אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 520 – ההבדל בין השפה כאמצעי של ברית, לבין כח כאמצעי

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 520 –  ההבדל בין השפה כאמצעי של ברית, לבין כח כאמצעי.

     לכל אחת מהפנים הדואליים של השפה גם אמצעי שונה. לפן המשלים עם חוקי הקיום, האמצעי שלה היא, 'הברית', המשא ומתן' ה'חליפין'. הפן השניה, המורדת בקיום קצוב, 'כח' הוא האמצעי שלה.

     עלינו להרחיב על מה שנאמר לעיל. 'דעת' היא מתת אנומלית שהוענקה לאדם, למען השגת צרכיו הקיומיים. יעוד זה של 'דעת', מוגשמת כאשר 'דעת' המבדילה יוצרת את ה'מודעות', האדם ה'מודע', הנבדל מזולתו, מהסביבה, יכול להשיג את צרכיו, אם הוא כורת ברית עם הזולת למטרה זו. הוא משמיע קול על צורך, יחד עם הזולת הוא מעניק לקול זה שם. השם הנעלם קיים רק עם השנים שכרתו ברית להענקת השם זוכרים אותו.

      כל התהליך הראשוני הזה מתאפשר רק כפרי ה'ברית' בין השניים', כפרי זכירת השם הנעלם. השנים שכרתו ברית ביניהם על השגת צרכים, באמצעות 'חליפין' ביניהם, משיגים את מבוקשם.

     התהליך הזה מתאפשר אם שני הצדדים משלימים עם האפשרויות הקיומיות.

     אבל ראינו ש'דעת' היא דואלית, בפן השניה שלה, היא רוצה יותר מאשר המצוי. הפן השניה שלא משלימה עם המצוי, לא משלימה עם התהליך הראשוני להשגת המצוי. הפן השניה ממציאה אמצעי נוסף, להשגת היותר, אמצעי 'כח', לכפות על המציאות אספקת היותר.

     'המודעות' שנוצרה על-ידי 'דעת', בהמשך, אחרי סיפוק הצרכים, מעומתת עם ה'קיום' עצמו, קיום קצוב. ה'מודעות' בפן אחת משלימה עם קיום קצוב, בפן השניה רוצה יותר.

     הפן הרוצה יותר קיום, מעומת עם בורא הקיום, בורא הקיום שתחם את הקיום בין שני העצים, 'עץ הדעת' ו'עץ החיים', שאסר מלאכל מפריו של האחרון. הפן שלא משלימה עם קיום קצוב, עליה להמציא ישות המאפסת את גזרת הקיצוב, ישות שבידה אמצעי תקף יותר מברית, חליפין, בידה אמצעי 'כח'.

    שתי הפנים של השפה מתגשמים בישויות קוסמיות, ישויות קוסמיות שלהן אמצעים שונים, לאחת אמצעי הברית, משא ומתן, חליפין, לשניה אמצעי ה'כח'.

      הקוסמולוגיות של האדם, נרקמות על-ידי שתי היכולות ש'דעת' מאפשרת, השלמה עם הנתונים הקיומיים, מרד נגד ההגבלות הקיומיות.

      ברור שהאדם משלים קודם עם הפן הראשון של 'דעת', פן שהנו יכולת להשיג מחיה, יותר מחיה, מאשר עומד לרשות הברויים שלא רכשו את 'דעת', הרי הוא רוצה להתקיים. אבל מעבר שוכן ה'נחש', נחש מורד, שלא משלים עם הקיצוב, נחש מורד שמנסה באמצעות 'כח', לבטל את גזרת ה'קיצוב'.

      עולמו הלשוני של האדם הופך לשדה התגוששות בין חסידי הבורא הקוצב, לבין חסידי המורדים בקיצוב, בין הישות שהאמצעי שלה ברית, משא ומתן, חליפין, לבין הישות בעלת 'כח', מאגיה, ההורסת את הקיים. הרי 'כח' כאמצעי לא יוצר דבר, הוא עיוור, למען לשרת הוא זקוק ל'דעת' שתוביל אותו.

      מדוע אם כך, העולם הפרוטסטנטי לא הבין שלותר שהמליך את השטן בעל הכח, כח עיוור, יוביל את חסידיו להרס העולם?

     כל מה שלותר רצה, לותר שפחד מהמוות, מקיצוב חייו, היה 'רצף', חיים נצחיים. האם השטן העיוור, שטן בעל ה'כח', יכול היה לספק לו את מבוקשו? השטן העיוור, בעל הכח, כח שלא מבדיל, כח לא מבדיל סותם את האור, הוא חושך.

    ה'שטן' אלילו של לותר לא הרפה ממנו, עמד מולו כל הזמן, פחדו של לותר מהמוות גבר, רצה להחלץ מיצירו ה'שטן'. חזר לישוע.

      במציאות עולם הלשון של האדם לא קיים טרם הוא יוצר אותו. האדם המעומת עם החלל הריק משליך לתוכו את משאלותיו, משאלות בצורות של עקרונות.

      אבות העברים, שהשלימו עם המצוי בין שני העיצים, השליכו לתוך החלל הריק את עיקרון הברית, ברית שכרתו עם בורא העולם. ברית זו שהם השליכו לחלל הריק חייב את שני הצדדים, חייב אותם להשלים עם אפשרויות. למעין הסדר הם יצרו חוקים איך לחלק בצורה שוויונית את המצוי.

      אבות העברים שהשליכו לחלל את העיקרון שלהם, של ברית, נחסך מהם וויכוח, הרי כל אחד מהצדדים היה חייב למלא את הברית.

     אלו שלא השלימו עם המצוי, רצו את היותר, שלחו לחלל הריק את נציגם, שקיוו שהוא ימלא את מבוקשם ליותר. אבל נציג זה שהיה

צריך לספק את היותר היה עיוור, 'כח' עיוור, שללא הדרכת 'דעת' המבדילה לא היה מסוגל לספק דבר.

     לותר הדכאוני שפחד המוות לא הרפה ממנו, כפי שראינו, שלח לחלל הריק את נציגו, השטן, שטן שלרשותו כח, כח עיוור, שלא יכול היה לספק את צרכיו של לותר. כח כל יכול, כח עיוור יכול רק להרוס. לותר ששנותיו השיגו אותו, לותר נוכח החלל הריק עם נציגו העיוור שלא יכול היה למלא את מבוקשו, ביאושו רצה לחזור אחורה, רצה לחזור אחורה לישוע החלשלוש, שנגדו מרד, כיוון שהוא לא מילא  אחרי הבטחותיו. לותר פנה ליהודים שנואים, יהודים שרבם טען ש'המשיח' יהיה מלך ישראל בלבד.

     לותר בזעמו נגד ה'משיח' היהודי, משיח יהודי מלך ישראל,  העדיף להיות 'חזירה' המסתפקת במזונה, יצא בשצף קצף נגד היהודים שלא היו מוכנים לספק לו את היותר, לשחררו מפחד המוות, בסתר לבו האמין שיהודים שנואים אלו באנוכיותם מסתירים את סוד האור הגדול.

     לותר ביאושו, בזעמו נעשה בטוח שיהודים אלו המסתירים את האור הגדול, אם יושמדו, האור הגדול יתגלה אף לו.

      השנאה הגדולה של הלותרנים, חסידי לותר עם הירושה של רבם, שהיהודים מסתירים את האור הגדול, שהשמדתם, אור זה יתגלה להם, הוביל להגדרתם של היהודים כ'האויב שהקוסמי'. השמדת 'אויב קוסמי' זה, ישחרר את האור שברשותם.

      חסידי לותר, המשורר גיתה, סבר שאם יכרתו ברית עם השטן, בגלגול החדש כ'מפיסטו', בסופו של דבר ישות עיוורת זו, תספק לגיבורו פאוסט נעורים נצחיים. והנה מפיסטו זה איכזב, פאוסט שכרת אתו ברית, הזדקן, התעוור, ונטה למות.

      חסידי לותר לא למדו מכשלונו של פאוסט, שמפיסטו לא סיפק לו את מבוקשו, המשיכו לטוות את משאלותיהם, נעשו בטוחים עם

יקריבו את אותם יהודים שברשותם האור, לאלילם, יזכו באוצר.

       'השמדת האויב קוסמי', היהודים, הוביל רק להשמדת העולם, בלי גלוי האור, חסידיו של לותר לבשו צורה של אותה 'חזירה', שרבם העדיף על המשיח היהודי מלך ישראל.

      תאוותיהם של בני אנוש, שקבלו מתת לשפר את חייהם שלא מספק אותם, תאוות הלא מניחות להם מנוח לקבל יותר, גורם 

להם לחפש בחלל הריק בעלי ברית עיוורים עם אמצעי עיוור, 'כח', לספק להם את היותר, בזעמם, כאשר אלו מאכזבים, הם יוצאים בריצת אמוק להרוס את העולם.

       בעלי התאוות הלא מסתפקים במצוי, לא מבינים שכל הפלגה מעבר למצוי המוגבל, מוביל לאפס, הרי מעבר לגבולת משתרע החלל הריק המאפס את היותר. לותר שהמשיח היהודי מלך ישראל דחה אותו, רצה במשיח שיפתח לפניו את הדלתות למרחבי החלל הריק, עומת שם עם יצירו ה'שטן' העיוור, שהפך אותו לאותה 'חזירה' שהוא השתוקק להיות.

         האוצר של אבות העברים היתה הברית שהם כרתו עם בורא עולם, כרתו ברית להסתפק בעולם של מנעד בין שני העצים, 'עץ הדעת' ו'עץ החיים', שנאסר לאכול מפריו.

       הקיום הוא בגבולות, מעבר לגבולות קיים החלל, החלל הריק, החלל הבולע את התאוות ליותר. 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: