אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 539 – ייצוב העולם בבריתות – עצירת העולם עד להיעלמותו

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 539 – ייצוב העולם בבריתות –       עצירת העולם עד להיעלמותו

      אנו מתחילים בדיון בשעור זה עם חזרות על דברים שכבר דנו בהם בשעורים קודמים, אבל החזרה נחוצה כיוון שאנו רוצים להשוות את תרבות התנ"ך עם התרבות היוונית המאוחרת יותר.

     תרבויות חדשות נוצרות על בסיס תרבויות קודמות, על בסיס עקרונות תרבויות קודמים אלו, ושינויים בהם. מאחר שתרבות התנ"ך השאירה עדות על מוצאה, עלינו לבדוק את עקרונות תרבות קודמת זו, ולבדוק איך התרבות החדשה חוללה בה שינויים.

     ובכן התנ"ך מציין את אור כמוצא אבות העברים , שממנה הם יצאו בפקודה אלוהית.

       קודם עלינו לבדוק מה היתה מהות תרבות קודמת זו וסיבות אפשריות לנטישת אבות העברים אותה.

     אור היתה מרכז התרבות של השומרים. אבל היא בזמן אבות העברים כבר היתה כבושה על-ידי הכשדים, אבל היא שמרה על השגים תרבותיים של השומרים.

     תרבות שומר, היווצרותה, היא אחת מהפלאים, כיוון שתרבות זו ביצירותיה עלתה על התרבות היוונית המאוחרת יותר.

     השומרים יצרו ספרות, היסטוריה, חקקו חוקים, והמציאו כתב. נשאלת השאלה מה היו יכולות להיות הסיבות של עזיבת אבות העברים את אור.

     למען לעמוד על סיבה נראית לעין לעזיבת אבות העברים את אור יכולה להיות האמונה השומרית בחוקי גורל, שאבות העברים חוללו בהם שינויים.

     כפי שציינו, אור היתה כבר כבושה על ידי שבטים שמיים, כשדיים, יכול להיות שאבות העברים בתהייתם מדוע ירדה קרנה המדיני של אור, של השומרים, הגיעו למסקנה שאמונתם בחוקי גורל ערערה את החוזק המדיני שלה, בגין היות חוקי גורל שרירותיים.

      כדי להבין משמעות חוקי גורל, עלינו לבדוק עדויות על אופי פעולתם. אנחנו יכולים ללמוד על התנהלות חוקי גורל מקינה של האלה של אור, בשם נינגל.

     האלה נינגל אלת אור מופיעה באספת האלים כיוון שאלו גזרו על עירה חורבן. האלה מתחננת על עירה, אבל תשובת האלים היא שחוק שנגזר אי אפשר לשנותו.

     ובכן, חוקי גורל הם שרירותיים, לא נאמר על-ידי האלים  שתושבי  העיר חטאו. ובאמת בזמנם של אבות העברים, אור כבר נכבשה אבדה את עצמאותה. אבות העברים מבינים שהם נמצאים בעיר זו שאבדה את עצמאותה, הם נמצאים במצב קיומי מעורער, ולפי העדות שהאבות שמרו עליה, אלוהות מצווה עליהם לעזוב את העיר.

     נשאלת השאלה איזו אלוהות מצווה על אבות העברים לעזוב את העיר, שנמצאת במצב מעורער.

     התנ"ך לא מיידע אותנו על האלוהות המצווה. אבל אם אנו בודקים את מוצא האבות הם צאצאי שם, בנו של נח, נח שאלהים כרת אתו ברית לא להשמיד את העולם, אחרי המבול. אבות העברים שומעים את פקודת האלוהות לצאת מאור, אלוהות שכרתה ברית עם נח מלהשמיד את העולם.

     אבל המצווה הזו של האלוהות לאבות העברים לצאת מאור, עדיין לא מלמדת אותנו על המהפכה המחשבתית שהם חוללו ביציאה זו.

        אבות העברים היוצאים מאור למרחב לא ידוע, חווים טראומה, טראומה המגלה תובנות רדומות. והרי אבות העברים ביוצאם מאור קשרו קשר עם אלוהות שייצבה את העולם אחרי המבול, בברית.

      עובדה זו שאבות העברים קשרו את עצמם עם האלוהות שייצבה את העולם בברית מלהשמידו, גורם לאבות העברים לנתק קשר עם אלי שומר גוזרי גורלות. אבות העברים קושרים את עצמם לברית של האלוהות, שצוותה עליהם לעזוב את אור, אלוהות זו נעשית ערבה להם והם משלימים עם חוקי הקיום.

      מאחר שאבות העברים קבלו ערבות ברית  מהאלוהות, הטראומה שחוו מוסיפה להם  תובנות, על יחודו של האדם, שלו הוענקה מתת 'דעת', שפה. 

      המהפכה של אבות העברים מתחוללת בהקשר הברית, ברית שפירושה השלמה עם חוקי הקיום.

      הברית ייצבה את עולמם של אבות העברים, כך שהם יכלו להשלים עם חוקי הקיום, הברית מנעה מהם מרד נגדם.

      כך עלינו להבין את אמוץ 'דעת' על-ידי האבות, דעת היוצרת עולם בהתאם לחוקי הקיום, חוקים הקוצבים משך קיום האדם, במנעד מ'עץ הדעת' ל'עץ החיים'.

     עולמם של אבות העברים, המשלימים עם חוקי הקיום, התאפשר רק תחת חופת ה'ברית', ברית מייצבת עולם. תחת חופת הברית הזו גם 'דעת' הדו-פנימית, יוצבה, הפן האנרכי שלה, הפן ה'נחשי' שלה נוטרל, הברית הגבילה אותה בגבולות, מלהתפרע. השפה אף היא יוצבה על-ידי כריתת בריתות של אלו שיצרו אותה.

      כל ייצוב זה של העולם של אבות העברים, היה פרי אינטואיציה, או פרי של התגלויות של תובנות פרי הטראומה שאבות העברים חוו.

      אם אנו משווים את העולם היציב של אבות העברים, עולם בערבות אלוהית, עם התרבות היוונית, השונה ממנה, עלינו להצביע על הכרת עיקרון הברית כמייצב את העולם, את עולם השפה, שפה פרי אינפורמציה לא מקובעת, שפה אנרכית.    

      היוונים המאוחרים, בהבדל מהעברים לא זכרו את מוצאם, הם ראו עצמם חלק מהאדמה. אנשי אתונה ראו את עצמם צאצאי מלך ארחתאוס, מלך יליד האדמה.

     ראיתם של היוונים את עצמם כילידי האדמה נתנה להם תחושה שהם נצחיים כפי שהאדמה הנה נצחית, אבל המציאות התגלתה כשונה, הם היוונים, הדחיקו את המציאות שלא השלימה עם אמונתם.

     עלינו להזכיר כאן, דבר שהצבענו עליו, שהשומרים עלו בהמצאות שלהם על המצאות היוונים המאוחרים, אחת ההמצאות של השומרים היה הכתב, שהיוונים רק במאה ה-8 לפני הספירה רכשו את הכתב הפיניקי מאחרים.

      מאחר שהכתב של היוונים לא היה פרי המצאה שלהם הוא נשאר זר להם, עובדה זו גם יכולה להסביר ליחס השלילי שלהם לכתב, כפי שאנו מוצאים בדיאלוג פיידרוס של אפלטון, בו סוקראטס מתכחש לנחיצות הכתב. אבל סוקראטס בדיאלוג קרטילוס גם מתכחש לעובדה שהשפה יוצרת את הערכים, טוען שערכיו הם פרי נפשו הנצחית.

       סוקראטס מציין גם שהשפה היא בשרות השקפתו של  הרקליטוס על עולם זורם. ובכן, הפילוסופים סוקראטס, אפלטון ואריסטו התנגדו לפילוסופיה של הרקליטוס על עולם זורם, הרי הם האמינו בעולם נצחי.

       ההיצמדות של הוגי יוון לאמונה בעולם נצחי, סיבך אותם, כיוון שהעולם לא שיתף אתם פעולה.

     כאן אנחנו נתיחס רק בקיצור לתסבוכת המחשבתית היוונית. על התסבוכת הזו אנו יכולים לעמוד בדיאלוג פרמנידס של אפלטון. לפרמנידס ייחסו את ההשקפה על עולם סטטי, עולם על-זמני. קשה בבלוג קצר להרחיב על הוכחותיו של פרמנידס, אולי נקדיש לו בלוג משלו. אבל אפשר להתיחס לדיאלוג זה המכיל את דעותיו של פרמנידס, ואיך טעוניו נגמרים, שאלו שדנו במחשבתו התעלמו מהם.

     סוף הדיאלוג נגמר בקביעתו של פרמנידס, בספקותיו, האם העולם קיים או לאו. משום מה אלו שדנו בתורתו התעלמו מהעובדה ששאיפה לסטטיות, נצחיות נגמרת בשלילת קיום העולם. 

      בדף לפני הסוף של דיאלוג זה, עם מסקנתיו של ספק בקיום העולם, פרמנידס מזכיר דגם חלום, שאף בו דברים מופיעים ונעלמים כדגם מחשבתי .

     מאחר שיריעת בלוג קצרה, רצונינו היתה להצביע שהתעקשות של היוונים על נצחיות הובילה אותם לשלילת הקיום.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: