ארכיון חודשי: מרץ 2020

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור – 528 – מןשג 'ההדחקה' המוטעית של פרויד

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 528 –  מושג 'ההדחקה' המוטעית של פרויד

     לפי פרויד האדם מדחיק, בין יתר ההדחקות,  את תוכן עולמו ה'תת מודע'. בעיקר בקשר המיניות שלו. קודם עלינו כאן להתיחס למושג של פרויד 'תת מודע'. פרויד לא היה מודע שמה שהוא מכנה 'נפש' הוא למעשה פרי השפה, או השפה עצמה. הוא לא היה מודע  לעובדה שכל עולמו של האדם הנבדל מעולמם של ברויים אחרים הוא עולם השפה, מה שהוא מכנה 'תת מודע', הוא למעשה עולם הדחפים של האדם שהוא משותף לו ולברויים אחרים. עולם משותף זה של האדם וברויים אחרים נשלט על-ידי 'דחף הקיום', דחף המאפשר לברויים למצא מזון, להגן על טריטוריה, לברח מסכנות.

    דחפים מיניים שייכים כמובן ל'דחף הקיום', דחף להמשיך את המין.

    ה'הדחקה' שפרויד מדבר עליה היא למעשה הדחקת האדם הלשוני את תהליך היווצרות השפה, היווצרות השפה המעניקה לו 'מודעות', מודעות על חוקי הקיום. 'הדחקה' יכולה להיות רק לגבי עולמו הלשוני של האדם. הברויים האחרים משוללי שפה, אינם 'מדחיקים'.

     ובכן, כלי השפה שהוענקה לאדם, כמו ה'מח' של הילוד, שאינו מושלם עם ההיוולדות, זקוק להשלמה, כך לאדם, שלו יכולת גנטית לשפה, יש צורך להגשים יכולת זו, בשתוף פעולה עם הזולת. שלב שני זה, גשום יכולת השפה הוא קיבוצי, אפי-גנטי. האדם מדחיק מעצמו את תהליך היצירה של השלב השני של גשום השפה מסיבות רבות.

     סיבה עיקרית שהאדם מדחיק מעצמו את העובדה שהוא מגשים את השפה, בצורה קיבוצית, אפי-גנטית, היא העובדה של היותה ישות לא מוחשית. השפה לא קיימת בלי שתוף הפעולה עם הזולת, עובדה העושה אותה לישות רפאית, האדם רוצה בשפה 'מולדת' מוחשית, לא שפה שהוא יוצר עם הזולת, כמו הראיה שהיא נתון. הוא מתעלם מהעובדה שילד שנעזב על הר קרח ללא זולת שאתו הוא יכול להגשים את היכולת לשפה, אינו מדבר, למרות שהוא רואה.

    סיבה נוספת שהאדם מדחיק מעצמו את תהליך היווצרות השפה היא, שלמען לזכור את השמות שהוא מעניק לקולות המקוצצים היוצאים מגרונו של  הזולת, קולות המביעים חסר לצרכים, למען זכירת שמות אלו, הוא צריך לכרות ברית עם הזולת לזכור אותם, כיוון ששמות אלו הם לא מוחשיים, שורדים רק במח של כורתי הברית.     כתוצאה של הברית בין הזולתים לזכור את השמות שהם העניקו לקולות. הצורך לזכור את השמות, מחייב את היחיד לחובות לזולת.        

 אנו פוסחים על השלבים הנוספים של היווצרות השפה, כיוון שברצונינו לשלול את קביעתו של פרויד על קיום 'תת מודע', 'תת מודע' שהוא למעשה 'דחף הקיום' של האדם המשותף לו ולברויים אחרים, שלפי פרויד האדם מדחיק. ברור שלפי הערכים הלשוניים שהאדם בהמשך יוצר עם הזולתים, יש דחיה של דחפי המין של 'דחף הקיום', שלא תואמים את הערכים שהתקבלו.                                                                              במקום 'תת-מודע', שלפי פרויד האדם מדחיק את תוכנו, אנו רוצים להצביע על הדחקת האדם את השלבים האחרים של 'תהליך היווצרות השפה',  כיוון שאינו רוצה בשפה פרי יצירתו, שפה 'רפאית', אינו רוצה בחובות שתהליך יצירתה   דורש ממנו.

      עלינו כאן להוסיף שנוסף ל'הדחקת האדם' את עצמו מתהליך היווצרות השפה ה'רפאית', כיוון שהכרה בתהליך זה מטיל עליו חובות, השפה הנוצרת מהיכולת להבדיל ב'רצף', כתוצאה מיכולת ההבדלה, יוצרת את ה'מודעות', נבדלות מהזולת, נבדלות מהעולם,  עולם 'רפאי', עולם 'שרירותי'. האדם רוצה בעולם מוחשי, מוחשי כמו גופו.

     ובכן היכולות של האדם ל'הדחקה' מאפשר לא ל'הדחיק' כל דבר לא רצוי, לאמץ כל תורה המשחררת אותו מחובות, מגלויים קיומיים לא רצויים לו. לכן אף אחד אינו מאמץ את פילוסופית השפה שבמשלים התנ"כיים, פילוסופיה המאמצת את תהליך היווצרות השפה ה'אפי גנטית', השפה פרי ברית, השפה המטילה על היחיד חובות, שפה המגלה לאדם את העולם מחוצה לו, עולם שרירותי, רפאי.

     יהודים מתוחכמים כמו איינשטיין, כמו פרויד, התעלמו מירושת אבותיהם, ירושה מחשבתית הכלולה במשלים הפילוסופיים. התובנות במשלים אלו שהיו פרי מוטציה, מוטציה שהנה פרי טראומה, טראומה המבטלת את תהליך היכולת של 'הדחקה', מגלה לאדם את המציאות כפי שהיא.

      איינשטיין המתוחכם, ראה את המסופר בתנ"ך כסיפורי ילדים. פרויד המתוחכם ראה את משה נסיך מצרי, נסיך מצרי היה עדיף עליו ממשה בן העברים המשועבדים.

     ובכן, בנים מתוחכמים אלו צאצאי אבות העברים, אבות שיצרו את הפילוסופיה הלשונית היחידה, עד היום הזה,  התכחשו לירושתם, לא היו מודעים שדווקא אבותיהם, יוצאי אור בפקודת אלהים, יצרו את הפילוסופיה היחידה, פילוסופית השפה.

     ובכו, אבות העברים שיצאו מאור, מרכז תרבותי שומרי, בהיתקלותם עם תרבויות אחרות, היתקלות שגרמה להם 'טראומה', טראומה היווכחותם שכל קהילה יוצרת את שפתה, את תרבותה. הטראומה הסירה מהם את יכול ההדחקה, הסירה מעיניהם את העיוורון של התכחשות לחוקי המציאות. הגלוי יצר אצלם 'מוטציה', הבנת תהליך היווצרות השפה, שפה פרי 'עץ הדעת', המבוססת על הבדלה, הבדלה המאפשרת את ה'מודעות', מודעות היותם עירומים.

      ה'מודעות' לעירומם שחרר את חוה ואדם מיתר דרי 'גן-עדן', הבינו שמשך קיומם קצוב במנעד מ'עץ הדעת' עד ל'עץ החיים', התגלתה לפניהם מציאות השונה מהמציאות של  אלו ש'ההדחקה' מעוורת אותם, הרוצים 'רצף'.         

    פרויד שהתכחש לירושת אבותיו, בכלל לא היה מודע שכל מה שמבדיל את האדם מיתר הברויים היא מתת השפה שהאדם עושה בה שימוש, אבל הוא 'מדחיק' מעצמו כל מה שלא רצוי לו, יוצר לעצמו קיומים חלופיים, קיום חלופי כזה הוא גם היות משה נסיך מצרי ולא בן העבדים העבריים.

    פרויד ה'דחיק' מעצמו היותו צאצא של העברים המשועבדים, רצה להיות צאצא של משה, נסיך מצרי.

      איינשטיין המתוחכם כמו רבו שפינוזה המתוחכם, לא רצו להיות צאצאי העברים, רצו להיות צאצאי ה'פנתאיזם', של הכוליות, רצו להיות בעלי 'כח', לא בעלי 'שפה' רפאית.

     'ההדחקות' מאפשרות לכולם להיות פרי משאלותיהם, להתכחש לשפה הרפאית הגוזלת מהם את חלומותיהם, מגלה להם היותם קצובים.

     ובכן, האם יפלא שנועם חומסקי זוכה לתהלה, הרי הוא מבטיח שהשפה הנה מולדת, אין צורך במאמץ ליצור אותה עם הזולת, להיות בעל חוב לגביו. הרי הוא חוזר על דבריו של סוקראטס, שבדיאלוג קרטילוס חומס לעצמו, לנפשו את הערכים, לפיו הם נתונים, נצחיים, סבור, לפי דברי פתיה, שקבעה שהוא החכם מני אדם, בזכות זו לדור בין האלים, בגלגול הבא. כך הוא מספר לתלמידיו בדיאלוג פיידו. בדומה לו גם החכם מני אדם קאנט מספרו. 'דת בגבולות התבונה הטהורה', מעדיף את ערכיו הפנימיים, על ערכי התנ"ך החיצוניים.

    החיות עם 'דחף הקיום' בלבד, מחוסרי שפה, לא 'מדחיקות', דבר, בסך הכל רוצות 'קיום'.

      טעותו של פרויד שראה את תהליך ה'הדחקה' מופעלת על-ידי הנפש בשלבים. הוא לא הבין שתהליך זה של 'הדחקה', משותפת לבני אדם שהוענקה להם בצורה אנומלית יכולת השפה. שפה זו יוצרת אצלם בזכות 'ההבדלה' את ה'מודעות', מודעות זו מגלה להם שעולמם הלשוני שהם יוצרים עם הזולתים הוא 'רפאי', 'ווירטואלי', שעולם ווירטואלי רפאי זה, קוצץ את הרצף. האדם אינו רוצה בעולם ווירטואלי זה, הוא רוצה בעולם נתון, בעולם רצוף, לכן יכולת ה'הדחקה' מועילה לו, כיוון שהיא מעוורת אותו מלראות את המציאות הרפאית הלא רצויה, מאפשרת לו ליצור לעצמו עולם של משאלות.

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 528 –  מושג 'ההדחקה' המוטעית של פרויד

     לפי פרויד האדם מדחיק, בין יתר ההדחקות,  את תוכן עולמו ה'תת מודע'. בעיקר בקשר המיניות שלו. קודם עלינו כאן להתיחס למושג של פרויד 'תת מודע'. פרויד לא היה מודע שמה שהוא מכנה 'נפש' הוא למעשה פרי השפה, או השפה עצמה. הוא לא היה מודע  לעובדה שכל עולמו של האדם הנבדל מעולמם של ברויים אחרים הוא עולם השפה, מה שהוא מכנה 'תת מודע', הוא למעשה עולם הדחפים של האדם שהוא משותף לו ולברויים אחרים. עולם משותף זה של האדם וברויים אחרים נשלט על-ידי 'דחף הקיום', דחף המאפשר לברויים למצא מזון, להגן על טריטוריה, לברח מסכנות.

    דחפים מיניים שייכים כמובן ל'דחף הקיום', דחף להמשיך את המין.

    ה'הדחקה' שפרויד מדבר עליה היא למעשה הדחקת האדם הלשוני את תהליך היווצרות השפה, היווצרות השפה המעניקה לו 'מודעות', מודעות על חוקי הקיום. 'הדחקה' יכולה להיות רק לגבי עולמו הלשוני של האדם. הברויים האחרים משוללי שפה, אינם 'מדחיקים'.

     ובכן, כלי השפה שהוענקה לאדם, כמו ה'מח' של הילוד, שאינו מושלם עם ההיוולדות, זקוק להשלמה, כך לאדם, שלו יכולת גנטית לשפה, יש צורך להגשים יכולת זו, בשתוף פעולה עם הזולת. שלב שני זה, גשום יכולת השפה הוא קיבוצי, אפי-גנטי. האדם מדחיק מעצמו את תהליך היצירה של השלב השני של גשום השפה מסיבות רבות.

     סיבה עיקרית שהאדם מדחיק מעצמו את העובדה שהוא מגשים את השפה, בצורה קיבוצית, אפי-גנטית, היא העובדה של היותה ישות לא מוחשית. השפה לא קיימת בלי שתוף הפעולה עם הזולת, עובדה העושה אותה לישות רפאית, האדם רוצה בשפה 'מולדת' מוחשית, לא שפה שהוא יוצר עם הזולת, כמו הראיה שהיא נתון. הוא מתעלם מהעובדה שילד שנעזב על הר קרח ללא זולת שאתו הוא יכול להגשים את היכולת לשפה, אינו מדבר, למרות שהוא רואה.

    סיבה נוספת שהאדם מדחיק מעצמו את תהליך היווצרות השפה היא, שלמען לזכור את השמות שהוא מעניק לקולות המקוצצים היוצאים מגרונו של  הזולת, קולות המביעים חסר לצרכים, למען זכירת שמות אלו, הוא צריך לכרות ברית עם הזולת לזכור אותם, כיוון ששמות אלו הם לא מוחשיים, שורדים רק במח של כורתי הברית.     כתוצאה של הברית בין הזולתים לזכור את השמות שהם העניקו לקולות. הצורך לזכור את השמות, מחייב את היחיד לחובות לזולת.        

 אנו פוסחים על השלבים הנוספים של היווצרות השפה, כיוון שברצונינו לשלול את קביעתו של פרויד על קיום 'תת מודע', 'תת מודע' שהוא למעשה 'דחף הקיום' של האדם המשותף לו ולברויים אחרים, שלפי פרויד האדם מדחיק. ברור שלפי הערכים הלשוניים שהאדם בהמשך יוצר עם הזולתים, יש דחיה של דחפי המין של 'דחף הקיום', שלא תואמים את הערכים שהתקבלו.                                                                              במקום 'תת-מודע', שלפי פרויד האדם מדחיק את תוכנו, אנו רוצים להצביע על הדחקת האדם את השלבים האחרים של 'תהליך היווצרות השפה',  כיוון שאינו רוצה בשפה פרי יצירתו, שפה 'רפאית', אינו רוצה בחובות שתהליך יצירתה   דורש ממנו.

      עלינו כאן להוסיף שנוסף ל'הדחקת האדם' את עצמו מתהליך היווצרות השפה ה'רפאית', כיוון שהכרה בתהליך זה מטיל עליו חובות, השפה הנוצרת מהיכולת להבדיל ב'רצף', כתוצאה מיכולת ההבדלה, יוצרת את ה'מודעות', נבדלות מהזולת, נבדלות מהעולם,  עולם 'רפאי', עולם 'שרירותי'. האדם רוצה בעולם מוחשי, מוחשי כמו גופו.

     ובכן היכולות של האדם ל'הדחקה' מאפשר לא ל'הדחיק' כל דבר לא רצוי, לאמץ כל תורה המשחררת אותו מחובות, מגלויים קיומיים לא רצויים לו. לכן אף אחד אינו מאמץ את פילוסופית השפה שבמשלים התנ"כיים, פילוסופיה המאמצת את תהליך היווצרות השפה ה'אפי גנטית', השפה פרי ברית, השפה המטילה על היחיד חובות, שפה המגלה לאדם את העולם מחוצה לו, עולם שרירותי, רפאי.

     יהודים מתוחכמים כמו איינשטיין, כמו פרויד, התעלמו מירושת אבותיהם, ירושה מחשבתית הכלולה במשלים הפילוסופיים. התובנות במשלים אלו שהיו פרי מוטציה, מוטציה שהנה פרי טראומה, טראומה המבטלת את תהליך היכולת של 'הדחקה', מגלה לאדם את המציאות כפי שהיא.

      איינשטיין המתוחכם, ראה את המסופר בתנ"ך כסיפורי ילדים. פרויד המתוחכם ראה את משה נסיך מצרי, נסיך מצרי היה עדיף עליו ממשה בן העברים המשועבדים.

     ובכן, בנים מתוחכמים אלו צאצאי אבות העברים, אבות שיצרו את הפילוסופיה הלשונית היחידה, עד היום הזה,  התכחשו לירושתם, לא היו מודעים שדווקא אבותיהם, יוצאי אור בפקודת אלהים, יצרו את הפילוסופיה היחידה, פילוסופית השפה.

     ובכו, אבות העברים שיצאו מאור, מרכז תרבותי שומרי, בהיתקלותם עם תרבויות אחרות, היתקלות שגרמה להם 'טראומה', טראומה היווכחותם שכל קהילה יוצרת את שפתה, את תרבותה. הטראומה הסירה מהם את יכול ההדחקה, הסירה מעיניהם את העיוורון של התכחשות לחוקי המציאות. הגלוי יצר אצלם 'מוטציה', הבנת תהליך היווצרות השפה, שפה פרי 'עץ הדעת', המבוססת על הבדלה, הבדלה המאפשרת את ה'מודעות', מודעות היותם עירומים.

      ה'מודעות' לעירומם שחרר את חוה ואדם מיתר דרי 'גן-עדן', הבינו שמשך קיומם קצוב במנעד מ'עץ הדעת' עד ל'עץ החיים', התגלתה לפניהם מציאות השונה מהמציאות של  אלו ש'ההדחקה' מעוורת אותם, הרוצים 'רצף'.         

    פרויד שהתכחש לירושת אבותיו, בכלל לא היה מודע שכל מה שמבדיל את האדם מיתר הברויים היא מתת השפה שהאדם עושה בה שימוש, אבל הוא 'מדחיק' מעצמו כל מה שלא רצוי לו, יוצר לעצמו קיומים חלופיים, קיום חלופי כזה הוא גם היות משה נסיך מצרי ולא בן העבדים העבריים.

    פרויד ה'דחיק' מעצמו היותו צאצא של העברים המשועבדים, רצה להיות צאצא של משה, נסיך מצרי.

      איינשטיין המתוחכם כמו רבו שפינוזה המתוחכם, לא רצו להיות צאצאי העברים, רצו להיות צאצאי ה'פנתאיזם', של הכוליות, רצו להיות בעלי 'כח', לא בעלי 'שפה' רפאית.

     'ההדחקות' מאפשרות לכולם להיות פרי משאלותיהם, להתכחש לשפה הרפאית הגוזלת מהם את חלומותיהם, מגלה להם היותם קצובים.

     ובכן, האם יפלא שנועם חומסקי זוכה לתהלה, הרי הוא מבטיח שהשפה הנה מולדת, אין צורך במאמץ ליצור אותה עם הזולת, להיות בעל חוב לגביו. הרי הוא חוזר על דבריו של סוקראטס, שבדיאלוג קרטילוס חומס לעצמו, לנפשו את הערכים, לפיו הם נתונים, נצחיים, סבור, לפי דברי פתיה, שקבעה שהוא החכם מני אדם, בזכות זו לדור בין האלים, בגלגול הבא. כך הוא מספר לתלמידיו בדיאלוג פיידו. בדומה לו גם החכם מני אדם קאנט מספרו. 'דת בגבולות התבונה הטהורה', מעדיף את ערכיו הפנימיים, על ערכי התנ"ך החיצוניים.

    החיות עם 'דחף הקיום' בלבד, מחוסרי שפה, לא 'מדחיקות', דבר, בסך הכל רוצות 'קיום'.

      טעותו של פרויד שראה את תהליך ה'הדחקה' מופעלת על-ידי הנפש בשלבים. הוא לא הבין שתהליך זה של 'הדחקה', משותפת לבני אדם שהוענקה להם בצורה אנומלית יכולת השפה. שפה זו יוצרת אצלם בזכות 'ההבדלה' את ה'מודעות', מודעות זו מגלה להם שעולמם הלשוני שהם יוצרים עם הזולתים הוא 'רפאי', 'ווירטואלי', שעולם ווירטואלי רפאי זה, קוצץ את הרצף. האדם אינו רוצה בעולם ווירטואלי זה, הוא רוצה בעולם נתון, בעולם רצוף, לכן יכולת ה'הדחקה' מועילה לו, כיוון שהיא מעוורת אותו מלראות את המציאות הרפאית הלא רצויה, מאפשרת לו ליצור לעצמו עולם של משאלות.

      רק אלו שעברו טראומה, כמו אבות העברים שיצאו מאור, טראומה שהסירה מהם את יכולת ה'הדחקה', מסוגלים היו לראות את הקיום כפי שהוא. ראית המציאות כפי שהיא, גרמה לאבות העברים לאמץ את חוקי הקיום, את הקצוץ במשך הקיום, לאמץ את ה'עולם הנגלה', לא ליצור לעצמם עולמות חלופיים  עם חוקי משאלות.

      רק אלו שעברו טראומה, כמו אבות העברים שיצאו מאור, טראומה שהסירה מהם את יכולת ה'הדחקה', מסוגלים היו לראות את הקיום כפי שהוא. ראית המציאות כפי שהיא, גרמה לאבות העברים לאמץ את חוקי הקיום, את הקצוץ במשך הקיום, לאמץ את ה'עולם הנגלה', לא ליצור לעצמם עולמות חלופיים  עם חוקי משאלות.

אוניברסיטה ווירטואלית שעור 527 – מגדל בבל והמסר…

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 527 – מגדל בבל והמסר…

     מה מסר מגדל בבל, אנשי שנער, לימינו?

     ספק אם מי שפילוסופית השפה בתשתית משל 'עץ הדעת' לא נהירה לו, יכול להבין את משל 'מגדל בבל'.

   וכך מתחיל המשל: 'ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ויהי בנסעם מקדם וימצאובקעה בארץ שנער וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחומר היה להם לחמר. ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים…'.

    תאור זה של  עירם של אנשי שנער, הוא נמשל על ממלכת בבל, השואפת להשתלט על העולם עם שפה אחת, למרוד באלוהות,  בחוקי הקיום שלו, באמצעות המגדל שיגיע לשמיים, להלחם בה, השלטת סדר אחר, חוקי קיום של רצף.

     מרד זה מעורר את האלוהות לסקור מטרת אנשי שנער והוא מחליט: 'וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות'. ומה החלטתו של האלוהות: 'הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ…'.

     למען להבין את המשל יש צורך להבין, כפי שנאמר, את פילוסופית  השפה, אבל יש צורך גם להכיר את ההיסטוריה של ימי קדם. ממלכות העבר, אשור, בבל, ממלכות של הדיאדוכים  היווניים, ממלכת רומא, כולם רצו לשלוט על העולם המיושב בזמנם, להפוך את כל השבטים ל'עם אחד'. רצו 'להשליט שפה אחת'. למעשה הם שאפו ל'כוליות', להחזיר את העולם המפורד לגוף אחד בשליטתם. ומדוע רצון כזה הוא מרד באלוהות, שהמגדל המגיע לשמים מסמל אותו?

     ובכן, למען להבין מדוע שאיפה להחזיר את עולם האדם ל'כוליות', הוא מרד נגד האלוהות, עלינו לעמוד על משמעות פרק הבריאה, פרק א' של ספר בראשית, שהנו כבר מבוסס על הנאמר במשל 'עץ הדעת'.

       פרק א' של ספר בראשית מתאר איך האלוהות היוצאת מהאין, בוראת את העולם  על-ידי 'הבדלות'. היכולת להבדל' הוענק לאדם באוכלו את 'דעת', מפרי 'עץ הדעת'. חוק  ה'הבדלות', בהמשך, מאפשר לאלוהות בפרק הבריאה על-ידי 'אומר', אינפורמציה להבדיל בתוך התוהו ובוהו, אנרגיה לא מאורגנת את ה'בריאה'.

     ובכן, קיום העולם מתאפשר הודות ל'הבדלות'. אם כך, אנשי    שנער בעלי שפה אחת, עם אחד, רצונם לבנות מגדל שיגיע לשמים, שואף לבטל את ה'הבדלות', המאפשרות את הקיום.

     אנשי שנער הבונים מגדל שראשו בשמים, בדומה למצרים העתיקים, רוצים להלחם עם עליון, לבטל את חוקיו של ביתור הרצף, רוצים בחוקי רצף.

      ומי שמתבונן על מפת ההיסטוריה, כל הממלכות הכובשות האלו של העולם העתיק שרצו חוקי רצף, נעלמו, ואיזה פלא, רק העברים שהסתפקו ב'ארץ כנען' אימצו את חוקי הביתור, שרדו.

     ומה אנו יכולים ללמוד על מצב האנושות היום, ממשל 'מגדל בבל? האדם של היום אינו רוצה במגדל שראשו בשמיים, יש לו תחליף, תחליף זה היא ה'בינה המלאכותית', הרוצה לשנות את חוקי הקיום, לבטל את ה'ביתור', ליצור חוקי רצף.  

     הרי שאיפת האדם ב'בינה המלאכותית', לבטל את קיצוב חיי אדם, ליצור חומר לא מתכלה. בכל הקוסמולוגיות האנושיות המרד של האדם בעליון, בעליונים, הוא מרד בקיצוב משך חיי אדם, רצון ברצף.

     אם כוהני המצרים העתיקים  היו מציידים את המתים עם השבעות, שיעבירו אותם על מהמורות לעולם חלופי עם חוקים של רצף, פעולות אלו היו מרד בעליונים שקצבו לאדם קיום קצוב.

     אבל המצרים העתיקים לא היו היחידים שהיו בסכסוך עם עליונים. גם היוונים המאוחרים יותר היו מסוכסכים עם אלי אולימפוס, עם המוירה השרירותית שגזרה חוקים שרירותיים על האדם.

      שאול הטרסי, מיסד הנצרות, החטיא את מתת 'דעת' לאדם, תרומת האלוהות, רצה לשחדו בקורבנו של ישוע, למען שהעליון  ישנה  חוקי קיצוב חיי אדם, יעניק לו קיום רצוף.

     ואם חשבנו שהאדם בינתיים השלים עם חיים קצובים, ה'בינה המלאכותית' אף היא שואפת לשנות חוקי קיום קוצבים.

    האדם של היום לא למד מכשלונות העבר, שמרידות בחוקי הקיום לא צלחו. המשלים הפילוסופיים של התנ"ך הם היחידים שהשלימו עם חוקי הקיצוב כיוון שברצף אין קיום.

     'בבריאה', בפרק א' של ספר בראשית, האלוהות  בותרת את הרצף, ההיסטוריה מאמתת את המסר שקיום יתכן רק בהפרדות ברצף.

     אנו יכולים לראות מדוגמת יצירת ה'בינה המלאכותית' את החומר הלא מתכלה, הנילון, המזהם את הימים. שולית הקוסם, האדם, פתח את הברזים, אינו מסוגל לסגרם.

     שולית הקוסם, האדם, אינו מתבונן ביקום האין-סופי, המתרחב, שהבנת חוקיו ממנו והלאה. שולית הקוסם אינו מהרהר על כך שהוא

בסך הכל דייר משנה ביקום האין סופי, היקום ההולך ומתרחב, שידיעותיו עליו מסתכמות בחמישה אחוזים בלבד.

      ה-DNA  יוצרת את גוף האדם למשך מוגבל, כל ה'בינה המלאכותית' הרוצה להאריך את המשך הזה, יכולה רק להרבות את התחלואים של גוף מוגבל זה. רק השם נותן לגוף מוגבל זה רצף, גוף בהשתנות מתמדת.

    על האדם, 'שולית הקוסם', להיות צנוע, לדעת שהמתת שהוענקה לו, מתת 'אנומלית',  מתת 'דעת', יכולה ליצור רק עולם ווירטואלי מוגבל והמרד שלו בחוקי הקיום הוא לשוא.

     השלמה עם המתת האנומלית 'דעת', מאפשרת לאדם ליצור לעצמו עולם קטן מוגבל. הוא יכול לקשט עולם קטן זה, ליצור בו גשרים עם אלו שאתם כרת בריתות לזכור את השמות שהעניק לצרכים, הוא יכול לשחק עם בני בריתו במשחקי חליפין.

     גם במשחקים אלו שולית הקוסם לא צריך לשכח את חוקי הקיום, חוקים המאפשרים חליפין רק עם הם קצובים. כסף הוא בסך הכל כלי 'חליפין', תקף רק אם הוא מוגבל ומישהו ערב לו.

    כסף מאבד את ערכו אם הגוף, במקרה המדינה הערבה לו מתמוטטת. כך קרה לכסף האימפריה הרוסית, שאיבד את ערכו בזמן המהפכה הקומוניסטית.

      כסף כחליפין עדיף על 'כח' כאמצעי שליטה, כפי שקרה בברית המועצות. מרכס בספרו המונומנטלי 'הקפיטאל', החטיא את הכסף, ראה בו את 'חטא העולם'. מרכס בדומה ללותרניות שהעדיפה 'כח', כוחו של השטן, לא הבין ש'כסף' מבוסס על חליפין, בעד מצרך יש לתת תמורה, 'כח' מכוון להרס, הוביל ל'גולג'.

      'דעת' האנומלית שהוענקה לאדם, מספקת לאדם 'שמות', שמות הנותנים רצף ביקום הרקלידי זורם. גופינו הקצוב נמצא בהשתנות,   הוא ולד, בוגר, זקן, רק השם מעניק לו רצף, הרקליטוס לא ידע על שם המוענק לנהר זורם, על כן אפשר להכנס בו שנית.. 'דעת', מעניקה לאדם את המודעות, פרי ההבדלות, מודעות, המאפשרת התבוננות על החוץ. 'דעת' המבדילה מאפשרת קיום, הרי ברצף, ברצונו של האדם לבטל את ההבדלה, את הקיצוב, היקום חוזר למצב של 'תוהו ובוהו' ראשוני.

     אלהים במשל 'מגדל בבל', פירק את תשוקת אנשי שנער לרצף, פירק אותו למען שקיום יתכן.

       ה'בינה המלאכותית' היא תחפושת חדשה, עתיקה הרוצה קיום של רצף, חומר לא מתכלה מזהם את כדור הארץ, רוצה בגוף רציף מוכה מחלות.

      אנשי שנער, שוליות הקוסם, שרצו שליטה על כדור הארץ, משום מה נעלמו ממפת ההיסטוריה. אולי חזרו ל'תוהו ובוהו'?

       אלהים הבטיח לעברים רק את ארץ כנען, כנען עם גבולות, גבולות המאפשרים קיום מוגבל.