אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 543 – רצון חופש דינמיות – – דטרמיניזם סטטיות

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 543 – רצון חופשי  דינמיות – -דטרמיניזם סטטיות

     ההשקפה התנ"כית הדינמית מבוססת על 'רצון חופשי'. הרי  לפי משל 'עץ הדעת' רכישת 'דעת' מאפשרת 'להבדיל', ולהבדיל אי אפשר בלי 'רצון חופשי'.

      למרות שכל יסודות הפילוסופיה הלשונית כלולים במשל 'עץ הדעת', יש בו פיסחה על שלבים ביצירת השפה, מתרכזים רק ביעודים העיקריים. אבל כאשר אנו מנתחים את מה שנאמר במשל זה, עלינו להוסיף ולפרט את כל השלבים.

    ובכן, 'דעת' יכולה להתגשם רק אם היא מבוססת על 'רצון חופשי', המאפשר את גשום מתת זו, 'דעת'.

      ה'דינמיות' היא יעוד 'דעת', והרי האלוהות המתגלית למשה לרגלי הסנה הבוער, מגדירה את עצמה כ'אהיה אשר אהיה', אלוהות דינמית.

     שוב, מחשבת התנ"ך בצמצומה המירבי, אינה מפרטת על איזה יסודות עקרונותיה מבוססים, כיוון שהיא כולה מחשבה אינטואיטיבית, חסרה מדע מאוחר, שיכול היה לשרת אותה בהגדרות שלה.

      למרות שמחשבת התנ"ך מפאת היותה פרי אינטואיציה עילאית שחסרה מידע מאוחר יותר, היא לגמרי עקבית, כיוון שהיתה פרי הארה, תוצאה של טראומה במפגש עם תרבויות שונות, ביציאת אבות העברים מ'אור', מרכז שומרי, מרכז שומרי שהשגיו המחשבתיים עלו על אלו של היוונים המאוחרים יותר.

    ללא התבססות מחשבת התנ"ך על תובנות שומריות היא לא היתה יכולה לחולל את המהפכה המחשבתית שלה.

      ובכן, היציאה מאור ומפגש עם תרבויות שונות איפשר לאבות העברים את התובנה שהאדם יוצר את שפתו, ואם הוא יוצר את שפתו, הוא בעל רצון חופשי.

       הבנה עילאית זו שהאדם יוצר את שפתו, איפשר לאבות העברים להבין ששפה זו אינה נתונה כמו הראיה, היא יצירה חיצונית של האדם, ושפה זו שהאדם יוצר מוכיחה על היות העולם דינמי, מוכיחה שדינמיות אפשרית רק אם הקיום הוא קצוב.

      כאן עלינו להשוות מסקנות עילאיות של אבות העברים עם ההתעקשות של האדם עד היום הזה, לראות את השפה נתון. מסקנה שהיא חלק מהשקפה אנושית על דטרמיניזם, עולם נצחי, כפי שהיוונים האמינו, או עולם שחוקיו הדטרמיניסטיים, לא משתנים.

     ואם הזכרנו את היוונים שהאמינו בעולם נצחי לא משתנה, אנו עדים לכך, שאיינשטיין שנחשב לאיש המדע החשוב ביותר, התעקש שאלהים לא משחק בקוביה, שהחוקים הם דטרמיניסטיים, ובוהר, איש המדע הדני, שהאמין בתורת הקוונטים אמר לו שלא יצווה לאלהים, בהתנגדותו לתורת הקוונטים שאימצה את האקראיות.

      אם מישהו סבור שאיינשטיין האמין בדטרמיניזם במקרה, עלינו להזכיר שהוא ראה את עצמו כחסידו של שפינוזה, שפינוזה שהאמין ב'פנתאיזם', פנתאיזם עולם אלוהי מכיל בתוכו את הכל. בהקשר לאמונתו זו של שפינוזה, לא היה מקום ל'רצון חופשי', הרי הכל כלול באלוהות. ובכן, בכל זאת, איך נוצרים באלוהות זו שניייויות, האלוהות 'מאצילה מעצמה', מפרידה מעצמה ישויות. שפינוזה הושפע מפלוטינוס.

      מאחר ש'האצלה' אינה בריאה, שפינוזה לא האמין ברצון חופשי. בצורה פרדוכסלית פילוסוף זה לקח לעצמו רשות, להבדל, למרוד בירושת אבותיו.

     האדם הוא יצור של פרדוכסים, שפינוזה היה נציגה, גם איינשטיין.

     כמובן, ששפינוזה לא ידע דבר על שפה, ואופן התגשמותה, בדומה לו גם איינשטיין, לא שאל את עצמו איך הוא יכול להתבונן על היקום בלי שפה.   

    אמנם איינשטיין תאר את התרשמויותיו על העולם באמצעות תמונות, אבל נתן לבוש לשוני לתמונות אלו, אחרת לא היה מובן להתרשמויותיו בתמונות.

     ובכן שני אישים דגולים אלו, דגולים בעיני האנושות, שלא האמינו ב'רצון חופשי', לא האמינו בשפה יוצרת, לקחו לעצמם פריבילגיות מהאלוהות, אלוהות הכוללת הכל, פנתאיסטית, פריבילגיות שהם לא העניקו לאחרים.  אנשים דגולים כנראה רשאיים להיות בעלי השקפות פרדוכסליות.

   למרות שאפשר להגיד על איינשטיין שהוא מייצג את העולם המדעי, מדי פעם מופיעים מדענים החולקים על השקפות דטרמיניסטיות סטטיות

    אחד מהמדענים האלו שהעלו רעיונות חדשים אנו פוגשים באליה פריגוג'ין, שקיבל פרס נובל על מחקריו, בספרו בשם 'סדר מתוך כאוס', מעלה עיקרון, שדברים חדשים נוצרים כאשר ב'סימטריה' מתרחשת התחלקות. אם נגדיר סימטריה במובן של פריגוג'ין כמצב סטטי, דטרמיניסטי, אזי מה שהוא אומר, שדברים נוצרים כאשר נפתח פתח בתוך הסטטיות, ובתוך פתח זה דברים נוצרים.

     בכלל פריגוג'ין מעלה את האפשרות ליצור סדר בתוך הכאוס. אם נתרגם את דבריו לנאמר בפרק הבריאה בספר בראשית, אזי מתוך ה'תוהו ובוהו', כפי שאלהים ברא את העולם ב'אומר', בדומה לכך, לפיו, אפשר ליצור סדר, באנרגיה הכאוטית. למרות שהוא לא מתיחס לשפה היוצרת, כפי שפרק א' בספר בראשית עושה.

      דבריו של פריגוג'ין לא תואמים את פילוסופית השפה במחשבת התנ"ך, אבל יש אצלו איזה פתח ליצירה בתוך היקום הדטרמיניסטי של איינשטיין.

     אנחנו מצביעים על המחשבה הפרדוכסלית האנושית של פילוסופים ומדענים שלא מעלים את התהיה איך הם בכלל יכולים להתבונן על היקום, באיזה אמצעים. הם לא מנסים אפילו לתהות במה הם שונים מישויות אחרות על כדור הארץ שלנו, שונים רק בכך שהוענקה להם מתת ה'שפה'. היאך הם לא מנסים לתהות על מהות מתת זו?

      האם עלינו לחשוב שרק לאבות העברים הוענקו התובנות על המתת, 'דעת', הכלי המאפשר הבדלות. הרי ללא הבדלות בסימטריה, אפילו פריגוג'ין טוען שיצירה בלתי אפשרית. עם כל העזתו פריגוג'ין חסר הבנה על נחיצות כלי, כלי כמו 'דעת' מבדילה. האם עלינו להעלות את ההשערה שיכולת ה'הדחקה' שבמוח האדם היא כה חזקה שכל אלו מבין הבריות שהוגדרו כחכמים, חסרים תובנות בסיסיות בזכות מה הם יכולים להתבונן.

     את חידת היקום האדם לא יכול להבין, הבנה כזו היא ממנו והלאה, על כך גם איינשטיין, ניוטון ומדענים אחרים מסכימים. אבל האדם יכול להבין את הכלי, מתת 'דעת' שהוענקה לו בצורה אנומלית, המבדיל אותו מיתר הישויות על כדור הארץ שלנו, כלי המאפשר לו להתבונן על היקום. וכלי זה, 'דעת', מאפשרת לאדם ליצור את עולמו הלשוני, על יסוד החוקים שבכלי זה, כמו חוק ההבדלות.

     כלי זה' דעת' שהוענקה לאדם מתגשמת בשלב השני שלה, על-ידי  יחידים, המשמיעים קולות על חסרים, וב'ברית' ביניהם, מכנים חסרים אלו בשמות שהם צריכים לזכור, היות השמות ישויות נעלמות, לכן יש לאכסן אותם במח למען לזכור אותם.

     יכולת הברית ש'דעת' מאפשרת', משמשת את האדם ביצירת הסדרים חברתיים אחרים, יצירת 'חליפין', מתת חשובה ביותר, שבלעדיה האדם לא יכול לשאת ולתת עם הזולת למען השגת חסרים.

      אם 'דעת' שהוענקה לאדם, לפי האינטואיציה של אלו שיצרו משל זה, משל 'עץ הדעת' , הוא מ'עץ הדעת', ממקור חיצוני, במינוח עכשוי, חלק מהאינפורמציה המעצבת ביקום את הישויות. ואם כך, אזי יש להסיק שאותו 'רצון חופשי' שב'דעת', המאפשר להבדיל, המוכיח ש'דעת' מבוססת על רצון חופשי, המקור ל'דעת', מקור חיצוני, אף הוא מבוסס על 'רצון חופשי', רצון חופשי המאפשר ליסוד זה שממנו הופרדה 'דעת' ליצור, לעצב את גרמי השמיים.

       אם בני אדם, מדענים, הוגים היו מתרכזים קודם להבין את המתת שהוענקה להם. היו מבינים שהעולם נברא, שהעולם נברא כיוון שהאינפורמציה הזו שממנה הופרדה 'דעת', אף היא יוצרת בזכות 'רצון חופשי'.

     אם חכמים אלו היו מנסים קודם להבין מדוע הם יכולים להתבונן על החוץ, היו מבינים ש'רצון חופשי' זה שברשתם, המאפשר להם את זה, הוא יכולת יקומית שאיפשרה, מאפשרת את קיום העולם.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: