בשרות 'הנחש', ה'שטן', לספק עולמות חלופיים, עולמות שמתנתקים מהעולם הממשי.

     ה'כוהנים' בתרבויות השונות, תמיד נוטלים לעצמם 'קדושה', שהיא מאפשרת להם למרוד בעולם הממשי, ליצור 'עולמות חלופיים'. למעשה ה'כוהנים' עם קדושתם, הם בשרות ה'נחש', המורד, הרוצה בקיום שונה, קיום שבו 'המוות', ה'קיצוב' מגורש.

      אפשר לסכם, שהשפה הינוסית, הדואלית, בפן ה'נחשי', ה'שטני', מורדת בעולמו של האלוהות שבראה עולם מוחשי, כפי שנאמר בפרק הבריאה, פרק א' של ספר בראשית, למען האדם.

     ברור שעולם חלופי, עולם שהתנתק מהעולם הממשי, שה'נחש', ה'שטן', 'מפיסטו', ה'כוהנים' מבטיחים, הוא מקסם שוא. האם מפיסטו שהבטיח לפאוסט נעורים נצחיים קיים את הבטחתו? למרות עובדה זו     של הבטחת שוא, המרד של פאוסט עד היום קוסם לאדם.

      כל מהלך ההוכחות האלו שהבאינו, מטרתן להוכיח את גדולת משל 'עץ הדעת', שבצמצמו גלה את כל רזי השפה, אמצעי שהוענק לאדם להטבת חייו, גלה את יעוד כלי השפה, וגם את הפן המרדני שלו. גלויים אלו, לאבות העברים יוצאי אור, הם חד-פעמיים, חבל שהושכחו, חבל שלא הורחבו.

      בהקשר מחשבת התנ"ך, ללא ספק ההשכחה, נגרמה על-ידי הכוהנים, שאחרי חורבן בית ראשון, דחו את ה'נבואה' שהיתה נציגת הפילוסופיה הלשונית .

      חוקרי התנ"ך לא מודעים לעובדה, שכבר אהרון, אחיו של משה, חולל אוסורפציה, שלל ממשה את בכורתו. אהרון חולל אוסורפציה שלו על-ידי יצירת 'עגל הזהב', הכריח את משה לתת מקום ראשוני ל'כהונה', כהונה שאינה חלק מפילוסופית השפה, שאין בה מקום לא לכוהנים, לא לקורבנות.

     במשלים הפילוסופיים אין זכר לכוהנים, אין זכר לקורבנות, לא במשל 'עץ-הדעת', לא במשל פרק ה'בריאה', לא בעשרת הדברות. גם הנביאים התנגדו לקורבנות, כך הדרמה 'איוב', למעשה מורדת בשלטון ה'כוהנים', באמצעי שלהם הקורבנות.

      ההשקפה הפילוסופית לשונית, יצרה השקפה 'קיומית', השקפה 'קיומית' עם 'עולם נגלה' בלבד. בשביל ה'עולם הנגלה', שאלהים ברא לאדם, לא היה צורך ב'קורבנות', שמטרתם שינוי סדרי עולם.

       ה'מתת' החד-פעמית של התנ"ך, הוא פילוסופית השפה, פילוסופיה שיצרה השקפה 'קיומית', שיצרה 'עולם נגלה', שלמענו, כפי שראינו, כפי שראו הנביאים, לא היה צורך בהקרבת קורבנות. כל החלק הכוהני בתנ"ך היה תוצאה של אוסורפציה של אהרון את בכורת משה.

      רוב חוקרי התנ"ך התעלמו ביודעין מהעובדה או לא ביודעין, שהאוסרפציה של אהרון את בכורת משה, בא לידי ביטוי בכך שצאצאי משה לא מוזכרים בגנאולוגיה, הבכורה ניתנת רק לצאצאי אהרון.

      משפחת משה, ביניהם לפי המסופר, מרים, השפילה את אשת משה, קראה לה ה'כושית'.

     אם בכל זאת הפילוסופיה הלשונית במשלים הפילוסופיים, עיצבה את מחשבת התנ"ך, המסורת הכוהנית לאט לאט נקשה בה, לבסוף בבית השני גברה עליה, והשכיחה אותה. הפרושים לא חדשו ענין בפילוסופית השפה, על כן נשכחה.

     השכחת פילוסופית השפה נטל מהעברים את ההשקפה ה'קיומית מדינית', ה'הלכה' אפשרה לעברים רק קיום כמעוט בגלויות.

      ה'הלכה', שהיא למעשה מחשבה מאובנת, השכיחה מהעברים בגלות שגאולת העברים ממצרים התבצעה במו ידיהם, חוכמי התלמוד כבר לא האמינו ביכולתם לגאול את עצמם, קסמו לעצמם ציפיות משיחיות של גאולה על-טבעית.

     המהפכה המחשבתית של אבות העברים היא כה 'רדיקלית', שגם העברים עד היום לא מתעמקים בה, גם העולם המערבי מעדיף פתרונות מוטעים, הבטחות שוא של שאול הטרסי, מיסד הנצרות, שהבטיח שקורבנו של ישוע, יביא לגרוש המוות. הם עד היום מצפים לכך, עובדה המונעת מהם להבין את כלי השפה שעושים בו שימוש.